XÂY DỰNG NỀN TẢNG TỔ CHỨC

1. Nền tảng tổ chức

Trong môi trường cạnh tranh quyết liệt và liên tục biến động, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn nếu không có nền tảng tổ chức vững vàng và được xây dựng bài bản. Nền tảng tổ chức là sự phối kết hợp các yếu tố cốt lõi nhất của một doanh nghiệp là: Con người, Chiến lược, Hệ thống, Cơ cấu và Văn hóa. 

Trong bối cảnh hiện nay, sự thanh lọc đào thải của thị trường diễn ra rất nhanh, những doanh nghiệp không có nền tảng tổ chức mà chỉ tập trung vào khai thác nguồn lực và lợi thế sẵn có, sẽ không thể đứng vững, và có thể sụp đổ,  trước làn sóng của sự cạnh tranh mang tính toàn cầu, gắn với quá trình chuyển đổi số. 

Xây dựng nền tảng tổ chức đòi hỏi một tư duy hệ thống, cân nhắc một cách thấu đáo các yếu tố cốt lõi trong tổ chức, cũng như đặc thù doanh nghiệp, để đặt nền móng cho những phát triển bền vững và lâu dài của tổ chức.

(Thiết kế dựa theo Burton, Obel và Hakonsson, 2014)

2. Xây dựng nền tảng tổ chức

Xây dựng nền tảng tổ chức tập trung vào hai khía cạnh chính là thiết lập nền tảng năng lực và thiết kế nền tảng cấu trúc. Nền tảng năng lực tập trung nhiều hơn vào nhận thức của đội ngũ con người trong doanh nghiệp. Nền tảng cấu trúc tác động vào hệ thống để tạo ra quy trình, hình thành cơ cấu tổ chức rõ ràng theo các định hình chiến lược.

A. Xây dựng nền tảng năng lực

Theo Peter F. Drucker, người được xem như cha đẻ của ngành quản trị hiện đại, một doanh nghiệp muốn phát triển lớn mạnh, cần xây dựng dựa trên 5 câu hỏi cốt lõi, mang tính định hướng tư duy và hành động của một tổ chức thành công:

 • Thứ nhất, sứ mệnh của chúng ta là gì?

Doanh nghiệp phải xác định được sứ mệnh, tầm nhìn, hệ giá trị cốt lõi, một cách ngắn gọn, trọng tâm, kích thích sự tiến bộ và động lực làm việc của đội ngũ nhân viên.

 • Thứ hai, khách hàng của chúng ta là ai?

Nhận diện sau đó phân biệt được khách hàng hàng đầu với khách hàng thứ yếu; hiểu rõ nhu cầu và tập trung làm hài lòng một số nhóm người chứ không phải tất cả; đồng thời, luôn sẵn sàng thích ứng cũng như thay đổi với các xu thế khách hàng, phát triển cùng khách hàng.

 • Thứ ba, khách hàng đánh giá cao điều gì?

Sẽ sai lầm khi suy đoán khách hàng nghĩ gì, mà phải trực tiếp tìm hiểu thông tin từ họ, nắm lấy những “niềm đau” sâu kín của khách hàng, chứ không chỉ là những gì được họ thể hiện hay truyền thống từ xưa ở bên ngoài, luôn lắng nghe khách hàng cho dù họ ở bất kỳ nhóm khách hàng nào.

 • Thứ tư, thành quả của chúng ta là gì?

Đảm bảo doanh nghiệp có phương pháp đánh giá các thành quả trong ngắn hạn và các thay đổi trong dài hạn, bằng áp dụng thước đo chính xác nhất cho tổ chức. Từ đó doanh nghiệp xác định được những gì cần được củng cố hoặc những gì cần từ bỏ. Đây là nội dung người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm đi sát, đảm bảo sự đánh giá đúng, và phân bổ nguồn lực hợp lý, tránh lãng phí các nguồn lực của tổ chức mà vẫn đảm bảo những kết quả có ý nghĩa.

 • Thứ năm, kế hoạch của chúng ta là gì?

Doanh nghiệp cần xem xét sứ mệnh có hội đủ 3 yếu tố là: cơ hội, năng lực và cam kết hay không, từ đó, để đưa ra hành động thực hiện. Kế hoạch hiệu quả phải làm rõ 5 yếu tố là: Phân tích, Từ bỏ, Tập trung, Đổi mới, Chấp nhận rủi ro. Qua đó tạo ra sự thông hiểu và sự làm chủ các bước hành động, đem lại tính cam kết và hiệu quả cho tổ chức.

Các chuyên gia OD CLICK, với vai trò khách quan của bên thứ 3 và kiến thức chuyên gia, sẽ thực hiện khảo sát nền tảng tổ chức, phỏng vấn tư duy tầm nhìn lãnh đạo, kết hợp với đánh giá lợi thế cạnh tranh và tham vấn coaching để cùng thiết kế, xây dựng nền tảng doanh nghiệp theo 5 câu hỏi của tổ chức, tạo ra nền tảng phát triển dài hạn và bền vững.

B. Xây dựng nền tảng cấu trúc

Xây dựng nền tảng cấu trúc là quá trình cần cả tính khoa học, kinh nghiệm thực tiễn nhằm đạt được tính hiệu quả hoạt động, phát huy tài năng trí tuệ của đội ngũ con người. Xây dựng nền tảng cấu trúc đi theo Mô hình 6 bước bên dưới, trong đó tập trung vào các vấn đề như: cơ cấu tổ chức, đánh giá quy trình và con người, phối hợp và kiểm soát để hướng đến mục tiêu hoàn thiện hệ thống.

 • Phân tích cơ cấu: là quá trình đánh giá và nhìn nhận lại cấu hình tổ chức, bao gồm hệ thống chức danh, cơ cấu các phòng ban và phân bổ quyền lực. Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp hiện nay đã không còn chỉ đi theo những mô hình chức năng, địa lý, sản phẩm, mà đã nâng lên thành các mô hình ma trận, hỗn hợp, mạng lưới, hay tế bào; với sự kết hợp của năng lực nhân sự
 • Đánh giá quy trình và con người: tập trung vào việc thiết kế nhiệm vụ cho từng vị trí công việc và dựa vào năng lực của từng nhân sự cũng như định hình phong cách lãnh đạo tạo môi trường cho nhân sự phát triển. Từ đó, đánh giá năng lực của nhân sự và hệ thông quy trình để xác định những hạn chế để có giải pháp cải thiện
 • Phối hợp và kiểm soát: tập trung vào rà soát và đánh giá khả năng phối hợp giữa phòng ban trong tổ chức cũng như giữa đội ngũ nhân sự cũng như kiểm soát xem khả năng thực thi công việc để đạt mục tiêu. Việc kiểm soát có thể dựa trên hệ thống KPI để đánh giá. Bên cạnh đó, sự kiểm soát kết hợp với đánh giá về con người sẽ hình thành nên chính sách đãi ngộ phù hợp cho nhân sự

 

(Thiết kế dựa theo Burton, Obel và Hakonsson, 2014)

3. Trách nhiệm và cam kết đảm bảo chất lượng

Với đội ngũ chuyên gia uy tín, giàu kinh nghiệm cùng hệ thống mô hình, OD CLICK mang đến giải pháp giúp doanh nghiệp xây dựng nền tảng tổ chức một cách hệ thống, bài bản và phù hợp. Để chương trình đạt hiệu quả tối ưu, OD CLICK cần sự phối hợp chặt chẽ từ doanh nghiệp trong việc, bao gồm: 

 • Trao đổi trực tiếp, thống nhất mục tiêu;
 • Cùng xây dựng kế hoạch hành động;
 • Tích cực thực hiện và Phản hồi kịp thời;
 • Tương tác liên tục, báo cáo định kỳ.

Dịch vụ tư vấn của OD CLICK luôn đề cao vai trò chủ động của con người bên trong của doanh nghiệp, giúp khách hàng làm chủ tri thức và kỹ năng phát triển tổ chức, tạo động lực làm chủ và khả năng phát triển năng lực từ bên trong của tổ chức

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!

 

Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG

TƯ VẤN QUẢN LÝ