QUẢN TRỊ KPI VÀ LƯƠNG 3P

1. Quản trị hiệu suất qua KPI và Lương 3P

Quản trị hiệu suất là một trong những trọng tâm trong quản lý nhân lực hiện đại, nhân tố quyết định lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Công cụ phổ biến trong quản trị hiệu suất được nhiều doanh nghiệp áp dụng là KPI. Thước đo KPI đảm bảo được sự công bằng và chính xác trong đánh giá nhân viên. Cùng với đó, lương 3P là cách thức trả lương phản ánh đúng nhất năng lực của nhân sự dựa trên hiệu suất và được nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới áp dụng.  

Các doanh nghiệp hiện nay gặp vấn đề về cách thức quản trị KPI hiệu quả cũng như hệ thống đãi ngộ bao gồm lương, thưởng không phản ánh đúng theo năng lực nhân sự, chưa tối ưu hóa được hiệu quả đầu tư cho nguồn nhân lực. Điều này kéo theo tình trạng nhân sự thiếu cam kết và khó thu hút nhân tài dẫn đến suy giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Do vậy, quản trị KPI gắn với phương pháp lương 3P là giải pháp hiệu quả cho doanh nghiệp hiện nay.

Đây là giải pháp phù hợp nhất với nhóm doanh nghiệp vừa và lớn với quy mô 250 nhân sự trở lên. Xây dựng hệ thống quản trị KPI gắn với lương 3P, cần có nền tảng tổ chức năng lực tổ chức và chiến lược vững chắc với mô hình kinh doanh rõ ràng, hệ thống chức danh thống nhất, khung năng lực cho từng vị trí chức danh, đồng hành cũng đội ngũ quản lý chuyên nghiệp.

2. Xây dựng quản trị KPI và lương 3P

Quản trị KPI và lương 3P là một mô thức quản trị hiệu suất tổ chức gắn thành tích làm việc với chính sách đãi ngộ.

Về lương 3P. Đây là sự kết hợp của 3 thành tố, bao gồm P1: Position (theo hệ thống chức danh); P2: Performance (theo thành tích công tác); P3: Personal competence (theo năng lực của nhân sự). Sự kết hợp này trong hệ thống lương đảm bảo tính logic, gắn chức danh công tác với các trách nhiệm, chỉ số đo lường cụ thể và năng lực cá nhân. Cấu trúc này đảm bảo tính hệ thống, mối quan hệ nhân quả giữa năng suất tổ chức và năng lực nhân sự trong hệ thống quản trị nhân lực.

Về KPI. Để thực thi hệ thống lương 3P hiệu quả thì yêu cầu đầu tiên là xây dựng hệ thống KPI cho từng cá nhân, bộ phận và toàn bộ tổ chức. Logic triển khai hệ thống này bắt đầu từ mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Tiếp đến là hình thành nên cấu trúc BSC và xây dựng bản đồ chiến lược, xác định các nhân tố CSF (yếu tố quyết định thành công) cho doanh nghiệp và lựa chọn tỉ trọng phù hợp cho các nhân tố đo lường của mỗi viễn cảnh. Đồng thời, xác định tỷ lệ phù hợp giữa KPI và KRI. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp xây dựng các quy trình,quy chế đánh giá, chế độ báo cáo theo kì để hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định điều hành cũng như giám sát, tạo động lực cho nhân sự.

Hệ thống đánh giá nhân viên (Performance Appraisal) đưa các KPI vào quá trình làm việc của từng vị trí công tác giúp thực thi mục tiêu kế hoạch gắn với hiệu suất làm việc từng cá nhân. Đối với một số doanh nghiệp có nhu cầu phát triển tính chủ động sáng tạo của nhân sự có thể triển khai kết hợp KPI và OKR để bảo sự giám sát và linh hoạt trong tổ chức.

Hệ thống KPI xây dựng thiếu bài bản sẽ là gánh nặng khi áp dụng phần mềm. Ngược lại, khi thiết kế hệ thông KPI logic gắn với tính chiến lược và hệ thống thì quá trình triển khai phần mềm cũng như chuyển đổi số trong doanh nghiệp đạt hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, hai thành tố: P1 (Position) – lương thành tích công tác được xác định giá trị một cách lượng hóa thông qua các công cụ Job Evaluation; P3 (personal competence) – lương theo năng lực được xác định dựa trên xây dựng khung năng lực của doanh nghiệp.

Dưới đây là mô hình Quản trị KPI và lương 3P của OD CLICK được xây dựng và hoàn thiện.

3. Trách nhiệm và cam kết đảm bảo chất lượng 

OD CLICK với đội ngũ chuyên gia uy tín và giàu kinh nghiệm thực tiễn cùng với phương pháp khoa học, công cụ tiên tiến, trong xây dựng lương 3P và hệ thống BSC KPI, sẽ đồng hành trong xây dựng các giải pháp quản trị phù hợp với đặc thù của từng doanh nghiệp. Các chuyên gia của OD CLICK không chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình tư vấn, mà còn cả sự hỗ trợ sau khi dự án kết thúc, tạo nên sự phát triển giá trị tri thức và hiệu quả của cả hai bên. OD CLICK cần sự phối hợp từ doanh nghiệp trong việc phản hồi tích cực, cung cấp thông tin và trao đổi thống nhất để đảm bảo hiệu quả chung từ chương trình.

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!

Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG

TƯ VẤN QUẢN LÝ