XÂY DỰNG
HỆ THỐNG ĐÃI NGỘ

Hệ thống đãi ngộ đáp ứng yêu cầu về vật chất tinh thần tạo sự gắn kết và động lực cho đội ngũ. Hệ thống đãi ngộ theo sát với chiến lược kinh doanh, hướng đến phát triển vốn nhân lực. Tạo ra giá trị văn hóa riêng biệt cho doanh nghiệp.

Đăng ký tư vấn

Hệ thống đãi ngộ bao gồm 4 bộ phận: 1. Hệ thống lương 3P; 2. Phúc lợi chăm sóc sức khỏe; 3. Môi trường Văn hóa doanh nghiệp; 4.Phân công công việc, nhiệm vụ. Trong đó, yếu tố về hệ thống lương 3P là trọng tâm. Nhân sự muốn được ghi nhận và trả lương phản ứng đúng nhất năng lực dựa trên hiệu suất.

 

Xây dựng hệ thống lương 3P cho doanh nghiệp

Xây dựng hệ thống lương 3P xuất phát từ tầm nhìn sứ mệnh, mục tiêu chiến lược của tổ chức. Gắn với 2 trọng tâm là cấu trúc BSC-KPI và khung năng lực, làm cơ sở để phân bổ 3 thành tố bao gồm P1: Position (theo hệ thống vị trí)P2: Person (theo năng lực)P3: Performance (theo thành tích của nhân sự).

Xây dựng hệ thống lương 3P hiệu quả thì yêu cầu đầu tiên là thiết lập hệ thống KPI cho từng cá nhân, bộ phận và toàn bộ tổ chức. Logic triển khai hệ thống này bắt đầu từ mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Tiếp đến là hình thành nên cấu trúc BSC và xây dựng bản đồ chiến lược, xác định các nhân tố CSF (yếu tố quyết định thành công) cho doanh nghiệp và lựa chọn tỉ trọng phù hợp cho các nhân tố đo lường của mỗi viễn cảnh

 

 

Xây dựng hệ thống đãi ngộ toàn diện

Hệ thống đãi ngộ toàn diện là hệ thống bao quát đầy đủ nhu cầu và mong muốn của người lao động. Doanh nghiệp đặt trọng tâm xây dựng chính sách đãi ngộ cho nhân sự tạo ra lợi thế cạnh tranh và giá trị thương hiệu tuyển dụng để thu hút nhân tài. Đặc biệt với thế hệ nhân lực Gen Z mang đặc tính khác biệt, họ coi trọng sự phát triển nghề nghiệp, cân bằng công việc và cuộc sống.Giá trị cốt lõi

CÁC SẢN PHẨM TƯ VẤN KHÁC