TƯ VẤN QUẢN LÝ 

Tư vấn quản lý hay tư vấn doanh nghiệp, là quá trình tạo ra giá trị mới cho các tổ chức, nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua cung cấp các giải pháp, công cụ, một cách độc lập, khách quan, hệ thống, từ bên thứ ba. Nói cách khác, các chuyên gia tư vấn quản lý giúp đưa các tổ chức đi xa hơn so với việc doanh nghiệp tự đi.

Môi trường VUCA của TK21 đặt ra các thách thức ngày càng lớn cho các tổ chức và doanh nghiệp. Trong đó phải kể đến, sự tác động của công nghệ và mạng xã hội đã làm thay đổi tốc độ và bản chất cạnh tranh; nhu cầu của khách hàng, của người lao động, tăng cao theo các chuẩn mực quốc tế, sự cạn kiệt nguồn lực, cũng như tính minh bạch của xã hội và thể chế, làm cho các doanh nghiệp phải nâng tầm tổ chức để tồn tại và phát triển. Có thể nói mô hình xây dựng và phát triển các doanh nghiệp đang chuyển từ tư duy khai thác ưu thế tự nhiên và nguồn lực xã hội, sang thành các tổ chức dựa trên tri thức và năng lực, trong một thế giới của thông tin và kết nối. 

Ba tài sản quan trọng nhất của một Doanh nghiệp cần phải sở hữu để phát triển và tạo dựng lợi thế cạnh tranh bao gồm:

1. Hệ thống tri thức tổ chức hay công thức riêng vận hành và mang đến giá trị vượt trội cho khách hàng. Nếu không có gì độc đáo, khách hàng sẽ từ bỏ, nhân viên giỏi ra đi, cộng đồng dần xa lánh. Tổ chức doanh nghiệp ngày nay đòi hỏi vừa hoạt động hiệu quả, vừa có khả năng đổi mới liên tục.

2. Sự gắn kết đội ngũ từ trên xuống dưới trong việc tạo ra các tri thức tổ chức và tạo dựng trải nghiệm tích cực cho khách hàng.

3. Khả năng làm chủ công nghệ bằng trí tuệ và các năng lực tổ chức. 

Hai trụ cột phát triển doanh nghiệp là: Con người và Công nghệ, trong đó xây dựng đội ngũ con người hay năng lực tổ chức là nhân tố quyết định thành công của doanh nghiệp. Các nghiên cứu của Dave Ulrich cho thấy năng lực tổ chức đóng góp gấp bốn lần tài năng cá nhân vào hiệu quả hoạt động của tổ chức. Jim Collins trong nghiên cứu các công ty thành công vượt trội mà ông gọi là “Vĩ đại” cũng nhận định: Những người xây dựng các tổ chức tuyệt vời luôn đảm bảo rằng họ có đúng người trên “xe buýt” và đúng người trong các ghế then chốt trước khi họ tìm ra đích đến để lái “xe buýt” đi. 

Tức là, khi phải đối mặt với sự hỗn loạn hay không chắc chắn và doanh nghiệp không thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra, nhân tố quyết định là xây dựng đội ngũ những con người có các giá trị chia sẻ để cùng cam kết thực hiện xuất sắc nhiệm vụ bất kể điều gì xảy ra tiếp theo. Tầm nhìn lớn mà không có những con người giỏi thì sẽ khó đi cùng nhau tới mục tiêu. Con người là nền tảng, chiến lược có thể thay đổi, do môi trường luôn biến động.

Công ty dù to hay nhỏ cũng phải sở hữu các nền tảng tổ chức trên. Doanh nghiệp càng bé thì càng phải tinh túy, càng lớn thì hệ thống càng phải tinh vi. Trong nền kinh tế tri thức, xu thế số lượng các doanh nghiệp sẽ giảm. Các tổ chức doanh nghiệp đơn điệu tìm kiếm lợi nhuận sẽ thiếu sức cạnh tranh, khai thác lợi thế, bám víu hệ thống, sẽ bị đào thải nhanh. Vì vậy mỗi lãnh đạo doanh nghiệp ngày nay phải tự ý thức rằng: Xây dựng tổ chức tri thức hay bị thị trường đá ra ngoài?

Dưới đây là mô hình các lĩnh vực chuyên môn chính OD CLICK hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh, và phát triển bền vững:

Như vậy có thể thấy được vai trò và tầm quan trọng ngày càng cao của Tư vấn trong tiến trình phát triển của mỗi doanh nghiệp. Bản chất của một dự án tư vấn quản lý là một quá trình quản trị thay đổi, đưa tổ chức hay doanh nghiệp lên một tầm năng lực, động lực, và mục tiêu phát triển mới.

Triết lý của OD CLICK xác định: nhiệm vụ của một nhà tư vấn phát triển doanh nghiệp là hỗ trợ, truyền động lực phát triển, tạo ra tính tự thân năng lực cho doanh nghiệp, chứ không thể làm thay. Một nhà tư vấn tốt, trước hết phải là một tổ chức theo đuổi triết lý hệ thống riêng, có khả năng mô hình hóa, nhìn tổ chức một cách hệ thống, như một kiến trúc sư giỏi. Thứ hai là một người thầy chuyển giao tư duy và nhận thức cho khách hàng. Thứ ba là một huấn luyện viên hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hệ thống và các công cụ từ bên trong, phát huy các kinh nghiệm và tri thức ẩn của chính tổ chức đó. Và phải là một người bạn tin cậy chia sẻ những nỗi đau mất mất, áp lực của sự thay đổi, cũng như khích lệ niềm hứng khởi thay đổi trong doanh nghiệp.

Với vai trò là công ty tư vấn chiến lược, tư vấn phát triển tổ chức chuyên nghiệp, OD CLICK cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên sâu theo đặc điểm từng khách hàng. Chúng tôi thấu hiểu những áp lực của các doanh nghiệp trong môi trường kinh tế nhiều biến động, buộc các tổ chức phải liên tục đổi mới để nắm bắt cơ hội thị trường. OD CLICK Tư vấn bằng sự thấu hiểu và tiếp cận hệ thống, mỗi vấn đề của doanh nghiệp đều được xem xét kỹ lưỡng, nhiều chiều và đặt trong mối tương quan tổng thể. Tại OD CLICK, chúng tôi theo đuổi triết lý “Lấy con người làm trung tâm – People First For Business”, với 5 trụ cột chính: 1. Năng lực lãnh đạo là khởi nguồn tấm gương và chuẩn mực; 2. Chiến lược là con đường hướng tới thành công; 3. Nguồn nhân lực là tài sản, là chìa khóa cho tính hiệu quả; 4. Văn hóa doanh nghiệp là sức mạnh riêng có; 5. Tái cơ cấu tổ chức để thích ứng và phát triển bền vững. 

Mô hình tư vấn OD CLICK được thực hiện theo 8 bước như sau:

8 bước trong mô hình tư vấn của OD CLICK là tiến trình chặt chẽ, giúp OD CLICK xác định chính xác đúng và trúng vấn đề của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, tránh lãng phí nguồn lực can thiệp vào những vấn đề không cần thiết của tổ chức. 

Những nội dung tư vấn điển hình của OD CLICK được mô tả chi tiết trong các links dưới đây:

1. Tư vấn thiết kế tổ chức

2. Tư vấn xây dựng chiến lược

3. Tư vấn văn hóa doanh nghiệp

4. Tư vấn quản trị nhân lực

5. Tư vấn tái cơ cấu tổ chức

6. Tư vấn HR Auditing

Trên con đường đồng hành, OD CLICK vinh hạnh đã được nhiều khách hàng chia sẻ triết lý phát triển như: Công ty TNHH DENSO Việt Nam, Công ty TNHH Quản lý Tài sản Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, Tập đoàn Đất Xanh Group, Tập đoàn HAWEE, Công ty Cổ phần MISA, Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam, Prudential, Tập đoàn IcoGroup, Dược phẩm Ích Nhân, và nhiều khách hàng ưu tú khác. Chúng tôi cũng rất tự hào khi những đóng góp của mình đã góp phần giúp các công ty, tổ chức giải quyết các vấn đề khó khăn, định hướng phát triển, nắm bắt cơ hội thời cuộc và gặt hái được nhiều thành công.