XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

1. Chiến lược kinh doanh

Chiến lược kinh doanh là kim chỉ nam cho tổ chức, định hướng mọi hoạt động, đồng thời là căn cứ phân bổ nguồn lực, giúp doanh nghiệp đạt được lợi thế cạnh tranh bền vững. Đặc biệt, trong môi trường thách thức và biến động của TK21, khi các doanh nghiệp phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt theo tiêu chuẩn toàn cầu, khách hàng trở nên thông thái, nguồn lực khan hiếm thì chiến lược càng trở nên cấp thiết.

Quản trị chiến lược trên thế giới thông thường được chia thành 3 cấp độ: chiến lược cấp tập đoàn, chiến lược cấp đơn vị kinh doanh và chiến lược cấp chức năng. 

Tư duy quản trị chiến lược luôn thay đổi liên tục, nhằm thích ứng với thực tiễn kinh doanh. Với đặc thù của doanh nghiệp Việt Nam hầu hết chưa mang tính phức tạp như các tập đoàn toàn cầu, nên một mô hình chung về quản trị chiến lược sẽ giúp cho các nhà lãnh đạo có hình dung tổng thể, rõ nét để vận dụng vào xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp của mình.

2. Xây dựng chiến lược kinh doanh

Xu thế lớn của xây dựng chiến lược đã chuyển từ hoạch định, kế hoạch hóa theo mô hình, sang xây dựng khả năng của tổ chức để đáp ứng các yêu cầu cạnh tranh và thích ứng với sự biến động của môi trường kinh doanh. Nếu coi Chiến lược là sự ghép cặp của: sách lược, mưu lược, kế hoạch, và khả năng chiến đấu của đội ngũ, thì Lược – chính sách, kế hoạch,  chiếm 20%, còn Chiến – khả năng chiến đấu, năng lực đội ngũ, sẽ quyết định 80% thành công của một chiến lược. 

Xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả giúp cho doanh nghiệp tạo ra giá trị vượt trội đến khách hàng mục tiêu và tạo ra Lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ. Dưới đây là mô hình tổng thể tiếp cận:

Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh được tiến hành theo các bước sau:
1. Hình thành tư tưởng phát triển dựa trên
 Sứ mệnh, Tầm nhìn, Hệ giá trị cốt lõi của doanh nghiệp
2. Phân tích môi trường chiến lược: bao gồm phân tích môi trường bên trong và bên ngoài của tổ chức nhằm xác định các Điểm hạn chế, Điểm mạnh, Cơ hội, Thách thức, Năng lực cốt lõi của doanh nghiệp.
3. Xác định các mục tiêu chiến lược và các giải pháp chiến lược trọng tâm gắn với chuyển đổi số
4. Xây dựng Mô hình kinh doanh (Business Model).
Xây dựng mô hình kinh doanh nhằm xác định cách thức công ty tạo dựng giá trị theo 5 câu hỏi phân tích:
1. Khách hàng phục vụ là ai?
2. Cung cấp những gì cho khách hàng?
3. Thông qua cách thức như thế nào?
4. Làm thế nào tạo ra lợi nhuận?
5. Làm sao để củng cố lợi thế và khác biệt?
Mô hình kinh doanh tiệp cận theo hướng:
Mô hình kinh doanh Canvas giúp doanh nghiệp có được hình dung tổng quan các khía cạnh và cách thức tiếp cận tổng thể với các yếu tố trọng tâm:

Tuyên bố giá trị: mô tả giá trị vượt trội mang đến cho khách hàng, tiếp thu mô hình doanh nghiệp trong kỷ nguyên số của David Rogers, giúp thích ứng với bối cảnh và đột phá trong kinh doanh. Trong đó, doanh nghiệp chú trọng hình thành mạng lưới giá trị nhằm tạo ra rào cản ngăn chặn sự sao chép với các yếu tố như con người, đối tác, tài sản, quy trình, quản trị tri thức.

5. Xây dựng cơ cấu tổ chức vận hành thực thi chiến lược hiệu quả 
6. Phát triển nguồn nhân lực và các giải pháp tạo động lực với thúc đẩy áp dụng những phương pháp học tập mới.
7. Hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số và VUCA giúp thúc đẩy thực thi chiến lược hiệu quả
8. Xây dựng và triển khai hệ thống kiểm soát chiến lược theo BSC,KPI,OKR và các phương thức phối hợp giám sát.

3. Trách nghiệm và cam kết đảm bảo chất lượng
Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong tư vấn xây dựng chiến lược, phương pháp thực hiện vừa khoa học, vừa mang tính thực tiễn, cùng triết lý vì lợi ích của khách hàng, OD CLICK sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp giải quyết những vướng mắc, đưa ra giải pháp giúp doanh nghiệp phát triển một cách bền vững trong môi trường cạnh tranh. Để đảm bảo hiệu quả chương trình, OD CLICK cần sự phối hợp từ doanh nghiệp trong việc phản hồi tích cực, cung cấp thông tin và trao đổi thống nhất.

Sứ mệnh của chúng tôi chính là giúp các khách hàng khơi dậy năng lực tổ chức và khả năng hành động chiến lược, nhằm tạo dựng lợi thế cạnh tranh, giúp các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ và bền vững, trong nền kinh tế tri thức và kỷ nguyên số hóa.

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!

Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG

TƯ VẤN QUẢN LÝ