Đứng trước bối cảnh cạnh tranh trong kỷ nguyên số, doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ phải là những tổ chức có những ý tưởng công nghệ mới, tập trung trau dồi liên tục tri thức chuyên môn, đồng thời sở hữu mô hình kinh doanh sáng tạo và chấp nhận rủi ro để đưa những sản phẩm, dịch vụ mới ra thị trường. 

Đối với các tổ chức khoa học công nghệ, nguồn lực cho nghiên cứu và sản xuất chủ yếu là con người, trong khi máy móc chỉ là phương tiện hỗ trợ. Vì vậy, giải pháp để phát triển các tổ chức khoa học công nghệ sẽ tập trung phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

Là một trong những ngành đòi hỏi tính tri thức và chuyên môn cao, lực lượng nhân sự trong ngành này có những đặc thù riêng biệt. Một mặt, nhân sự khoa học công nghệ thường có cá tính mạnh, chuyên môn tốt. Mặt khác, do đặc thù của công việc và ngành nghề kinh doanh, họ thường có xu hướng chạy theo công việc mang tính chuyên môn cá nhân và làm việc độc lập. Giao tiếp và phối hợp giữa các phòng ban trong công ty có sự hạn chế, dẫn đến sự gắn kết của đội ngũ không cao. 

Lãnh đạo, quản lý rơi vào tình trạng quản lý vi mô, dẫn đến tình trạng quá tải với công việc, có ít thời gian để dẫn dắt và truyền cảm hứng cho nhân viên về những vấn đề mang tính chiến lược. Do vậy, doanh nghiệp phải đổi mặt và giải quyết vấn đề niềm tin trong tổ chức. Công ty BCE là một trong những công ty đang gặp phải những thách thức như vậy. Trên thực tế, mặc dù công việc kinh doanh rất tốt và sở hữu đội ngũ nhân sự đều có trình độ cao, nhưng BCE lại đang gặp phải vấn đề về “sự gắn kết”.

Nhằm giải quyết các thách thức trên, giải pháp của OD CLICK tập trung nâng cao niềm tin, sự cam kết và tinh thần gắn kết của đội ngũ đối với tổ chức. Cụ thể:

Về ngắn hạn: Doanh nghiệp quan tâm tổ chức các chương trình đào tạo nâng năng lực cho đội ngũ nhân sự và chú trọng xây dựng sự gắn kết giữa các cá nhân. Các cá nhân được nói lên tiếng nói của mình và Ban lãnh đạo cần lắng nghe và thấu hiểu. Các chuyên đề cần thiết như Tư duy ra quyết định và giải quyết vấn đề;  Phát triển khả năng lãnh đạo Leadership; Đào tạo kết hợp teambuilding tạo sự gần gũi và gắn kết giữa các thành viên.

Về trung hạn: Hoàn thiện chiến lược và mô hình kinh doanh, đồng thời nâng cao kiến thức chuyên môn về khoa học công nghệ.

Về dài hạn: Hoàn thiện 4 trụ cột văn hóa tổ chức (Tư tưởng văn hóa, Con đường văn hóa, Con người văn hóa, Không gian văn hóa) gắn với quy hoạch sắp xếp nhân sự chủ chốt, theo hướng bổ sung tài năng lẫn nhau, khẳng định vị thế công ty tri thức và khoa học công nghệ.

error: Nội dung đã khóa !!