XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

1. Văn hóa doanh nghiệp

Doanh nghiệp thiếu nguồn lực thì có thể vay mượn, nhưng văn hóa doanh nghiệp thì không thể vay mượn hay sao chép. Các doanh nghiệp thành công ngày nay đều coi văn hóa doanh nghiệp là tài sản vô hình không thể thiếu, quyết định sức cạnh cạnh, niềm tin, uy tín và sự hài lòng của khách hàng đối với doanh nghiệp.

Văn hóa doanh nghiệp được hiểu là tập hợp những giá trị, chuẩn mực, niềm tin chia sẻ, được kết tinh theo thời gian, từ những nỗ lực quản lý và kinh doanh của doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp cũng là cội nguồn sức mạnh thu hút khách hàng, là yếu tố thu hút, giữ chân đội ngũ nhân sự tài năng.

2. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp 

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hiện nay, các doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh về sản phẩm, về chiến lược, mà còn cạnh tranh về Văn hóa doanh nghiệp. Thực tế, nhiều doanh nghiệp chỉ tập trung đến doanh số mà bỏ qua vấn đề văn hóa tổ chức, dẫn đến khi thị trường khó khăn, nhân sự tài năng bỏ đi, không để lại giá trị cho khách hàng. Do vậy, xây dựng văn hóa là vấn đề sống còn của doanh nghiệp, cả với tổ chức có quy mô lớn, lẫn tổ chức quy mô nhỏ và vừa.

Dưới đây là mô hình xây dựng văn hóa doanh nghiệp của OD CLICK, mô hình này được OD CLICK xây dựng dựa trên kinh nghiệm 20 năm tư vấn, giảng dạy, và nghiên cứu, của Chuyên gia Đỗ Tiến Long, nguyên Phó chủ nhiệm Bộ môn Văn hóa Doanh nghiệp, Chủ nhiệm Bộ môn Quản trị Chiến lược, Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Xây dựng doanh nghiệp tập trung vào Bốn trụ cột tạo nên nền tảng văn hóa của một tổ chức theo mô hình của OD CLICK, bao gồm: 

  1. Tư tưởng văn hóa – Sứ mệnh, Tầm nhìn, Hệ giá trị cốt lõi của doanh nghiệp; 
  2. Con đường văn hóa – Chiến lược phát triển kinh doanh; 
  3. Con người văn hóa – Công tác quản trị nhân lực; 
  4. Không gian văn hóa – Các tạo tác văn hóa hữu hình. 

Bốn trụ cột này luôn có sự bổ sung, gắn kết lẫn nhau, thống nhất theo một hệ triết lý riêng của doanh nghiệp. Đồng thời, thông qua thực tiễn, các giá trị và nhận thức quản trị, các trụ cột này phải được điều chỉnh, đổi mới, để thích ứng với những biến động trên thị trường. 

Trong môi trường VUCA, thành công của doanh nghiệp là sức mạnh văn hóa doanh nghiệp, thất bại của doanh nghiệp cũng gắn với văn hóa doanh nghiệp không phù hợp hay sự bảo thủ trì trệ, bám vào những thói quen tập quán xưa cũ. Quản trị văn hóa doanh nghiệp trong TK21 phải hướng tới văn hóa doanh nghiệp mang tính thích ứng cao (Adaptive Cultures).

3. Trách nhiệm và cam kết chất lượng

OD CLICK là đơn vị đi đầu về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, với đội ngũ chuyên gia có kiến thức hệ thống cùng kinh nghiệm thực tế tại nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước, đồng hành cùng các doanh nghiệp xây dựng văn hóa doanh nghiệp mạnh, vì mục tiêu nâng cao hiệu quả tổ chức cũng như niềm tin của khách hàng và đội ngũ nhân lực. 

Quá trình tư vấn giúp cho doanh nghiệp định hình, phát triển các đặc trưng văn hóa, tạo nên sự đồng nhất từ trên xuống dưới trong tổ chức, dựa trên những phân tích đánh giá thực tiễn khách quan, các mô hình khảo sát đánh giá văn hóa doanh nghiệp cập nhật, và sự phối hợp làm việc chặt chẽ giữa doanh nghiệp với chuyên gia tư vấn, trên một kế hoạch rõ ràng, tương tác liên tục, cùng với báo cáo định kỳ.

Các chuyên gia của OD CLICK không chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình tư vấn, mà còn cả sự hỗ trợ sau khi dự án kết thúc, tạo nên sự phát triển giá trị tri thức và hiệu quả tối ưu nhất cho doanh nghiệp.

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!

Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG

ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

Phát triển nguồn vốn nhân lực

TƯ VẤN QUẢN LÝ

Xây dựng hệ thống hiệu quả

 

PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

Tạo dựng năng lực bền vững