XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÃI NGỘ

1. Hệ thống đãi ngộ

Xây dựng hệ thống đãi ngộ hiệu quả là yêu cầu cấp thiết của doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh về kinh doanh và cạnh tranh nhân lực hiện nay. Hệ thống đãi ngộ đáp ứng yêu cầu về vật chất tinh thần tạo sự gắn kết và động lực cho đội ngũ. Hệ thống đãi ngộ theo sát với chiến lược kinh doanh, hướng đến phát triển vốn nhân lực. Tạo ra giá trị văn hóa riêng biệt cho doanh nghiệp.

Hệ thống đãi ngộ bao gồm 4 bộ phận: 1. Hệ thống lương 3P; 2. Phúc lợi chăm sóc sức khỏe; 3. Môi trường Văn hóa doanh nghiệp; 4.Phân công công việc, nhiệm vụ. Trong đó, yếu tố về hệ thống lương 3P là trọng tâm. Nhân sự muốn được ghi nhận và trả lương phản ứng đúng nhất năng lực dựa trên hiệu suất.

2. Xây dựng hệ thống lương 3P

Xây dựng hệ thống lương 3P xuất phát từ tầm nhìn sứ mệnh, mục tiêu chiến lược của tổ chức. Gắn với 2 trọng tâm là cấu trúc BSC-KPI và khung năng lực, làm cơ sở để phân bổ 3 thành tố bao gồm P1: Position (theo hệ thống vị trí); P2: Person (theo năng lực); P3: Performance (theo thành tích của nhân sự).

Xây dựng hệ thống lương 3P hiệu quả thì yêu cầu đầu tiên là thiết lập hệ thống KPI cho từng cá nhân, bộ phận và toàn bộ tổ chức. Logic triển khai hệ thống này bắt đầu từ mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Tiếp đến là hình thành nên cấu trúc BSC và xây dựng bản đồ chiến lược, xác định các nhân tố CSF (yếu tố quyết định thành công) cho doanh nghiệp và lựa chọn tỉ trọng phù hợp cho các nhân tố đo lường của mỗi viễn cảnh

Dưới đây là mô hình Cấu trúc xây dựng lương 3P:

Hệ thống đãi ngộ toàn diện là hệ thống bao quát đầy đủ nhu cầu và mong muốn của người lao động. Doanh nghiệp đặt trọng tâm xây dựng chính sách đãi ngộ cho nhân sự tạo ra lợi thế cạnh tranh và giá trị thương hiệu tuyển dụng để thu hút nhân tài. Đặc biệt với thế hệ nhân lực Gen Z mang đặc tính khác biệt, họ coi trọng sự phát triển nghề nghiệp, cân bằng công việc và cuộc sống.

3. Trách nhiệm và cam kết đảm bảo chất lượng 

OD CLICK với đội ngũ chuyên gia uy tín và giàu kinh nghiệm thực tiễn cùng với phương pháp khoa học, công cụ tiên tiến, trong xây dựng lương 3P và hệ thống BSC KPI, sẽ đồng hành trong xây dựng các giải pháp quản trị phù hợp với đặc thù của từng doanh nghiệp. Các chuyên gia của OD CLICK không chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình tư vấn, mà còn cả sự hỗ trợ sau khi dự án kết thúc, tạo nên sự phát triển giá trị tri thức và hiệu quả của cả hai bên. OD CLICK cần sự phối hợp từ doanh nghiệp trong việc phản hồi tích cực, cung cấp thông tin và trao đổi thống nhất để đảm bảo hiệu quả chung từ chương trình.

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!

 

HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA

 

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI