CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Đường đến thành công trong kỷ nguyên số và cạnh tranh toàn cầu

Đăng ký tư vấn

CHUYỂN ĐỔI CHIẾN LƯỢC TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

 CỐT LÕI CỦA MỘT CHIẾN LƯỢC TỐT

Chiến lược tốt tạo ra sự nhất quán trong hành động, cam kết với triết lý thực thi và truyền cảm hứng đến đội ngũ. Chiến lược tốt thể hiện trên 3 yếu tố hạt nhân:

Chiến lược tốt tạo ra sự nhất quán trong hành động, cam kết với triết lý thực thi và truyền cảm hứng đến đội ngũ. Chiến lược tốt thể hiện trên 3 yếu tố hạt nhân:

“Có chiến lược mà không có chiến thuật là con đường chông gai đi tới thắng lợi, có chiến thuật mà không có chiến lược thì chỉ là những níu kéo trước khi thất trận”

——Tôn Tử —–

SẢN PHẨM CHUYỂN GIAO

Coaching chuyên gia 1-1

 

Trao đổi 1-1 trực tiếp với chuyên gia trong 1 tiếng, xác định vấn đề và đưa ra định hướng

Xem chi tiết

Xây dựng mô hình kinh doanh

 

Hiểu khách hàng mục tiêu, xây dựng giá trị khác biệt, truyền tải thông qua các hoạt động chính

Xem chi tiết

Hoàn thiện chiến lược kinh doanh

 

Xác định năng lực tổ chức, chẩn đoán cơ hội thị trường để tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt

xem chi tiết

Download miễn phí công cụ chiến lược

 

Bao gồm 20+ biểu mẫu được OD CLICK nghiên cứu và thiết kế, hỗ trợ trong xây dựng chiến lược

xem chi tiết

CAM KẾT GIÁ TRỊ

 CHUYÊN GIA
OD CLICK

Đăng ký lịch gặp

CG. Đỗ tiến Long

Chuyên gia về Phát triển tổ chức và

Chiến lược

CG. Đoàn Văn Tình

Chuyên gia về xây dựng hệ thống; quản trị tổ chức và nguồn nhân lực

CG. Phan thế vinh

Chuyên gia về chiến lược, xây dựng hệ thống nhân sự, quản lý dự án đầu tư

CG. trẦN ĐÌNH KHÂM

Chuyên gia về Marketing chiến lược, công nghệ phần mềm và bán hàng

CG. Đào cẩm thủy

Chuyên gia trải nghiệm khách hàng, chiến lược marketing,thương hiệu