TƯ VẤN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Trong nền kinh tế tri thức, khi nền tảng công nghệ và internet phát triển đồng bộ và trở thành nguồn lực mà mọi công ty đều có thể có được, con người là nhân tố sử dụng các nguồn lực khác để tạo ra giá trị và tạo nên sự khác biệt. Bộ máy quản trị nhân lực vận hành tốt sẽ cho phép doanh nghiệp thu hút, sử dụng, phát triển và duy trì đội ngũ nhân sự để thực thi hiệu quả các mục tiêu chiến lược của tổ chức; nâng cao sức mạnh, tăng sức cạnh tranh và đem lại thành công cho tổ chức.

Sự kém hiệu quả trong quản trị nhân lực gây ra hàng loạt các vấn đề:

 • Không khai thác và phát triển được năng lực nhân viên, lãng phí nguồn lực đội ngũ;
 • Đội ngũ nhân sự ít cam kết với tổ chức, dẫn tới kết quả công việc không cao, tỷ lệ biến động nhân sự lớn;
 • Khó khăn trong thu hút và tuyển dụng nhân lực;
 • Gián tiếp gây ra các khó khăn trong quản lý và sử dụng những nguồn lực khác của doanh nghiệp, kinh doanh không hiệu quả.

Giữa một môi trường siêu áp lực, siêu cạnh tranh như hiện nay, nhân lực trở thành tài sản quan trọng nhất của tổ chức. Tổ chức kinh doanh nào có hệ thống nhân lực tốt, nguồn nhân lực dồi dào, vững mạnh và hiệu quả thì tổ chức đó sẽ thành công và ngược lại.

OD CLICK tư vấn quản trị nhân lực cho doanh nghiệp

Với đội ngũ chuyên gia theo sát thị trường lao động, OD CLICK sẽ mang đến cho khách hàng những giá trị vượt trội nhất, đưa ra những giải pháp cho các vấn đề nhân lực. Các chương trình tư vấn hệ thống nhân lực được thiết kế dựa trên tình hình thực tiễn và định hướng chiến lược của lãnh đạo doanh nghiệp.

Các sản phẩm dịch vụ tư vấn quản trị nhân lực của OD CLICK bao gồm:

 • Khảo sát đánh giá, hoàn thiện hệ thống quản trị nhân lực, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp
 • Xây dựng chương trình phát triển nhân tài và nhân sự kế cận, đảm bảo sự phát triển dài hạn cho tổ chức
 • Khảo sát, đánh giá sự hài lòng, động lực của nhân viên về hệ thống chính sách, đãi ngộ
 • Hệ thống quản trị nhân lực, khảo sát đánh giá, quản trị thành tích, chính sách và giải pháp nâng cao kết quả làm việc trên cơ sở thiết kế chuẩn năng lực theo chức danh, gắn với KPIs và hệ thống lương 3Ps
 • Đánh giá và hoàn thiện chính sách nhân sự hướng tới phát triển văn hóa doanh nghiệp, gia tăng động lực và cam kết cho nhân viên
 • Xây dựng thương hiệu tuyển dụng, môi trường làm việc thu hút nhân tài, tạo gắn kết và niềm tin tổ chức trong doanh nghiệp thông qua hệ thống truyền thông nội bộ

Mô hình tư vấn quản trị nhân lực của OD CLICK:

Kết quả đạt được

 • Xây dựng hệ thống quản trị nguồn nhân lực bài bản, khoa học, phù hợp với triết lý lãnh đạo và văn hóa doanh nghiệp
 • Phát huy năng lực và tính gắn kết của đội ngũ, tăng năng suất lao động và cảm hứng làm việc cho nhân viên
 • Tạo nên thương hiệu nhà tuyển dụng mạnh, giảm thiểu chi phí tuyển dụng, đồng thời tạo điều kiện thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao
 • Gia tăng sự hài lòng của khách hàng thông qua chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp, nâng cao vị thế công ty

OD CLICK đồng hành cùng doanh nghiệp quản trị nhân lực hiệu quả, nhằm giúp doanh nghiệp phát triển nguồn vốn con người, nâng cao vị thế trên thị trường thông qua hoạt động tư vấn, cố vấn, hoàn thiện các chương trình, chính sách, quy trình và các chuẩn mực với các sản phẩm cụ thể như sau:

 • Xây dựng chính sách thu hút và tuyển dụng
 • Hệ thống đào tạo và phát triển nhân sự
 • Xây dựng hệ thống đánh giá thành tích cán bộ, nhân viên
 • Xây dựng hệ thống đãi ngộ, tạo động lực
 • Xây dựng quan hệ nhân sự

Các sản phẩm cụ thể trong chương trình tư vấn quản trị nhân lực của OD CLICK mang tính đồng bộ và được xây dựng dựa trên những nghiên cứu, phân tích từ hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp. Những sản phẩm này góp phần nâng cao hiệu quả phát triển năng lực lãnh đạo và xây dựng văn hóa doanh nghiệp mạnh.

Phương pháp thực hiện:

Cơ sở thực hiện: những phân tích đánh giá thực tiễn và khách quan, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức và Đơn vị tư vấn.

Nguyên tắc phối hợp:

 • Trao đổi trực tiếp, thống nhất mục tiêu;
 • Cùng xây dựng kế hoạch hành động;
 • Tích cực thực hiện và Phản hồi kịp thời;
 • Tương tác liên tục, báo cáo định kỳ.

Dịch vụ tư vấn nhân sự do OD CLICK cung cấp đề cao vai trò chủ động của tổ chức. Các giải pháp mang tính triệt để và bền vững. Chúng tôi nhấn mạnh sự hỗ trợ, tham vấn sát sao và đào tạo doanh nghiệp tự thay đổi chứ không làm thay. Hệ thống quản trị nhân lực chỉ phát huy hiệu quả bền vững khi năng lực tổ chức của chính doanh nghiệp lớn lên, bộ máy và đội ngũ quản lý phát triển, thông qua thay đổi nhận thức và phương thức làm việc.

OD CLICK xin trân trọng cảm ơn các quý công ty, tổ chức, doanh nghiệp đã tin tưởng và lực chọn dịch vụ Tư vấn của OD CLICK!

Sự thành công của các tổ chức chính là kim chỉ nam và động lực phát triển của đội ngũ chuyên gia OD CLICK!

Bình luận