HỆ THỐNG ĐÃI NGỘ THEO 3P

1.  Lương 3P

Cạnh tranh về nguồn nhân lực là cạnh tranh về hệ thống đãi ngộ giữa các doanh nghiệp. Lương 3P là phương pháp trả lương phản ánh đúng nhất năng lực của nhân sự dựa trên hiệu suất. Lương 3P là cơ sở để doanh nghiệp đánh giá và hình thành hệ thống đãi ngộ, giúp quản trị nhân tài hiệu quả thông qua thu hút và giữ chân nhân sự tài năng. 

Xây dựng lương 3P phải được xem là chiến lược đầu tư cho nguồn nhân lực, theo các trọng tâm logic, hướng tới hiệu quả hoạt động và tạo động lực cho nhân viên, phù hợp nhất với nhóm doanh nghiệp vừa và lớn. Một mặt, lương 3P là công cụ để thúc đẩy triển khai chiến lược kinh doanh và hỗ trợ văn hóa doanh nghiệp. Mặt khác, doanh nghiệp phải xác lập rõ ràng chiến lược và văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường thực hiện lương 3P hiệu quả. 

Nhiều doanh nghiệp lầm tưởng việc xây dựng hiệu quả phụ thuộc nhiều vào yếu tố kinh nghiệm, có thể áp dụng từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác. Trên thực tế, điều này chỉ khiến doanh nghiệp bế tắc khi áp dụng, trong khi hiệu quả không tăng mà nguồn lực lại tiêu tốn. Để xây dựng hệ thống lương 3P hiệu quả cần dựa trên 4 yếu tố. 

2. Xây dựng hệ thống lương 3P

Xây dựng hệ thống lương 3P đòi hỏi tính hệ thống, xuất phát từ tầm nhìn sứ mệnh, mục tiêu chiến lược của tổ chức. Gắn với 2 trọng tâm là cấu trúc BSC-KPI và khung năng lực làm cơ sở để phân bổ 3 thành tố bao gồm P1: Position (theo hệ thống chức danh); P2: Performance (theo thành tích công tác); P3: Personal competence (theo năng lực của nhân sự).

Xây dựng hệ thống lương 3P hiệu quả thì yêu cầu đầu tiên là thiết lập hệ thống KPI cho từng cá nhân, bộ phận và toàn bộ tổ chức. Logic triển khai hệ thống này bắt đầu từ mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Tiếp đến là hình thành nên cấu trúc BSC và xây dựng bản đồ chiến lược, xác định các nhân tố CSF (yếu tố quyết định thành công) cho doanh nghiệp và lựa chọn tỉ trọng phù hợp cho các nhân tố đo lường của mỗi viễn cảnh. Đồng thời, xác định tỷ lệ phù hợp giữa KPI và KRI. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp xây dựng các quy trình,quy chế đánh giá, chế độ báo cáo theo kì để hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định điều hành cũng như giám sát, tạo động lực cho nhân sự.

Hai thành tố: P1 (Position) – lương thành tích công tác được xác định giá trị một cách lượng hóa thông qua các công cụ Job Evaluation; P3 (personal competence) – lương theo năng lực được xác định dựa trên xây dựng khung năng lực của doanh nghiệp.

Dưới đây là mô hình Cấu trúc xây dựng lương 3P:

Hệ thống đãi ngộ toàn diện đóng vai trò quan trọng trong xây dựng nguồn nhân lực tổ chức, tạo ra lợi thế cạnh tranh và là yếu tố tạo ra giá trị thương hiệu tuyển dụng để thu hút nhân tài. Đặt trong bức tranh tổng thể, lương 3P nằm trong hệ thống đãi ngộ toàn diện gắn với lương thưởng và sự ghi nhận.
 
 
Để xây dựng hệ thống đãi ngộ toàn diện, các doanh nghiệp cần có sự ứng dụng các nguyên lý lương 3P cho phù hợp với điều kiện doanh nghiệp, nhu cầu thị trường lao động, gắn với phát triển tổ chức và nguồn nhân lực. Xu thế xây dựng lương 3P dịch chuyển từ áp cứng kỹ thuật sang hệ thống linh hoạt, thích ứng nhanh, đáp ứng nhu cầu đa dạng của đội ngũ nhân sựMục đích hướng tới tạo trải nghiệm tích cực, nâng cao hiệu quả làm việc và phát triển tổ chức.
 
Bởi, doanh nghiệp hiện nay đa phần quy mô vừa và nhỏ trong nền kinh tế chuyển đổi cần ưu tiên tính linh hoạt và cân bằng hệ thống. Xây dựng lương 3P áp cứng kỹ thuật theo doanh nghiệp lớn sẽ trở nên máy móc, thiếu hiệu quả. Lời khuyên của chuyên gia là xây dựng lương 3P theo hướng tiếp cận dẻo, linh hoạt trong thiết lập lương cố định và lương biến đổi. Triển khai hệ thống KPI bám sát thực tiễn, lựa chọn chỉ số phù hợp để tạo ra sự hiệu quả.

3. Trách nhiệm và cam kết đảm bảo chất lượng 

OD CLICK với đội ngũ chuyên gia uy tín và giàu kinh nghiệm thực tiễn cùng với phương pháp khoa học, công cụ tiên tiến, trong xây dựng lương 3P và hệ thống BSC KPI, sẽ đồng hành trong xây dựng các giải pháp quản trị phù hợp với đặc thù của từng doanh nghiệp. Các chuyên gia của OD CLICK không chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình tư vấn, mà còn cả sự hỗ trợ sau khi dự án kết thúc, tạo nên sự phát triển giá trị tri thức và hiệu quả của cả hai bên. OD CLICK cần sự phối hợp từ doanh nghiệp trong việc phản hồi tích cực, cung cấp thông tin và trao đổi thống nhất để đảm bảo hiệu quả chung từ chương trình.

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!

ĐÀO TẠO TẠI DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN HỆ THỐNG QUẢN LÝ

KHẢO SÁT PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

 

HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA

 

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI