The Leadership challenge – Những thách thức của nhà lãnh đạo

Cuốn sách “Những thách thức của nhà lãnh đạo” là một tác phẩm giá trị cho những nhà lãnh đạo đang trên hành trình rèn luyện nhân cách. Khả năng lãnh đạo có ý nghĩa đối với mọi mặt của đời sống, từ lãnh đạo bản thân, lãnh đạo gia đình cho đến lãnh đạo tổ chức và xa hơn nữa là lãnh đạo xã hội. 

Cuốn sách ra đời dựa trên những nghiên cứu thực tế được chấp bút bởi 2 chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Phát triển năng lực lãnh đạo, dựa theo những kiến thức tổng hợp của M. Kouzes và Z. Posner, lãnh đạo là những người sở hữu 5 hành vi sau đây: 

Nói ngắn gọn, cuốn sách giúp đọc giả:

  • Có được tầm nhìn sâu sắc về vai trò quan trọng của lãnh đạo trong tình hình phát triển chung của tổ chức
  • Vượt qua hành trình đầy gian khổ để tiếp cận những mối quan hệ công việc định hướng tinh thần đồng đội
  • Khích lệ và truyền cảm hứng cho nhân viên giúp họ có thể đập tan những rào cản của bản thân và tổ chức để hoàn thành tốt công việc của mình
  • Thôi thúc đội ngũ nhân viên “hòa nhập” nhưng không “hòa tan” trong hành trình hội nhập toàn cầu

Đây là một tác phẩm đáng đọc cho những ai đã, đang và sẽ trở thành các nhà lãnh đạo trong tương lai, với những khó khăn thách thức như một phần không thể thiếu của hành trình vinh quanh ấy.

OD CLICK biên tập. 

error: Nội dung đã khóa !!