TƯ VẤN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Văn hóa doanh nghiệp hay văn hóa tổ chức là tập hợp những giá trị, chuẩn mực, niềm tin, chia sẻ được kết tinh theo thời gian, từ những nỗ lực quản lý và kinh doanh của doanh nghiệp. Xây dựng doanh nghiệp ngày nay trọng tâm là xây dựng tài sản vô hình của doanh nghiệp, mà cốt lõi là văn hóa doanh nghiệp, nhân tố quyết định trong việc thu hút nhân lực và xây dựng niềm tin với khách hàng, thị trường.

Bốn trụ cột tạo nên nền tảng văn hóa của một tổ chức theo mô hình của OD CLICK là: 1. Tư tưởng văn hóa – Sứ mệnh, Tầm nhìn, Hệ giá trị cốt lõi của doanh nghiệp; 2. Con đường văn hóa – Chiến lược phát triển kinh doanh; 3. Con người văn hóa – Công tác quản trị nhân lực; 4. Không gian văn hóa – Các tạo tác văn hóa hữu hình. Bốn trụ cột này luôn có sự bổ sung, gắn kết lẫn nhau, thống nhất theo một hệ triết lý riêng của doanh nghiệp. Đồng thời, thông qua thực tiễn, các giá trị và nhận thức quản trị, phải được điều chỉnh, đổi mới, để thích ứng với những biến động trên thị trường. Trong môi trường VUCA, thành công của doanh nghiệp là sức mạnh văn hóa doanh nghiệp, thất bại của doanh nghiệp cũng gắn với văn hóa doanh nghiệp không phù hợp hay sự bảo thủ trì trệ, bám vào những thói quen tập quán xưa cũ. Quản trị văn hóa doanh nghiệp trong TK21 phải hướng tới văn hóa thích ứng (Adaptive Cultures).

Dưới đây là mô hình xây dựng văn hóa doanh nghiệp của OD CLICK, mô hình này được OD CLICK xây dựng dựa trên kinh nghiệm 20 năm tư vấn, giảng dạy, và nghiên cứu, của Chuyên gia Đỗ Tiến Long. 

OD CLICK là đơn vị đi đầu về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, với đội ngũ chuyên gia có kiến thức hệ thống cùng kinh nghiệm thực tế tại nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước, đồng hành cùng các doanh nghiệp xây dựng văn hóa doanh nghiệp mạnh, vì mục tiêu nâng cao hiệu quả tổ chức cũng như niềm tin của khách hàng và đội ngũ nhân lực. Quá trình tư vấn giúp cho doanh nghiệp hình thành, phát triển các đặc trưng văn hóa, tạo nên sự đồng nhất từ trên xuống dưới trong tổ chức, dựa trên những phân tích đánh giá thực tiễn khách quan, và sự phối hợp làm việc chặt chẽ giữa doanh nghiệp với tư vấn, trên một kế hoạch rõ ràng, tương tác liên tục, cùng với báo cáo định kỳ.

Các chuyên gia của OD CLICK không chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình tư vấn, mà còn cả sự hỗ trợ sau khi dự án kết thúc, tạo nên sự phát triển giá trị tri thức và hiệu quả của cả hai bên.

Bình luận