TƯ VẤN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC

Chiến lược kinh doanh là kim chỉ nam cho tổ chức, định hướng mọi hoạt động, đồng thời là căn cứ phân bổ nguồn lực, giúp doanh nghiệp đạt được lợi thế cạnh tranh bền vững. Định hướng chiến lược không rõ ràng, dẫn đến nguồn lực phân bổ không hợp lý, sử dụng thiếu hiệu quả, các bộ phận hoạt động rời rạc, đôi khi xung đột, khó tạo nên sức mạnh tập thể hay hiệu ứng bánh đà, tạo động lực phát triển bứt phá cho doanh nghiệp.

90% các doanh nghiệp thành công trong kinh doanh cho rằng có sự đóng góp lớn của chiến lược. Đặc biệt, trong môi trường thách thức và biến động của TK21, khi các doanh nghiệp phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt theo tiêu chuẩn toàn cầu, khách hàng trở nên thông thái trong lựa chọn, nguồn lực khan hiếm, công nghệ tác động trên mọi mặt của cuộc sống, nhu cầu và tiêu chuẩn lao động tăng cao, sự giám sát chặt chẽ của các quy định pháp luật, thì chiến lược càng trở nên cấp thiết. Doanh nghiệp thiếu chiến lược sẽ như con tàu đi vô hướng không có bánh lái. Doanh nghiệp xác định và xây dựng chiến lược đúng đắn sẽ giúp giảm thiểu chi phí, rút ngắn thời gian hoạch định, tạo tiền đề cho phát triển bền vững.

Quản trị chiến lược trên thế giới thông thường được chia thành 3 cấp độ: 1. Chiến lược cấp tập đoàn; 2. Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh; 3. Chiến lược cấp chức năng. Tuy nhiên, tư duy quản trị chiến lược vẫn thay đổi liên tục, nhằm thích ứng với thực tiễn kinh doanh. Mặt khác, các doanh nghiệp Việt Nam hầu hết còn “non trẻ” chưa mang tính phức tạp như các tập đoàn toàn cầu, nên một mô hình khái quát sẽ giúp cho các nhà quản trị dễ hình dung và vận dụng vào xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp của mình.

Dưới đây là mô hình xây dựng chiến lược của OD CLICK dành cho các doanh nghiệp. Mô hình này được OD CLICK xây dựng dựa trên kinh nghiệm 20 năm tư vấn, giảng dạy và nghiên cứu, của Chuyên gia Đỗ Tiến Long. 

Có thể nói, xu thế lớn của xây dựng chiến lược đã chuyển từ hoạch định, kế hoạch, theo mô hình, sang xây dựng khả năng của tổ chức để thích ứng với sự biến động. Nếu coi Chiến lược là sự ghép cặp của: sách lược, mưu lược, kế hoạch, và khả năng chiến đấu của đội ngũ, thì Lược (chính sách, kế hoạch) chiếm 20%, Chiến (năng lực đội ngũ) quyết định 80% thành công của một chiến lược. 

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong tư vấn xây dựng chiến lược, phương pháp thực hiện vừa khoa học, vừa thực tiễn, cùng triết lý vì lợi ích của khách hàng, OD CLICK sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp giải quyết những vướng mắc, đưa ra giải pháp giúp doanh nghiệp phát triển một cách bền vững trong môi trường cạnh tranh.

Sứ mệnh của chúng tôi chính là giúp các khách hàng khơi dậy năng lực tổ chức và khả năng hành động chiến lược, nhằm tạo dựng lợi thế cạnh tranh, giúp doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Bình luận