QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT VÀ LƯƠNG 3Ps

1. Quản trị hiệu suất và Lương 3Ps

Quản trị hiệu suất là một trong những trọng tâm trong quản lý nhân lực hiện đại, nhân tố quyết định lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Đây là quá trình nhà quản lý giao việc, giám sát, huấn luyện, đánh giá kết quả thực hiện của nhân sự theo những cam kết về mục tiêu đã đặt ra. Do vậy, khi có cách thức quản trị hiệu suất tốt giúp doanh nghiệp đảm bảo được sự công bằng và chính xác trong đánh giá nhân viên. Cùng với đó, lương 3Ps là cách thức trả lương phản ánh đúng nhất năng lực của nhân sự dựa trên hiệu suất và được nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới áp dụng.  

Các doanh nghiệp hiện nay gặp vấn đề về cách thức quản trị hiệu suất hiệu quả cũng như hệ thống đãi ngộ bao gồm lương, thưởng không phản ánh đúng theo năng lực nhân sự, chưa tối ưu hóa được hiệu quả đầu tư cho nguồn nhân lực. Điều này kéo theo tình trạng nhân sự thiếu cam kết và khó thu hút nhân tài dẫn đến suy giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Do vậy, quản trị hiệu suất hiệu quả gắn với phương pháp lương 3Ps là giải pháp hiệu quả cho doanh nghiệp hiện nay.

Quản trị hiệu suất và lương 3Ps là giải pháp phù hợp nhất với nhóm doanh nghiệp vừa và lớn với quy mô 250 nhân sự trở lên. Xây dựng hệ thống quản trị hiệu suất gắn với lương 3Ps, cần có nền tảng tổ chức năng lực tổ chức và chiến lược vững chắc với mô hình kinh doanh rõ ràng, hệ thống chức danh thống nhất, khung năng lực cho từng vị trí chức danh, đồng hành cũng đội ngũ quản lý chuyên nghiệp.

2. Xây dựng quản trị hiệu suất và lương 3Ps

Quản trị hiệu suất và lương 3Ps được xây dựng dựa trên định hướng chiến lược của tổ chức và hệ thống mục tiêu theo BSC bao gồm các khía cạnh Tài chính, Khách hàng, Quy trình và Học tập phát triển. Điều này đảm bảo hiệu suất được đo lường và đánh giá dựa trên mục tiêu chung được thống nhất. Từ nền tảng này sẽ đánh giá hiệu suất nhân sự trên 3 thành tố chính là P1: Position (vị trí theo hệ thống chức danh); P2: Performance (hiệu suất dựa trên KPI nhiệm vụ); P3: Personal competence (năng lực của nhân sự dựa trên các yêu cầu năng lực nhân sự). Đây là các căn cứ để xây dựng hệ thống đãi ngộ phù hợp đảm bảo sự công bằng theo đúng năng lực cá nhân, yêu cầu vị trí và hiệu quả làm việc của nhân sự. 

Quản trị hiệu suất và lương 3P mục tiêu xây dựng hệ thống đãi ngộ chuẩn mực, sẽ giúp hoàn thiện hệ thống đào tạo và phát triển nhân sự, tạo nên trải nghiệm nhân sự tích cực cũng như là nền tảng của văn hóa doanh nghiệp đặc trưng. Một hệ thống đào tạo và phát triển nhân sự là chìa khóa để đạt được định hướng chiến lược tổ chức.

Dưới đây là mô hình Quản trị hiệu suất và lương 3P của OD CLICK được xây dựng và hoàn thiện dựa trên kinh nghiệm 20 năm tư vấn, giảng dạy, và nghiên cứu, của Chuyên gia Đỗ Tiến Long. 

3. Trách nhiệm và cam kết đảm bảo chất lượng 

OD CLICK với đội ngũ chuyên gia uy tín và giàu kinh nghiệm thực tiễn cùng với phương pháp khoa học, công cụ tiên tiến, trong xây dựng lương 3Ps và hệ thống BSC KPIs, sẽ đồng hành trong xây dựng các giải pháp quản trị phù hợp với đặc thù của từng doanh nghiệp. Các chuyên gia của OD CLICK không chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình tư vấn, mà còn cả sự hỗ trợ sau khi dự án kết thúc, tạo nên sự phát triển giá trị tri thức và hiệu quả của cả hai bên. OD CLICK cần sự phối hợp từ doanh nghiệp trong việc phản hồi tích cực, cung cấp thông tin và trao đổi thống nhất để đảm bảo hiệu quả chung từ chương trình.

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!