MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN OD MIND

Môi trường VUCA của TK21, xu thế chuyển đổi số, sự thay đổi trong hành vi thị trường, cũng như nhu cầu của nhân lực Gen Z, đặt ra các thách thức ngày càng lớn cho các tổ chức và doanh nghiệp. Để doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong bối cảnh thách thức mới, các nhà lãnh đạo phải tập trung nâng cao năng lực tổ chức, chuyển từ tư duy khai thác các nguồn lực và cơ hội thị trường, sang xây dựng khả năng thích ứng dựa trên tri thức và công nghệ, lấy con người làm trung tâm.

Trước những thay đổi này thì doanh nghiệp, bên cạnh các nỗ lực tự thân, sẽ cần được cung cấp các giải pháp tư vấn phù hợp, đáp ứng nhu cầu trong từng giai đoạn phát triển hay các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Một cách chung nhất, tư vấn quản lý là quá trình giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo ra những giá trị năng lực mới, thông qua cung cấp các giải pháp, công cụ, kiến thức, kỹ năng một cách khách quan và có hệ thống.

TƯ DUY OD MIND

Mô hình OD MIND là sự kết tinh kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn một cách hệ thống, nhằm giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa tiềm năng và giá trị, nâng cao hiệu quả cũng như sức cạnh tranh, trong nền kinh tế số hóa dựa trên tri thức. Càng trong biến động và áp lực thay đổi thì yếu tố con người càng được doanh nghiệp đề cao. Trong kỷ nguyên số hóa, quản trị đã chuyển từ lãnh đạo và cơ cấu hệ thống là trung tâm, sang con người, tri thức và chất lượng mối quan hệ là trung tâm.

Mô hình OD MIND là sự phát huy triết lý quản trị lấy con người làm trung tâm, nhằm tối ưu các lợi thế công nghệ và các nguồn lực của doanh nghiệp, dựa trên 5 trụ cột phát triển doanh nghiệp: 1. Lãnh đạo tiên phong, 2. Chiến lược bứt phá, 3. Văn hóa gắn kết, 4. Cơ cấu linh hoạt, 5. Nhân lực chuyên nghiệp. Năm trụ cột phát triển này giống với ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa Thổ, tạo nên sự phát triển liên tục, hiệu quả và bền vững.

Lãnh đạo
Lãnh đạo là sự khởi đầu cho mọi thành công của doanh nghiệp. Phát triển lãnh đạo cần được đầu tư như nguồn lực hạt nhân thúc đẩy các quá trình quản trị trong doanh nghiệp. Trong bối cảnh thách thức, lãnh đạo ở các cấp độ trong tổ chức cần thể hiện phẩm chất tiên phong làm gương tạo nên sự hiệu quả trong điều hành doanh nghiệp. Phát triển lãnh đạo đòi hỏi áp dụng các công cụ khảo sát đánh giá và các phương pháp phát triển Leadership trong kỷ nguyên số.

Chiến lược
Doanh nghiệp xây dựng chiến lược giống như vẽ ra bản đồ chỉ đường tới thành công cho tất cả các thành viên. Chiến lược đòi hỏi một tư duy hệ thống lấy khách hàng làm trung tâm, kết nối với các năng lực, nguồn lực và ưu thế của công nghệ, nhằm tạo ra giá trị vượt trội cho các thị trường mục tiêu. Đồng thời giúp cho tổ chức xây dựng năng lực thích ứng, chuẩn bị sẵn sàng với những thay đổi, biến động của môi trường kinh doanh. Tóm lại, chiến lược hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp khai thác nhanh các cơ hội và lợi thế để bứt phá phát triển, đồng thời chuẩn bị hiệu quả năng lực thích ứng với những biến động thị trường trong bối cảnh VUCA.

Văn hóa
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp mạnh sẽ hỗ trợ thực thi chiến lược hiệu quả. Văn hóa doanh nghiệp cũng là điều kiện thu hút giữ chân nhân tài, gắn kết con người bên trong tổ chức. Các doanh nghiệp thành công trên thế giới đều coi VHDN là tài sản tạo nên uy tín và lợi nhuận, đồng thời đem lại hạnh phúc cho nhân viên

Cơ cấu
Thực thi chiến lược, hướng đến đạt mục tiêu tăng trưởng đòi hỏi cơ cấu tổ chức phù hợp, hệ thống vận hành linh hoạt, nhằm phát huy các nguồn lực và tiềm năng của doanh nghiệp. Tái cơ cấu tổ chức, quản trị sự thay đổi, đã trở thành yêu cầu thường trực, đòi hỏi doanh nghiệp thực hiện liên tục để nâng cao hiệu quả hoạt động trước các thách thức kinh doanh đang đặt ra ở cả môi trường bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Mục đích là giải quyết các mâu thuẫn, yếu kém tồn đọng tích tụ, tạo ra cơ chế hỗ trợ triển khai công việc thuận lợi hiệu quả, nắm bắt các cơ hội mới. Tái cơ cấu tổ chức đòi hỏi các phương pháp và công cụ khoa học, lộ trình có tính hệ thống, đồng thời am hiểu về con người, để đạt được hiệu quả.

Mô hình OD MIND là trụ cột trong triển khai tư vấn, với các sản phẩm cụ thể sau:

  1. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
  2. Xây dựng chiến lược kinh doanh
  3. Quản trị nhân lực – HR Click
  4. Tái cơ cấu tổ chức
  5. Quản trị hiệu suất theo KPI
  6. Hệ thống đãi ngộ theo 3P
  7. Quản trị khung năng lực
  8. HR Audit-Kiểm toán nhân lực
  9. Cố vấn doanh nghiệp
  10. Khảo sát phát triển doanh nghiệp

Các chương trình tư vấn của OD CLICK được tuân thủ thực hiện theo các bước như sau:

8 bước trong mô hình tư vấn của OD CLICK là tiến trình chặt chẽ, giúp công ty xác định chính xác đúng và trúng vấn đề của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, tránh lãng phí nguồn lực can thiệp vào những vấn đề không cần thiết của tổ chức.

3. Trách nhiệm và cam kết đảm bảo chất lượng

Trên con đường đồng hành, OD CLICK vinh hạnh đã được nhiều khách hàng chia sẻ triết lý phát triển như: Công ty TNHH DENSO Việt Nam, Công ty TNHH Quản lý Tài sản Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, Tập đoàn Đất Xanh Group, Tập đoàn HAWEE, Công ty Cổ phần MISA, Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam, Prudential, Tập đoàn IcoGroup, Dược phẩm Ích Nhân, và nhiều khách hàng ưu tú khác. Chúng tôi cũng rất tự hào khi những đóng góp của mình đã góp phần giúp các công ty, tổ chức giải quyết các vấn đề khó khăn, định hướng phát triển, nắm bắt cơ hội thời cuộc và gặt hái được nhiều thành công.

Tri thức quản trị tiên tiến và bề dày kinh nghiệm cùng với đội ngũ chuyên gia uy tín, OD CLICK đồng hành với những giải pháp tư vấn giúp doanh nghiệp nâng cao lợi thế cạnh tranh, phát triển tổ chức bền vững.

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!

 

HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA

 

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI