XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

1. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp 

Văn hóa doanh nghiệp luôn nằm trong mối quan tâm hàng đầu của các nhà lãnh đạo, nhất là trong bối cảnh thị trường đầy biến động của xu thế chuyển đổi số, các thách thức bất ổn trong nền kinh tế hay khủng hoảng dịch bệnh toàn cầu. 

Văn hóa doanh nghiệp hôm nay không thể tách rời khỏi hai thành tố mang tính trụ cột trong tổ chức là: Con người và Công nghệ, đồng thời trở thành tài sản quan trọng nhất của mỗi doanh nghiệp, gắn với hiệu quả kinh doanh, sự ngưỡng mộ của khách hàng, niềm tự hào của đội ngũ nhân viên. Doanh nghiệp thiếu nguồn lực thì có thể vay mượn, nhưng văn hóa doanh nghiệp thì không thể vay mượn hay sao chép. Nếu không có một nền văn hoá mạnh, doanh nghiệp sẽ không thể thích ứng, phát triển trong bối cảnh kinh doanh cạnh tranh khốc liệt và đòi hỏi tốc độ như hiện nay.

Văn hóa doanh nghiệp là tập hợp các giá trị, chuẩn mực, niềm tin, được tích luỹ trong quá trình doanh nghiệp tương tác với môi trường bên ngoài, hội nhập môi trường bên trong; các giá trị và chuẩn mực này được tích lũy qua thời gian, lan truyền cho những thành viên trong tổ chức như cách thức đúng đắn để thực hiện các mục tiêu của tổ chức. Nó như là phần mềm vận hành của tổ chức, mà trọng tâm hướng đến của nó là con người. Con người vừa là chủ thể, lại vừa là sản phẩm của văn hóa, đồng thời cũng chính là nền tảng bền vững cho mọi thành công của doanh nghiệp.

Mô hình xây dựng văn hóa doanh nghiệp dưới đây được OD CLICK thiết kế dựa trên hệ thống kiến thức quản trị chuyên sâu về văn hóa tổ chức, cùng với kinh nghiệm nhiều năm đồng hành phát triển quản lý lãnh đạo và văn hóa doanh nghiệp cùng với các doanh nghiệp Việt Nam:

Các giá trị, chuẩn mực, niềm tin chia sẻ trong tổ chức, thông qua sự vận hành của con người và công nghệ, được kết tinh từ 4 quá trình quản trị theo định hướng phát triển văn hóa của doanh nghiệp, bao gồm: 

 1. Sứ mệnh, Tầm nhìn, Hệ giá trị cốt lõi của doanh nghiệp: Đây là quá trình thể hiện tư tưởng lãnh đạo của doanh nghiệp, thường được hình thành từ người sáng lập, có tính dẫn dắt ba quá trình tiếp theo, cũng như chi phối toàn bộ hoạt động trong doanh nghiệp. Hệ thống các tư tưởng, quan điểm, triết lý này thường mang tính ổn định, nhưng doanh nghiệp sẽ cần có sự mài giũa tinh chỉnh lại cho phù hợp, nhất là khi có sự tăng trưởng vượt bậc về quy mô, hay có những bước thay đổi lớn về tầm nhìn chiến lược phát triển.

 2. Chiến lược và mô hình kinh doanh: Đây là quá trình xác lập đường hướng phát triển của tổ chức, mô hình kết nối phối hợp của các chức năng và bộ phận một cách tổng thể, nhằm tạo dựng giá trị vượt trội cho thị trường, cho khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp. 

 3. Chính sách quản trị: Các chính sách quản trị nhân lực cụ thể như về: tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, đãi ngộ, phát triển nhân tài, phải được xây dựng gắn với các triết lý và giá trị cốt lõi, cũng như các mục tiêu chiến lược của tổ chức, nhằm định hình, điều chỉnh hành vi của các thành viên theo các chuẩn mực chung.

 4. Không gian tổ chức và truyền thông nội bộ: Con người và hành vi văn hóa của con người cần được nuôi dưỡng trong không gian tri thức, khuyến khích các hành vi đạt chuẩn, tăng cường các hành vi tạo ra thành quả tích cực, loại bỏ các hành vi tiêu cực, thông qua sự tương tác, trao đổi, học hỏi, một cách khoa học, toàn diện cả về cảm xúc, thể chất, trí tuệ và tinh thần.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp là một quá trình cam kết dài hạn, bài bản, theo tư duy và phương pháp đúng đắn, phù hợp với đặc tính con người, với đặc thù kinh doanh của doanh nghiệp. Tạo dựng và phát triển các giá trị, chuẩn mực, niềm tin chia sẻ trong tổ chức, phải được xem xét, điều chỉnh từ 4 quá trình quản trị như đã được trình bày ở trên. Văn hóa là quá trình kết tinh từ trong ra ngoài, có sự tinh lọc sâu sắc ví như linh hồn của tổ chức.

2. Qui trình tư vấn xây dựng văn hoá doanh nghiệp

Trên cơ sở mô hình văn hóa doanh nghiệp, OD CLICK sẽ triển khai thành qui trình 7 bước tư vấn cho doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Bước 1: Khảo sát 4 quá trình quản trị theo định hướng văn hóa doanh nghiệp: Sứ mệnh, Tầm nhìn, Hệ giá trị cốt lõi – Chiến lược và mô hình kinh doanh – Chính sách quản trị – Không gian tổ chức và truyền thông nội bộ. Bước này nhằm kiểm kê hiện trạng các thành quả tích luỹ văn hoá trong doanh nghiệp, đưa ra cái nhìn chung về các ưu điểm và hạn chế của hệ thống.

Bước 2: Đánh giá sức khỏe văn hóa tổ chức, phản ánh mức độ phát triển và tính đồng bộ trên bốn định hướng phát triển văn hóa doanh nghiệp, dựa theo mô hình khảo sát văn hóa tổ chức của Denison, trên 4 phương diện: 1. Về định hướng sứ mệnh; 2. Về tính nhất quán; 3. Về tính tham gia của đội ngũ, và 4. Về tính thích ứng của doanh nghiệp.

Bước 3: Phân tích đặc tính và xu thế phát triển văn hóa doanh nghiệp trong hiện tại và định hướng phát triển văn hóa doanh nghiệp trong tương lai 5 năm tiếp theo, có sự so sánh đối chiếu với các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

Bước 4: Xây dựng các các giải pháp nhằm điều chỉnh và hoàn thiện 4 quá trình quản trị tạo nên văn hoá doanh nghiệp:

 • Về tư tưởng lãnh đạo: tầm nhìn, sứ mệnh, hệ giá trị cốt lõi.
 • Về định hướng phát triển: chiến lược và mô hình kinh doanh.
 • Về định hình hành vi: các chính sách qui trình quản trị nhân lực dựa theo các giá trị cốt lõi.
 • Về không gian tổ chức và truyền thông nội bộ, tạo môi trường nuôi dưỡng và phát triển văn hoá doanh nghiệp.

Bước 5: Xây dựng Bản đồ văn hóa

Bản đồ văn hóa mang tính trực quan đến từng con người hay bộ phận, nhằm xác định các hành vi cần xây dựng mới và những hành vi cần loại bỏ trong tổ chức.

Bước 6: Hình thành tiêu chuẩn Con người văn hóa

Tập trung xác định phẩm chất con người văn hoá đối với đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên.

Bước 7: Thiết lập các cơ chế quản trị văn hóa doanh nghiệp

 • Qui chế về hội đồng văn hóa doanh nghiệp;
 • Chiến lược, chính sách và chương trình truyền thông nội bộ; 
 • Các công cụ quản trị văn hoá: Sổ tay văn hóa, giải thưởng văn hóa.

Đây là bước nền tảng để xác định hướng xây dựng và phát triển văn hóa nghiệp. Căn cứ vào thực tiễn quy mô, trình độ, đặc thù của mỗi doanh nghiệp, các bước thực hiện và nội dung tư vấn có thể được điều chỉnh phù hợp theo thoả thuận của doanh nghiệp. 

3. Trách nhiệm và cam kết chất lượng

OD CLICK là đơn vị đi đầu về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, với đội ngũ chuyên gia có kiến thức hệ thống cùng kinh nghiệm thực tế tại nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước, đồng hành cùng các doanh nghiệp xây dựng văn hóa doanh nghiệp mạnh, vì mục tiêu nâng cao hiệu quả tổ chức, niềm tin của khách hàng, cũng như đội ngũ nhân viên. 

Các chuyên gia của OD CLICK không chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình tư vấn, mà còn cả sự hỗ trợ sau khi dự án kết thúc, tạo nên sự phát triển giá trị tri thức và hiệu quả tối ưu nhất cho khách hàng.

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!

Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG

TƯ VẤN QUẢN LÝ