Trực giác chiến lược

Nội dung:

Cuốn sách “Trực giác chiến lược” của William Duggan được rất nhiều độc giả gối đầu giường. Trong nửa đầu cuốn sách chúng ta sẽ hiểu được lý thuyết về trực giác chiến lược dưới dạng sơ khai của nó: lịch sử khoa học, thần kinh học, tâm lý học về nhận thức, chiến lược quân sự châu Âu, và triết học phương Đông. Ở nửa cuối của cuốn sách chúng ta sẽ học cách ứng dụng trực giác chiến lược vào kinh doanh, vào các chương trình xã hội, vào các ngành nghề, và vào giáo dục. Xuyên suốt cuốn sách, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu những quy tắc có tính ước lệ về hoạch định chiến lược, phương pháp luận khoa học, sáng tạo, nghệ thuật ra quyết định, nghệ thuật làm việc nhóm, nghệ thuật lãnh đạo, về sự đổi mới, phương pháp brainstorming (ghi não), và cả về sự phân chia các kỹ năng thành kỹ năng cốt lõi và kỹ năng thứ yếu trong các lĩnh vực khoa học và nghệ thuật.

Đây chắc chắn là một cuốn sách của bất kỳ nhà lãnh đạo nào muốn trở thành nhà lãnh đạo thành công!

Leave a Reply

error: Nội dung đã khóa !!