Thuật quản trị – Brian Tracy

Tác giả: Brian Tracy

Hình ảnh:

Nội dung:

Cuốn sách “Thuật quản trị” của chuyên gia đào tạo nổi tiếng, Brian Tracy, là một cuốn sách hay nên đọc cho các nhà quản trị  với 21 cách thức nâng cao hiệu quả quản trị một doanh nghiệp. Theo tác giả, xuất phát điểm giúp mọi cá nhân đạt hiệu quả tuyệt vời chính là cách đặt câu hỏi và trả lời những câu hỏi đó.

Trong quản trị cũng vậy, trước tiên, nhà quản trị cần trả lời được những câu hỏi chủ chốt về hiệu quả quản trị để kiểm soát và làm việc hiệu quả hơn. Điều quan trọng thứ 2 là tập trung vào 7 kết quả chủ chốt trong công việc quản trị bao gồm khách hàng, lỗ và lãi, chất lượng, năng suất, đổi mới và sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực, và phát triển tổ chức. Điều quan trọng thứ 3, nhà quản trị cần xác lập các tiêu chuẩn cụ thể làm thước đo cho hiệu quả công việc. Trên cơ sở các tiền đề cơ bản này, Brian Tracy đưa ra các kỹ năng cụ thể xoay quanh các chức năng thiết yếu của quản trị: lập kế hoạch, tổ chức, tuyển dụng nhân viên, ủy quyền, giáp sát, báo cáo và đo lường. “Thuật quản trị” đã được tác giả cụ thể hóa bằng các hướng dẫn chi tiết cho công việc quản trị, giúp các nhà quản trị hoàn thiện, nâng cao các kỹ năng cần thiết cho bản thân cũng như hiệu quả công việc.

Cuốn sách chính là một chuẩn bị hoàn hảo cho những ai mong muốn nâng tầm quản trị của mình để phát triển doanh nghiệp nhanh và vững vàng hơn.

Leave a Reply

error: Nội dung đã khóa !!