XÂY DỰNG
CHIẾN LƯỢC
KINH DOANH

Doanh nghiệp thành công cần lựa chọn con đường và xây dựng đội ngũ, đây là vấn đề của chiến lược. Xây dựng chiến lược tập trung vào lựa chọn thị trường mục tiêu, đề xuất ra giá trị vượt trội, quản trị chuỗi giá trị hiệu quả.

Đăng ký tư vấn

Chiến lược kinh doanh trong kỷ nguyên số

Chiến lược là sự ghép cặp của: sách lược, mưu lược, kế hoạch, và khả năng chiến đấu của đội ngũ. Chiến – năng lực đội ngũ, khả năng chiến đấu và thực thi, quyết định 80% thành công của một chiến lược. Lược – chính sách, kế hoạch, chiếm 20%. Chiến lược trong kỷ nguyên số hóa theo sát nhu cầu, nỗi đau của khách hàng, đặt ra vấn đề đổi mới mô hình kinh doanh. Quản trị chiến lược trên thế giới thông thường được chia thành 3 cấp độ: chiến lược cấp tập đoàn, chiến lược cấp đơn vị kinh doanh và chiến lược cấp chức năng. Với đặc thù của doanh nghiệp Việt Nam hầu hết chưa mang tính phức tạp như các tập đoàn toàn cầu, nên một mô hình chung về quản trị chiến lược sẽ giúp cho các nhà lãnh đạo có hình dung tổng thể.

Giá trị cốt lõi

 

Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh

 1. Hình thành tư tưởng phát triển dựa trên Sứ mệnh, Tầm nhìn, Hệ giá trị cốt lõi của doanh nghiệp
 2. Phân tích môi trường chiến lược: bao gồm phân tích môi trường bên trong và bên ngoài của tổ chức nhằm xác định các Điểm hạn chế, Điểm mạnh, Cơ hội, Thách thức, Năng lực cốt lõi của doanh nghiệp.
 3. Xác định các mục tiêu chiến lược và các giải pháp chiến lược trọng tâm gắn với chuyển đổi số
 4. Xây dựng Mô hình kinh doanh (Business Model).
 5. Xây dựng cơ cấu tổ chức vận hành thực thi chiến lược hiệu quả
 6. Phát triển nguồn nhân lực và các giải pháp tạo động lực với thúc đẩy áp dụng những phương pháp học tập mới.
 7. Hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số và VUCA giúp thúc đẩy thực thi chiến lược hiệu quả
 8. Xây dựng và triển khai hệ thống kiểm soát chiến lược theo BSC, KPI, OKR và các phương thức phối hợp giám sát.

 

Call us: 0981155896
 

Xây dựng mô hình kinh doanh

Xây dựng mô hình kinh doanh nhằm xác định cách thức công ty tạo dựng giá trị theo 5 câu hỏi phân tích:

 1.  Khách hàng phục vụ là ai?
 2. Cung cấp những gì cho khách hàng?
 3. Thông qua cách thức như thế nào?
 4. Làm thế nào tạo ra lợi nhuận?
 5. Làm sao để củng cố lợi thế và khác biệt?

Mô hình kinh doanh tiệp cận theo hướng đổi mới sáng tạo, để tạo ra giá trị vượt trội đến khách hàng. Để đổi mới đột phá, doanh nghiệp có tuyên bố giá trị khác biệt

Tuyên bố giá trị: mô tả giá trị vượt trội mang đến cho khách hàng, tiếp thu mô hình doanh nghiệp trong kỷ nguyên số của David Rogers, giúp thích ứng với bối cảnh và đột phá trong kinh doanh. Trong đó, doanh nghiệp chú trọng hình thành mạng lưới giá trị nhằm tạo ra rào cản ngăn chặn sự sao chép của đối thủ.
 

Xây dựng mô hình kinh doanh trong kỷ nguyên số đòi hỏi tập trung đổi mới đề xuất giá trị, dựa trên sự thấu hiểu khách hàng, thị trường và xây dựng nguồn lực thực thi hiệu quả.
Chi tiết hướng dẫn xây dựng:

Tải xuống cẩm nang

CÁC SẢN PHẨM TƯ VẤN KHÁC