XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

1. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp 

Tài sản của doanh nghiệp là văn hóa. Văn hóa doanh nghiệp là tập hợp các giá trị, chuẩn mức, niềm tin, được hình thành, tích lũy được các thành viên xem như cách hành xử đúng đắn trong trong tổ chức. Xây dựng văn hóa có giá trị riêng biệt sẽ thúc đẩy hiệu quả kinh doanh, thu hút nhân tài, tạo nên thương hiệu tuyển dụng tốt và khơi gợi niềm tự hào của đội ngũ.

Văn hóa bao gồm các giá trị vật chất và tinh thần mang đến giá trị cho khách hàng và nhân viên hình thành lợi thế cạnh tranh. Quá trình hình thành văn hóa gắn 4 trụ cột tiếp cận tổng thể như sau:

Các giá trị, chuẩn mực, niềm tin chia sẻ trong tổ chức, thông qua sự vận hành của con người và công nghệ, được kết tinh từ 4 quá trình quản trị theo định hướng phát triển văn hóa của doanh nghiệp, bao gồm: 

 1. Sứ mệnh, Tầm nhìn, Hệ giá trị cốt lõi của doanh nghiệp: Đây được xem là Tư tưởng văn hóa
  Thể hiện tư tưởng lãnh đạo của doanh nghiệp, thường mang tính ổn định. Nhưng doanh nghiệp sẽ cần có sự mài giũa tinh chỉnh lại cho phù hợp, khi có sự tăng trưởng về quy mô.

 2. Chiến lược và mô hình kinh doanh: Đây được xem là Con đường văn hóa
  Là quá trình xác lập đường hướng phát triển của tổ chức, mô hình kết nối phối hợp của các chức năng và bộ phận một cách tổng thể.

 3. Chính sách quản trị: Đây được xem là Con người văn hóa
  Các chính sách quản trị nhân lực cụ thể như về: tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, hệ thống đãi ngộ, phát triển nhân tài, phải được xây dựng gắn với các triết lý và giá trị cốt lõi nhằm định hình, điều chỉnh hành vi của các thành viên theo các chuẩn mực chung.

 4. Không gian tổ chức và truyền thông nội bộ: Đây được xem là Không gian văn hóa
  Con người và hành vi văn hóa của con người cần được nuôi dưỡng trong không gian tri thức, khuyến khích các hành vi đạt chuẩn, tăng cường các hành vi tạo ra thành quả tích cực, loại bỏ các hành vi tiêu cực.

2. Quy trình tư vấn phát triển văn hoá doanh nghiệp

Trên cơ sở mô hình văn hóa doanh nghiệp, OD CLICK sẽ triển khai thành quy trình 5 bước tư vấn cho doanh nghiệp bao gồm Khảo sát – Giải pháp – Đào tạo – Xây dựng – Quản trị.

Bước 1: Khảo sát thực trạng văn hóa doanh nghiệp

Khảo sát kiểm kê hiện trạng các thành quả tích luỹ văn hoá trong doanh nghiệp, đưa ra cái nhìn chung về các ưu điểm và hạn chế của hệ thống. Từ kết quả đó sẽ đánh giá dựa trên sự tham chiếu với xu thế phát triển văn hóa hiện tại và định hướng trong tương lai 5 năm tiếp theo.

Bước 2: Xây dựng giải pháp hoàn thiện chính sách quản lý gắn với VHDN

Sau khi có sự khảo sát, xác định lại vấn đề văn hóa sẽ tiến hành xây dựng các giải pháp để hoàn thiện hệ thống quản lý theo 4 trụ cột văn hóa. Điều quan trọng là muốn điều chỉnh văn hóa doanh nghiệp thì trước tiên cần có sự chuyển đổi trong hành vi lãnh đạo và các chính sách quản trị mới có thể thay đổi được hành vi nhân sự.

Bước 3: Đào tạo nhân lực theo giá trị văn hóa

Xây dựng nhận thức giúp đội ngũ hiểu, cảm nhận rõ giá trị. Tập trung vào tổ chức các chương trình đào tạo cho đội ngũ lãnh đạo và quản lý nòng cốt. Từ cơ sở thấu hiểu,sẽ truyền đạt đến cấp dưới thông qua các giải pháp cụ thể để từng bước thay đổi thói quen, hành vi nhân sự.

Bước 4: Xây dựng bản đồ văn hóa và truyền thông nội bộ

Hình thành và lan tỏa giá trị văn hóa đòi hỏi có nền tảng công cụ cũng như phương pháp phù hợp. OD CLICK hỗ trợ chuyển giao công cụ để doanh nghiệp hình dung các trọng tâm công việc và truyền thông đến đội ngũ hiệu quả hơn.

Công cụ bản đồ văn hóa

Bản đồ văn hóa mang tính trực quan đến từng con người hay bộ phận, nhằm xác định các hành vi cần xây dựng mới và những hành vi cần loại bỏ trong tổ chức.

Công cụ Canvas văn hóa

Công cụ có khả năng đánh giá và phát triển văn hóa, bắt đầu từ cốt lõi là: Sứ mệnh và giá trị. Tiếp đến là văn hóa cảm xúc và cuối cùng là Văn hóa chức năng.

Bước 5: Hoàn thiện cơ chế, chính sách Quản trị VHDN

Bước này tập trung quản trị văn hóa doanh nghiệp hiệu quả thông qua hoàn thiện quy chế và chính sách, là cơ sở tạo thành chuẩn về văn hóa để áp dụng, với các trọng tâm chính:

 • Qui chế về hội đồng văn hóa doanh nghiệp; 
 • Chiến lược, chính sách và chương trình truyền thông nội bộ; 
 • Các công cụ quản trị văn hoá: cẩm nang văn hóa, giải thưởng văn hóa.

3. Trách nhiệm và cam kết chất lượng

OD CLICK là đơn vị đi đầu về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, với đội ngũ chuyên gia có kiến thức hệ thống cùng kinh nghiệm thực tế tại nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước, đồng hành cùng các doanh nghiệp xây dựng văn hóa doanh nghiệp mạnh, vì mục tiêu nâng cao hiệu quả tổ chức, niềm tin của khách hàng, cũng như đội ngũ nhân viên. 

Các chuyên gia của OD CLICK không chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình tư vấn, mà còn cả sự hỗ trợ sau khi dự án kết thúc, tạo nên sự phát triển giá trị tri thức và hiệu quả tối ưu nhất cho khách hàng.

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!

ĐÀO TẠO TẠI DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN HỆ THỐNG QUẢN LÝ

KHẢO SÁT PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

 

HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA

 

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI