Theo Báo cáo Deloitte, trong bối cảnh Công nghiệp 4.0, nhà lãnh đạo cần quen việc chấp nhận rủi ro, đổi mới và áp dụng các thử nghiệm.

Về bài chuyên môn

Sự phát triển doanh nghiệp trong dài hạn đòi hỏi các nhà lãnh đạo cần khám phá thị trường mới và tạo ra giá trị mới cho khách hàng. Theo đó, các nhà lãnh đạo cần sẵn sàng chấp nhận rủi ro nhiều hơn và khuyến khích những thử nghiệm bên trong tổ chức. Xu thế cho sự phát triển tập trung xây dựng mô hình kinh doanh hướng khám phá để tìm kiếm cơ hội, mở khóa thị trường tiềm năng mới.

Trong kỷ nguyên số với sự cạnh tranh, các nhà lãnh đạo cần có sự thay đổi về tư duy xây dựng chiến lược. Trước đây, chiến lược xu hướng hoạch định dài hạn. Hiện tại hướng tới thích ứng và điều chỉnh linh hoạt với các cấp độ không chắc chắn của thị trường, nhằm giảm thiểu rủi ro, cũng như dẫn dắt doanh nghiệp làm chủ sự thay đổi và bứt phá.

Pestel focus

Trong tuần qua, trong nước có những tin tức PESTEL nổi bật. Giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước từ ngày 1/12. Thị trường điện cạnh tranh bắt nguồn từ cơ chế xã hội hóa. Đào tạo nguồn nhân lực cho chuyển đổi số. Bên cạnh là những tin tức quốc tế:  Việt – Nhật: Thắt chặt quan hệ song phương đón cơ hội lớn giai đoạn mới. Tuyến vận tải container kết nối trực tiếp giữa Việt Nam – Malaysia – Ấn Độ. Đài Loan là thị trường xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam.

Magazine nghề tư vấn

https://www.facebook.com/odclick/photos/a.896334057182731/2125714897577968/

Chuyên mục Magazine nghề tư vấn hình thành với nội dung, tin vắn từ top10 công ty tư vấn hàng đầu, góc nhìn nhà tư vấn, câu chuyện phía sau nghề tư vấn. 

Tin vắn từ top10 công ty tư vấn hàng đầu

Nghiên cứu BCG: Một công ty chuyển đổi số không có nghĩa là tất cả các bộ phận của quá trình chuyển đổi đều cần phải số hóa, chỉ cần có một số thành phần kỹ thuật số là đủ, miễn là chúng có ý nghĩa và có tác động.

Khảo sát McKinsey: Các tổ chức công nhận rằng nâng cao khả năng phục hồi (resilience) không chỉ để đối phó với các vấn đề và thách thức của ngày hôm nay. Thay vào đó, nó cũng đang tạo ra một nền văn hóa cho phép doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong tương lai.

Nghiên cứu KPMG: Vấn đề về văn hóa đang thách thức các nhà lãnh đạo. 90% giám đốc điều hành tin rằng văn hóa doanh nghiệp là quan trọng. Nó sẽ cải thiện hiệu quả hoạt động của tổ chức, từ đó nâng cao giá trị của công ty. Tuy nhiên, chỉ có 16% tin rằng văn hóa của họ là đúng đắn.

Góc nhìn nhà tư vấn

Theo Rosabeth Moss Kanter, một đội ngũ sáng tạo cần mối quan hệ chặt chẽ và một hệ thống quy tắc, điều luật linh hoạt.

Theo Thomas Siebel, chuyển đổi số đòi hỏi phải chấp nhận một tư duy dài hạn. Nó đòi hỏi phải vượt ra khỏi nhiệm vụ đo lường hiệu quả tài chính của quý sau, hướng tới một bức tranh rộng hơn.

Theo Orit Gadiesh và James L.Gilbert, một nguyên tắc chiến lược hiệu quả sẽ làm được những điều sau: 1. Phải có sự đánh đổi giữa những nhu cầu nguồn lực cạnh tranh; 2. Kiểm chứng được tính đúng đắn của một hành động cụ thể; 3. Đặt ra giới hạn rõ ràng để các nhân viên hoạt động trong đó, đồng thời cho họ tự do để thử nghiệm trong giới hạn ràng buộc đó.

Câu chuyện phía sau nghề tư vấn

Các công ty tư vấn hàng đầu có chính sách làm việc và phát triển nhân sự độc đáo. Tại Accenture, nhân viên: Mua Cổ phiếu Accenture với mức chiết khấu 15% để tăng cổ phần của nhân sự trong công ty. Bain & Company nắm giữ 1.306 mức lương cho 176 chức danh công việc khác nhau, điều này giúp cho việc trả lương của họ trở nên minh bạch.

Guru quản trị

Chuyên mục Guru quản trị đề cập đến “TÁI TẠO MÔ HÌNH KINH DOANH HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” Mark W. Johnson là nhà tư vấn với hơn 20 năm kinh nghiệm giúp các công ty tạo ra các chiến lược tăng trưởng mới. Ông đề cập lãnh đạo cần có tư duy “Future Back”. Tư duy này đề cập đến lãnh đạo phát triển tầm nhìn chiến lược trong tương lai và quay trở lại để xem cần phải làm gì, có sự chuẩn bị về nguồn lực cho tổ chức.

error: Nội dung đã khóa !!