CỐ VẤN DOANH NGHIỆP

Vai trò cố vấn là giúp doanh nghiệp nhận thức được vấn đề chính xác và đưa ra định hướng mục tiêu, xác định công cụ, chính sách để giải vấn đề hiệu quả

Đăng ký tư vấn
 

Phương pháp tiếp cận cố vấn doanh nghiệp

Doanh nghiệp gặp vấn đề trong quá trình hoạt động và định hướng phát triển thì giải pháp là cố vấn. Các chuyên gia, tham gia trực tiếp vào các vấn đề thách thức mà doanh nghiệp đối mặt. Từ góc nhìn khách quan của bên thứ ba kết hợp với kiến thức và trải nghiệm nghề nghiệp để tư vấn giải pháp cho doanh nghiệp

Hoạt động doanh nghiệp cần cố vấn, bao gồm:

  • Nâng cao hiệu suất công việc đội ngũ;
  • Triển khai chiến lược kinh doanh;
  • Phát triển văn hóa doanh nghiệp;
  • Phát triển tổ chức gắn với chuyển đổi số;
  • Triển khai chiến lược nguồn nhân lực gắn với phát triển nhân tài và đội ngũ lãnh đạo kế cận;
  • Sự vụ mang tính nổi cộm bên trong doanh nghiệp: mâu thuẫn nội bộ, xung đột lợi ích.

Mô hình cố vấn cho doanh nghiệp theo 6 bước:

Trách nhiệm và cam kết đảm bảo chất lượng 

 

Cố vấn doanh nghiệp là quá trình đồng hành cùng doanh nghiệp dựa trên quá trình trao đổi tin cậy, và thấu hiểu. Thời gian làm việc sẽ có sự thống nhất dựa trên yêu cầu của doanh nghiệp, có thể theo tuần hoặc tháng.

 

CÁC SẢN PHẨM TƯ VẤN KHÁC