TƯ VẤN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Trong nền kinh tế tri thức, khi khoa học công nghệ phát triển, trở thành nguồn lực mà mọi công ty đều có thể có được, thì con người trở thành nhân tố quyết định sự khác biệt giữa các doanh nghiệp. Đồng thời con người cũng là nhân tố sẽ sử dụng công nghệ để chuyển đổi các nguồn lực đầu vào thành giá trị vượt trội và sức cạnh tranh trên thị trường. Bộ máy quản trị nhân lực vận hành hiệu quả sẽ cho phép doanh nghiệp thu hút, sử dụng, phát triển và duy trì đội ngũ nhân sự để thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược, mang lại sự hài lòng cho khách hàng, tính đổi mới, cũng như lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Mục tiêu của quản trị nhân lực là biến con người thành tài sản, nguồn vốn nhân lực (HR capital), tạo dựng lợi thế cạnh tranh bền vững và khác biệt cho doanh nghiệp. TS. Dave Ulrich thì cho rằng: Hr is not about hr. It begins and ends with the business. Tức là tất cả các hoạt động quản trị nhân lực phải bắt đầu và gắn với mục tiêu kinh doanh, với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, với hai mục tiêu trọng yếu là Hiệu quả hoạt động, và Sự hài lòng của khách hàng. Một cách khái quát thì quản trị nhân lực ngày nay gắn với chiến lược và triết lý kinh doanh, gắn với con người và năng năng tổ chức, một cách hệ thống và bài bản.

Tài sản hay nguồn vốn nhân lực là kết quả của sự đầu tư bằng tiền bạc, thời gian, và sự kiên nhẫn tử tế, biến tổ chức thành một thương hiệu (Employer Brand) trong phát hiện và phát triển tài năng.

Dưới đây là mô hình tư vấn quản trị nhân lực của OD CLICK. Mô hình này được OD CLICK xây dựng dựa trên kinh nghiệm 20 năm tư vấn, giảng dạy, và nghiên cứu, của Chuyên gia Đỗ Tiến Long. 

Với đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm, OD CLICK sẽ mang đến cho khách hàng những tư duy và phương pháp quản trị xây dựng giá trị bền vững, thông qua những giải pháp thực tiễn, hiệu quả, và giàu tính đổi mới cho các vấn đề nhân lực của doanh nghiệp. 

Các sản phẩm dịch vụ tư vấn quản trị nhân lực của OD CLICK bao gồm:

  • Khảo sát đánh giá, hoàn thiện các chính sách và quy trình quản trị nhân lực, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
  • Xây dựng chương trình phát triển nhân tài và nhân sự kế cận, đảm bảo sự phát triển lâu dài cho tổ chức.
  • Khảo sát đánh giá, xây dựng hệ thống quản trị thành tích, chính sách và giải pháp nâng cao kết quả làm việc, gắn với hệ thống KPIs, lương 3Ps, và yêu cầu năng lực theo chức danh.
  • Đánh giá và hoàn thiện chính sách nhân lực gia tăng động lực và cam kết của nhân viên với tổ chức.
  • Xây dựng thương hiệu tổ chức, môi trường làm việc thu hút nhân tài, tạo gắn kết và niềm tin tổ chức trong doanh nghiệp.
  • Xây dựng hệ thống và chiến lược truyền thông nội bộ tạo dựng sự cam kết và uy tín tổ chức.

OD CLICK đồng hành cùng doanh nghiệp quản trị nhân lực hiệu quả, nhằm giúp doanh nghiệp phát triển nguồn vốn con người, nâng cao vị thế trên thị trường thông qua hoạt động tư vấn, cố vấn, hoàn thiện các chương trình, chính sách, quy trình và các chuẩn mực, bằng bề dày tri thức, kinh nghiệm doanh nghiệp, và các phương pháp khoa học, thông qua những phân tích đánh giá khách quan, sự phối kết hợp chặt chẽ, tin cậy giữa các bên tham gia.

Nguyên tắc phối hợp:

  • Trao đổi trực tiếp, thống nhất mục tiêu;
  • Cùng xây dựng kế hoạch hành động;
  • Tích cực thực hiện và Phản hồi kịp thời;
  • Tương tác liên tục, báo cáo định kỳ.

Dịch vụ tư vấn quản trị nhân lực của OD CLICK luôn đề cao vai trò chủ động của doanh nghiệp, giúp khách hàng làm chủ tri thức và năng lực tổ chức. 

Bình luận