LỢI ÍCH CỦA TƯ VẤN QUẢN LÝ 

1. Tầm quan trọng của tư vấn quản lý

Môi trường VUCA của TK21 đặt ra các thách thức ngày càng lớn cho các tổ chức và doanh nghiệp. Trong đó phải kể đến, sự tác động của công nghệ và mạng xã hội đã làm thay đổi tốc độ và bản chất cạnh tranh; nhu cầu của khách hàng, của người lao động, tăng cao theo các chuẩn mực quốc tế, sự cạn kiệt nguồn lực, cũng như tính minh bạch của xã hội và thể chế, làm cho các doanh nghiệp phải nâng tầm tổ chức để tồn tại và phát triển. Có thể nói mô hình xây dựng và phát triển các doanh nghiệp đang chuyển từ tư duy khai thác ưu thế tự nhiên và nguồn lực xã hội, sang thành các tổ chức dựa trên tri thức và năng lực, trong một thế giới của thông tin và kết nối. Trước những sự thay đổi này, doanh nghiệp cần tư vấn quản lý để có được những giải pháp phát triển phù hợp cho doanh nghiệp trong từng giai đoạn phát triển hay yêu cầu thay đổi chiến lược của tổ chức.

Tư vấn quản lý là quá trình tạo ra giá trị mới cho các tổ chức, nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua cung cấp các giải pháp, công cụ, một cách độc lập, khách quan, và hệ thống. Nói cách khác, các chuyên gia tư vấn quản lý giúp đưa các tổ chức đi xa hơn so với việc doanh nghiệp tự đi. 

2. Phương pháp tiếp cận tư vấn quản lý

Với vai trò là công ty tư vấn chiến lược, tư vấn phát triển tổ chức chuyên nghiệp, OD CLICK cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên sâu theo đặc điểm từng khách hàng. Chúng tôi thấu hiểu những áp lực của các doanh nghiệp trong môi trường kinh tế nhiều biến động, buộc các tổ chức phải liên tục đổi mới để nắm bắt cơ hội thị trường. OD CLICK tư vấn bằng sự thấu hiểu và tiếp cận tư duy hệ thống, trên cơ sở kiến thức và công cụ quản lý khoa học cập nhật. Tại OD CLICK, chúng tôi theo đuổi triết lý “Lấy con người làm trung tâm – People First For Business”, với 5 trụ cột chính trong xây dựng doanh nghiệp: 1. Năng lực lãnh đạo là khởi nguồn tấm gương và chuẩn mực; 2. Chiến lược là con đường hướng tới thành công; 3. Nguồn nhân lực là tài sản, là chìa khóa cho tính hiệu quả; 4. Văn hóa doanh nghiệp là sức mạnh riêng có; 5. Tái cơ cấu tổ chức để thích ứng và phát triển bền vững, thích ứng với bối cảnh Chuyển đổi số Digital Transformation và cạnh tranh mang tính toàn cầu. 

Dưới đây là mô hình các trọng tâm chuyên môn chính OD CLICK hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh, vì sự phát triển bền vững trong nền kinh tế tri thức và kỷ nguyên số hóa:

 
Các hoạt động tư vấn của OD CLICK được tuân thủ thực hiện theo 8 bước như sau:

8 bước trong mô hình tư vấn của OD CLICK là tiến trình chặt chẽ, giúp OD CLICK xác định chính xác đúng và trúng vấn đề của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, tránh lãng phí nguồn lực can thiệp vào những vấn đề không cần thiết của tổ chức. 

Những nội dung tư vấn điển hình của OD CLICK được mô tả chi tiết trong các links dưới đây:

  1. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
  2. Xây dựng chiến lược kinh doanh
  3. Chiến lược nguồn vốn nhân lực
  4. Quản trị KPI và lương 3P
  5. Quản trị khung năng lực
  6. Quản trị chuyển đổi tổ chức
  7. Kiểm toán nhân lực (HR Auditing)
  8. Coaching chuyên gia
  9. Khảo sát kinh doanh
  10. Xây dựng nền tảng tổ chức

3. Trách nhiệm và cam kết đảm bảo chất lượng

Trên con đường đồng hành, OD CLICK vinh hạnh đã được nhiều khách hàng chia sẻ triết lý phát triển như: Công ty TNHH DENSO Việt Nam, Công ty TNHH Quản lý Tài sản Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, Tập đoàn Đất Xanh Group, Tập đoàn HAWEE, Công ty Cổ phần MISA, Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam, Prudential, Tập đoàn IcoGroup, Dược phẩm Ích Nhân, và nhiều khách hàng ưu tú khác. Chúng tôi cũng rất tự hào khi những đóng góp của mình đã góp phần giúp các công ty, tổ chức giải quyết các vấn đề khó khăn, định hướng phát triển, nắm bắt cơ hội thời cuộc và gặt hái được nhiều thành công. 

OD CLICK tin rằng với bề dày kinh nghiệm của mình cùng với đội ngũ chuyên gia uy tín, OD CLICK đồng hành với những giải pháp tư vấn giúp doanh nghiệp nâng cao lợi thế cạnh tranh, phát triển tổ chức bền vững. Để chương trình đạt hiệu quả, OD CLICK cần sự phối hợp chặt chẽ của doanh nghiệp trong việc phản hồi tích cực, cung cấp thông tin và trao đổi cởi mở nhìn thẳng vào vấn đề. 

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!

Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG

ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

Phát triển nguồn vốn nhân lực

TƯ VẤN QUẢN LÝ

Xây dựng hệ thống hiệu quả

 

PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

Tạo dựng năng lực bền vững