XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

1. Chiến lược kinh doanh

Chiến lược kinh doanh là kim chỉ nam cho tổ chức, định hướng mọi hoạt động, đồng thời là căn cứ phân bổ nguồn lực, giúp doanh nghiệp đạt được lợi thế cạnh tranh bền vững. 90% các doanh nghiệp thành công trong kinh doanh cho rằng có sự đóng góp lớn của chiến lược. Đặc biệt, trong môi trường thách thức và biến động của TK21, khi các doanh nghiệp phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt theo tiêu chuẩn toàn cầu, khách hàng trở nên thông thái trong lựa chọn, nguồn lực khan hiếm thì chiến lược càng trở nên cấp thiết.

Quản trị chiến lược trên thế giới thông thường được chia thành 3 cấp độ: 

  1. Chiến lược cấp tập đoàn
  2. Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh
  3. Chiến lược cấp chức năng. 

Tuy nhiên, tư duy quản trị chiến lược vẫn thay đổi liên tục, nhằm thích ứng với thực tiễn kinh doanh. Mặt khác, các doanh nghiệp Việt Nam hầu hết chưa mang tính phức tạp như các tập đoàn toàn cầu, nên một mô hình chung về quản trị chiến lược sẽ giúp cho các nhà quản trị dễ hình dung và vận dụng vào xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp của mình

2. Xây dựng chiến lược kinh doanh

Có thể nói, xu thế lớn của xây dựng chiến lược đã chuyển từ hoạch định, kế hoạch hóa theo mô hình, sang theo hướng xây dựng khả năng của tổ chức để đáp ứng các yêu cầu cạnh tranh và thích ứng với sự biến động của môi trường kinh doanh. Nếu coi Chiến lược là sự ghép cặp của: sách lược, mưu lược, kế hoạch, và khả năng chiến đấu của đội ngũ, thì Lược – chính sách, kế hoạch,  chiếm 20%, còn Chiến -khả năng chiến đấu, năng lực đội ngũ, sẽ quyết định 80% thành công của một chiến lược. Năng lực tổ chức trở thành nhân tố quyết định thành công của các chiến lược

Dưới đây là mô hình xây dựng chiến lược của OD CLICK dành cho các doanh nghiệp. Mô hình này được OD CLICK xây dựng dựa trên kinh nghiệm 20 năm tư vấn, giảng dạy và nghiên cứu chiến lược, của Chuyên gia Đỗ Tiến Long, nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Quản trị Chiến lược, Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh được tiến hành theo các bước sau:
1. 
Xây dựng tuyên bố sứ mệnh của doanh nghiệp: Sứ mệnh, Tầm nhìn, Hệ giá trị cốt lõi, Triết lý kinh doanh.
2. Phân tích môi trường chiến lược: xác định các Điểm yếu, Điểm mạnh, Cơ hội, Thách thức, SWOT, Phân tích môi trường cạnh tranh – 5 Forces, Năng lực cốt lõi, của doanh nghiệp.
3. Xác định các mục tiêu chiến lược và các giải pháp chiến lược trọng tâm.
4. Xây dựng Mô hình kinh doanh Business Model.
5. Xây dựng mô hình tổ chức và hệ thống vận hành thực thi chiến lược.
6. Phát triển nguồn nhân lực và các giải pháp tạo động lực
7. Xây dựng hệ thống kiểm soát chiến lược theo KPIs, và các phương thức phối hợp giám sát.
8. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp thúc đẩy thực thi chiến lược.
Hướng đích đến của chiến lược kinh doanh là giúp cho doanh nghiệp thỏa mãn tốt nhất các Khách hàng mục tiêu cũng như đạt được Lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ.3. Trách nghiệm và cam kết đảm bảo chất lượng
Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong tư vấn xây dựng chiến lược, phương pháp thực hiện vừa khoa học, vừa mang tính thực tiễn, cùng triết lý vì lợi ích của khách hàng, OD CLICK sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp giải quyết những vướng mắc, đưa ra giải pháp giúp doanh nghiệp phát triển một cách bền vững trong môi trường cạnh tranh. Để đảm bảo hiệu quả chương trình, OD CLICK cần sự phối hợp từ doanh nghiệp trong việc phản hồi tích cực, cung cấp thông tin và trao đổi thống nhất.

Sứ mệnh của chúng tôi chính là giúp các khách hàng khơi dậy năng lực tổ chức và khả năng hành động chiến lược, nhằm tạo dựng lợi thế cạnh tranh, giúp các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ và bền vững, trong nền kinh tế tri thức và kỷ nguyên số hóa.

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!

Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG

ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

Phát triển nguồn vốn nhân lực

TƯ VẤN QUẢN LÝ

Xây dựng hệ thống hiệu quả

 

PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

Tạo dựng năng lực bền vững