TƯ VẤN THIẾT KẾ TỔ CHỨC

Các tổ chức ngày nay đã chuyển từ tư duy khai thác nguồn lực và lợi thế, sang tư duy phát triển dựa trên năng lực. Khái niệm tổ chức từ chỗ là cơ cấu thực hiện mục tiêu nhằm đạt được tính hiệu quả và hiệu suất; đã chuyển sang hướng tích hợp hệ thống của các yếu tố: Con người, Chiến lược, Cơ cấu, Quy trình, và sự Phối hợp, nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh, sự trải nghiệm tích cực cho khách hàng, và cả tính đổi mới và thích ứng trong nền kinh tế toàn cầu, dựa trên tri thức và thông tin.

(Thiết kế dựa theo Burton, Obel và Hakonsson, 2014)

Việc xây dựng được tổ chức thống nhất, tinh gọn, sẽ giúp hiện thực hóa các chiến lược dài hạn theo con đường phù hợp và hiệu quả nhất cho công ty. Chiến lược và thiết kế tổ chức là hai mặt không thể tách rời để thực hiện mục tiêu tổ chức. OD CLICK với những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn phát triển các doanh nghiệp Việt Nam luôn vững tin sẽ cung cấp được những giải pháp tư vấn thiết kế tổ chức sát với thực tế mà vẫn có sự chuyên sâu trong phát triển theo xu thế thế giới trong TK21.

Bốn sản phẩm tư vấn thiết kế tổ chức của OD CLICK gồm:

1. Thiết kế nền tảng tổ chức

2. Thiết kế mô hình Canvas

3. Thiết kế cơ cấu tổ chức

4. Thiết kế bản đồ chiến lược

THIẾT KẾ NỀN TẢNG TỔ CHỨC

Để phát triển bền vững doanh nghiệp cần tránh việc thiếu nền móng căn bản. Khi đó sẽ bị chạy theo những thiết kế hay công cụ quản trị mới, mà không hiệu quả, hoặc không phù hợp với doanh nghiệp, gây ra những tốn kém về thời gian, nguồn lực, hay sự bất mãn của nhân viên. Nền tảng tổ chức vững vàng sẽ giúp doanh nghiệp phát triển hài hòa trên một tổng thể nhất quán và liên tục, vì sự phát triển bền vững. Theo Peter F. Drucker, người được xem như cha đẻ của ngành quản trị hiện đại, một doanh nghiệp muốn phát triển lớn mạnh, cần xây dựng dựa trên 5 câu hỏi cốt lõi:

  • Thứ nhất, sứ mệnh của chúng ta là gì?

Doanh nghiệp phải xác định được sứ mệnh, tầm nhìn, hệ giá trị cốt lõi, một cách ngắn gọn, trọng tâm, kích thích sự tiến bộ và động lực làm việc của đội ngũ nhân viên.

  • Thứ hai, khách hàng của chúng ta là ai?

Nhận diện sau đó phân biệt được khách hàng hàng đầu với khách hàng thứ yếu; hiểu rõ nhu cầu và tập trung làm hài lòng một số nhóm người chứ không phải tất cả; đồng thời, luôn sẵn sàng thích ứng cũng như thay đổi với các xu thế khách hàng, phát triển cùng khách hàng.

  • Thứ ba, khách hàng đánh giá cao điều gì?

Sẽ sai lầm khi suy đoán khách hàng nghĩ gì, mà phải trực tiếp tìm hiểu thông tin từ họ, nắm lấy những “niềm đau” sâu kín của khách hàng, chứ không chỉ là những gì được họ thể hiện hay truyền thống từ xưa ở bên ngoài, luôn lắng nghe khách hàng cho dù họ ở bất kỳ nhóm khách hàng nào.

  • Thứ tư, thành quả của chúng ta là gì?

Đảm bảo doanh nghiệp có phương pháp đánh giá các thành quả trong ngắn hạn và các thay đổi trong dài hạn, bằng áp dụng thước đo chính xác nhất cho tổ chức. Từ đó doanh nghiệp xác định được những gì cần được củng cố hoặc những gì cần từ bỏ. Đây là nội dung người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm đi sát, đảm bảo sự đánh giá đúng, và phân bổ nguồn lực hợp lý, tránh lãng phí các nguồn lực của tổ chức mà vẫn đảm bảo những kết quả có ý nghĩa.

  • Thứ năm, kế hoạch của chúng ta là gì?

Doanh nghiệp cần xem xét sứ mệnh có hội đủ 3 yếu tố là: cơ hội, năng lực và cam kết hay không, từ đó, để đưa ra hành động thực hiện. Kế hoạch hiệu quả phải làm rõ 5 yếu tố là: Phân tích, Từ bỏ, Tập trung, Đổi mới, Chấp nhận rủi ro. Qua đó tạo ra sự thông hiểu và sự làm chủ các bước hành động, đem lại tính cam kết và hiệu quả cho tổ chức.

Các chuyên gia OD CLICK, với vai trò khách quan của bên thứ 3 và kiến thức chuyên gia, sẽ thực hiện khảo sát nền tảng tổ chức, phỏng vấn tư duy tầm nhìn lãnh đạo, kết hợp với đánh giá lợi thế cạnh tranh và tham vấn coaching để cùng thiết kế, xây dựng nền tảng doanh nghiệp theo 5 câu hỏi của tổ chức, tạo ra nền tảng phát triển dài hạn và bền vững.

THIẾT KẾ MÔ HÌNH CANVAS

Xu thế phát triển nhanh về quy mô đồng thời chiếm lĩnh thị trường làm cho nhiều doanh nghiệp thiếu mô hình phát triển kinh doanh và doanh nghiệp. Mô hình kinh doanh sẽ phản ánh các mối quan hệ từ doanh nghiệp đến khách hàng và đối tác, là cách mà doanh nghiệp tạo dựng giá trị cùng sự hiệu quả. Nhưng hiện nay việc thiếu mô hình này đang hiện hữu tại khá nhiều các doanh nghiệp Việt Nam. Có được một mô hình kinh doanh chuẩn xác sẽ không chỉ thúc đẩy khả năng đem lại lợi nhuận mà còn tạo ra sự cạnh tranh tốt hơn nhiều so với các đối thủ trong ngành.

Giống như câu chuyện của công ty Tesla, bằng cách sử dụng mô hình kinh doanh phù hợp họ đã tìm ra cách cung cấp một loạt các dịch vụ chất lượng cao, Tesla làm cho việc sử dụng một chiếc xe điện trở nên dễ dàng và không phức tạp. Trải nghiệm tích cực này dẫn đến việc 9/10 khách hàng sẽ giới thiệu xe Tesla của họ. Để tăng cường phát triển hơn nữa, Tesla đầu tư rất nhiều vào cơ sở hạ tầng của họ và họ rất cần một mô hình hay kế hoạch đứng đắn để đi theo.

THIẾT KẾ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Mỗi doanh nghiệp đều có những đặc thù riêng biệt về văn hóa, cách thức hoạt động cũng như phân bổ nguồn lực; hiểu rõ những vấn đề đó OD CLICK luôn trong tâm thế với kinh nghiệm nhiều năm sẵn có và luôn cập nhật những mô hình mới nhất để áp dụng vào doanh nghiệp.

Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp hiện nay đã không còn chỉ đi theo những mô hình chức năng, địa lý, sản phẩm, mà đã nâng lên thành các mô hình ma trận, hỗn hợp, mạng lưới, hay tế bào; với sự kết hợp của năng lực nhân sự. Thiết kế cơ cấu tổ chức cần một tư duy khoa học cập nhật, thấu hiểu nhu cầu kinh doanh, cũng như đặc thù đội ngũ nhân sự. Các chuyên gia OD CLICK sẽ đi sâu phân tích các đặc điểm doanh nghiệp, mong muốn của lãnh đạo và các đặc thù ngành để xây dựng một cơ cấu tổ chức thống nhất và hợp lý với các công cụ và quy trình tổ chức chi tiết đến từng bộ phận, cũng như yêu cầu nhiệm vụ của từng cá nhân, đảm bảo tính hiệu quả, tính phối hợp – giám sát, tính thích ứng, và sự phát triển của tổ chức, theo các yêu cầu chiến lược.

THIẾT KẾ BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC

Bản đồ chiến lược là công cụ giúp các doanh nghiệp hoạch định chiến lược từ đó triển khai các chiến lược của mình một cách dễ dàng đồng thời hữu hiệu hơn, được hai giáo sư là Kaplan và Norton đưa ra. Một bản đồ chiến lược hiệu quả sẽ sơ đồ hóa, ghi lại các mục tiêu chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp. Thiết kế bản đồ chiến lược phải đảm bảo 4 yêu cầu:

• Đưa ra một khuôn khổ cơ bản, sắp xếp theo một mối quan hệ nhân quả, 4 trụ cột trong Thẻ điểm Cân bằng là: Tài chính, Khách hàng, Quy trình nội bộ, và Đào tạo và Phát triển.

• Xác định hệ thống các mục tiêu hay KPIs, nằm trong 4 trụ cột đó. Sẽ có tương đối ít các mục tiêu, thường ít hơn 20 mục tiêu.

• Các mục tiêu trong từng bối cảnh được trình bày theo chiều dọc và được kết nối với nhau để mở rộng các trụ cột, thể hiện tính liên kết hệ thống chiến lược.

• Làm rõ các mối quan hệ nhân quả giữa các mục tiêu, các trọng tâm chiến lược thể hiện các giả thuyết về chiến lược sẽ thay đổi lợi nhuận của doanh nghiệp như thế nào.

Thiết kế tổ chức là quá trình cần cả tính khoa học, kinh nghiệm thực tiễn, và đảm bảo tính độc đáo của từng doanh nghiệp, nhằm đạt được tính hiệu quả hoạt động, phát huy tài năng trí tuệ của đội ngũ con người, đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, cũng như nhu cầu ứng dụng khoa học và công nghệ của các doanh nghiệp. Quá trình thiết kế tổ chức sẽ tuân thủ 6 bước như sau:

(Thiết kế dựa theo Burton, Obel và Hakonsson, 2014)

Với những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm cũng như trải nghiệm về xây dựng bản đồ chiến lược, các bộ công cụ như KPIs, OD CLICK luôn sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp tiến hành khảo sát thực tế qua đó phối hợp để xây dựng bản đồ chiến lược, hệ thống chức danh, khung năng lực, các chỉ số KPIs cho từng vị trí. Những điều này sẽ đảm bảo tính thống nhất và sự hiệu quả cũng như sự thúc đẩy quá trình hành động để đạt được mục tiêu ưu tiên của doanh nghiệp.

Dù cho đặc thù doanh nghiệp rất đa dạng và phức tạp, nhưng với những con người cùng với sứ mệnh của mình, OD CLICK tin rằng sự hợp tác hữu hiệu của hai bên sẽ luôn tạo ra được những thành quả đáng mong đợi thúc đẩy sự phát triển cả trong hiện tại cũng như tương lai.

Bình luận