XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

1. Chiến lược kinh doanh

Doanh nghiệp thành công cần lựa chọn con đường và xây dựng đội ngũ, đây là vấn đề của chiến lược. Khi các doanh nghiệp phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt theo tiêu chuẩn toàn cầu, khách hàng trở nên thông thái, nguồn lực khan hiếm thì chiến lược càng trở nên cấp thiết.

Chiến lược trong kỷ nguyên số hóa theo sát nhu cầu, nỗi đau của khách hàng, đặt ra vấn đề đổi mới mô hình kinh doanh. Một khảo sát cho thấy 90% lãnh đạo nhận thấy cần thay đổi mô hình kinh doanh để duy trì sự phát triển của doanh nghiệp. Trong đó tập trung vào lựa chọn thị trường mục tiêu, đề xuất ra giá trị vượt trội, quản trị chuỗi giá trị hiệu quả

2. Xây dựng chiến lược kinh doanh

Chiến lược là sự ghép cặp của: sách lược, mưu lược, kế hoạch, và khả năng chiến đấu của đội ngũ. Chiến –  năng lực đội ngũ, khả năng chiến đấu và thực thi, quyết định 80% thành công của một chiến lược. Lược – chính sách, kế hoạch, chiếm 20%. 

Quản trị chiến lược trên thế giới thông thường được chia thành 3 cấp độ: chiến lược cấp tập đoàn, chiến lược cấp đơn vị kinh doanh và chiến lược cấp chức năng. Với đặc thù của doanh nghiệp Việt Nam hầu hết chưa mang tính phức tạp như các tập đoàn toàn cầu, nên một mô hình chung về quản trị chiến lược sẽ giúp cho các nhà lãnh đạo có hình dung tổng thể. Dưới đây là mô hình tổng thể tiếp cận:

Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh được tiến hành theo các bước sau:
1. Hình thành tư tưởng phát triển dựa trên
 Sứ mệnh, Tầm nhìn, Hệ giá trị cốt lõi của doanh nghiệp
2. Phân tích môi trường chiến lược: bao gồm phân tích môi trường bên trong và bên ngoài của tổ chức nhằm xác định các Điểm hạn chế, Điểm mạnh, Cơ hội, Thách thức, Năng lực cốt lõi của doanh nghiệp.
3. Xác định các mục tiêu chiến lược và các giải pháp chiến lược trọng tâm gắn với chuyển đổi số
4. Xây dựng Mô hình kinh doanh (Business Model).
Xây dựng mô hình kinh doanh nhằm xác định cách thức công ty tạo dựng giá trị theo 5 câu hỏi phân tích:
1. Khách hàng phục vụ là ai?
2. Cung cấp những gì cho khách hàng?
3. Thông qua cách thức như thế nào?
4. Làm thế nào tạo ra lợi nhuận?
5. Làm sao để củng cố lợi thế và khác biệt?
Mô hình kinh doanh tiệp cận theo hướng:
Mô hình kinh doanh Canvas giúp doanh nghiệp có được hình dung tổng quan các khía cạnh và cách thức tiếp cận tổng thể với các yếu tố trọng tâm:

Tuyên bố giá trị: mô tả giá trị vượt trội mang đến cho khách hàng, tiếp thu mô hình doanh nghiệp trong kỷ nguyên số của David Rogers, giúp thích ứng với bối cảnh và đột phá trong kinh doanh. Trong đó, doanh nghiệp chú trọng hình thành mạng lưới giá trị nhằm tạo ra rào cản ngăn chặn sự sao chép của đối thủ.

Xây dựng mô hình kinh doanh trong kỷ nguyên số đòi hỏi tập trung đổi mới đề xuất giá trị, dựa trên sự thấu hiểu khách hàng, thị trường và xây dựng nguồn lực thực thi hiệu quả. Chi tiết hướng dẫn xây dựng:

5. Xây dựng cơ cấu tổ chức vận hành thực thi chiến lược hiệu quả 
6. Phát triển nguồn nhân lực và các giải pháp tạo động lực với thúc đẩy áp dụng những phương pháp học tập mới.
7. Hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số và VUCA giúp thúc đẩy thực thi chiến lược hiệu quả
8. Xây dựng và triển khai hệ thống kiểm soát chiến lược theo BSC,KPI,OKR và các phương thức phối hợp giám sát.

3. Trách nghiệm và cam kết đảm bảo chất lượng
Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong tư vấn xây dựng chiến lược, phương pháp thực hiện vừa khoa học, vừa mang tính thực tiễn, cùng triết lý vì lợi ích của khách hàng, OD CLICK sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp giải quyết những vướng mắc, đưa ra giải pháp giúp doanh nghiệp phát triển một cách bền vững trong môi trường cạnh tranh. Để đảm bảo hiệu quả chương trình, OD CLICK cần sự phối hợp từ doanh nghiệp trong việc phản hồi tích cực, cung cấp thông tin và trao đổi thống nhất.

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!

 

 

HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA

 

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI