TƯ VẤN TÁI CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trong kinh doanh, không có doanh nghiệp nào có thể lớn lên mà không trải qua những lần tái cơ cấu tổ chức. TK21, các doanh nghiệp phải thích ứng với tốc độ đổi mới, sự cạnh tranh mang tính toàn cầu, công nghệ tác động vào mọi mặt của tổ chức, khách hàng có nhiều sự lựa chọn và kiểm chứng sản phẩm. Mọi sự chậm trễ trong việc tái cơ cấu tổ chức hoặc tái cơ cấu không phù hợp với tình hình hoạt động hiện tại và định hướng phát triển tương lai đều sẽ dẫn tới những hậu quả nặng nề thậm chí là không thể cứu vãn của doanh nghiệp. Lãnh đạo doanh nghiệp cần mạnh dạn tái cơ cấu tổ chức để nâng cao hiệu quả hoạt động, đặc biệt phù hợp với bối cảnh doanh nghiệp đã trải qua giai đoạn phát triển nóng, bắt đầu có những biểu hiện mất kiểm soát hệ thống, hiệu quả suy giảm. Trì hoãn hay không đổi mới, tái cơ cấu, doanh nghiệp rơi vào những biểu hiện như sau:

  • Trì trệ tư duy;
  • Bộ máy cồng kềnh, công việc chồng chéo chậm trễ;
  • Nhân viên thiếu cam kết, tỷ lệ nhân sự nghỉ việc tăng;
  • Chi phí hoạt động tăng;
  • Khách hàng không hài lòng, mất thị phần, doanh số bình quân đầu người suy giảm;
  • Uy tín thương hiệu bị suy giảm, doanh nghiệp mất vị thế cạnh tranh.

Nói tóm lại, các doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thị trường đều phải làm quen và trải qua quá trình tái cơ cấu để tồn tại và nâng cao sức cạnh tranh. Sức ép tái cơ cấu tổ chức được đẩy lên cao hơn khi doanh nghiệp đối mặt với giai đoạn kinh tế khủng hoảng. Mặt khác, dẫn dắt quá trình tái cơ cấu cũng là một thách thức rất lớn đặt ra đối với các doanh nghiệp thực hiện tái cơ cấu, cụ thể, là các lãnh đạo doanh nghiệp. Nghiên cứu của Giáo sư John Kotter tại Đại học Havard đã chỉ ra, 70% các cuộc tái cơ cấu bị thất bại, mà nguyên nhân chủ yếu là tổ chức không có giải pháp tổng thể và triệt để cho quá trình này (Kotter, 1996). Vì vậy, quá trình tái cơ cấu đặt ra vai trò của người lãnh đạo trong việc nhận thức rõ các khó khăn thách thức đặt ra với doanh nghiệp, để có những chính sách và giải pháp phù hợp.

Như vậy, tái cơ cấu tổ chức là điều tất yếu mà mỗi doanh nghiệp phải trải qua để vươn lên, thậm chí trở thành một hoạt động đổi mới thường trực của doanh nghiệp, để vượt trội đối thủ. Tái cơ cấu sẽ giúp cho doanh nghiệp bắt kịp với những thay đổi trên thị trường, nâng cao sức cạnh tranh, giảm chi phí và tạo động lực làm việc cho đội ngũ nhân sự.

Dưới đây là mô hình Tái cơ cấu tổ chức được OD CLICK xây dựng dựa trên kinh nghiệm 20 năm tư vấn, giảng dạy, và nghiên cứu, của Chuyên gia Đỗ Tiến Long. 

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và tâm huyết với nghề tư vấn quản lý, OD CLICK sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp đạt được thành công trong quá trình tái thiết tổ chức. Quá trình tái cơ cấu giúp doanh nghiệp xác định được những căn cứ chiến lược mới, với những chính sách và giải pháp thực thi, song song với nâng cao năng lực tổ chức. Bên cạnh đó, quá trình tái cơ cấu đòi hỏi phát lộ những sức mạnh truyền thống và tiềm ẩn của doanh nghiệp, vượt qua sức ì tự mãn, tính quan liêu, bảo thủ, huy động sự tham gia của toàn tổ chức ở cấp độ cao nhất. Từ đó, doanh nghiệp nâng cao được hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh, nắm bắt được cơ hội, vượt qua các thách thức, áp lực, từ sự thay đổi của thị trường.

Sự thành công của các tổ chức chính là kim chỉ nam và động lực phát triển của đội ngũ chuyên gia OD CLICK.

Bình luận