QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT THEO KPI

1. Quản trị hiệu suất

Sức cạnh tranh của doanh nghiệp là hiệu suất, tăng trưởng đến từ năng suất lao động. Quản trị hiệu suất là một công cụ quản trị doanh nghiệp giúp người quản lý giám sát và đánh giá công việc của nhân viên. Mục tiêu của quản lý hiệu suất là tạo ra một môi trường cho nhân sự có thể phát huy hết năng lực, gia tăng năng suất lao động và chất lượng, sự hiệu quả trong công việc.

Vấn đề quản trị hiệu suất quyết định đến sự gắn bó của nhân sự với doanh nghiệp. Theo Harvard Business Review, 67% nhân viên hiệu suất cao không gắn bó với công ty thiếu hệ thống đánh giá tốt. 

Quản trị hiệu suất hiệu quả là quá trình tương tác theo công thức:

Nhân lực + Nguồn lực + Mục tiêu + Công cụ = Hệ thống Quản trị hiệu suất hiệu quả

Thực tế, doanh nghiệp triển khai quản trị hiệu suất và KPI chưa đạt hiệu quả như mong muốn bởi tập trung nhiều vào mục tiêu & công cụ tạo ra sự thiếu hụt trong nhận thức, sự mất phương hướng và động lực của của đội ngũ. Điều này dẫn đến việc triển khai không hiệu quả, tạo áp lực cho nhân sự.

2. Quy trình quản trị hiệu suất theo KPI

Quản trị hiệu suất đòi hỏi quy trình đồng bộ, xuất phát từ mục tiêu chiến lược của tổ chức gắn với xây dựng BSC đến theo dõi đánh giá nhân sự hiệu quả, bao gồm 5 bước. 

Bước 1: Xây dựng kế hoạch

Ban lãnh đạo trao đổi quyết định các mục tiêu của tổ chức trong năm, gắn với chiến lược tổng thể cho doanh nghiệp. Từ những mục tiêu này sẽ định hướng mục tiêu phòng ban và cá nhân thúc đẩy thực thi hiệu quả. Điều quan trọng là giữ sự giao tiếp thông suốt, nhân sự hiểu vai trò và công việc cá nhân gắn với mục tiêu chung của tổ chức

Bước 2: Giám sát tiến trình

Đo lường hiệu suất một cách nhất quán, cung cấp phản hồi liên tục cho nhân viên và nhóm làm việc về tiến độ đạt được mục tiêu của họ. Việc giám sát liên tục tạo cơ hội để kiểm tra xem nhân viên đang làm việc như thế nào và xác định và giải quyết sớm mọi vấn đề.

Bước 3: Phát triển năng lực

Nâng cao năng lực thực thi thông qua đào tạo, cải tiến quy trình và phương pháp làm việc. Mục tiêu nhằm củng cố hiệu suất và giúp nhân viên theo kịp những thay đổi tại nơi làm việc.

Bước 4: Tổng kết đánh giá 

Đánh giá hiệu suất của nhân viên hoặc nhóm dựa trên các yếu tố và tiêu chuẩn trong kế hoạch hoạt động. Tóm tắt kết quả hoạt động đó và ấn định đánh giá trong hồ sơ.

Bước 5: Thiết lập chính sách ghi nhận và thưởng

Tạo ra động lực và sự công nhận của nhân viên, với tư cách cá nhân và với tư cách là thành viên của nhóm đối với thành tích của họ và ghi nhận những đóng góp của họ cho tổ chức. Chính sách thưởng có thể bao gồm tiền mặt hoặc phi tiền mặt.

3. Trọng tâm triển khai quản trị hiệu suất hiệu quả

Khi có quy trình rõ ràng và có tính hệ thống, doanh nghiệp xác định các yếu tố trọng tâm tác động quản trị hiệu suất hiệu quả.

Xác lập mục tiêu, xây dựng KPI

KPI là công cụ quản trị hiệu suất quan trọng được nhiều doanh nghiệp áp dụng nhằm quản lý đội ngũ, đạt mục tiêu chiến lược. Xây dựng và triển khai hệ thống KPI hiệu quả xuất phát từ xác định mục tiêu chiến lược, gắn với xây dựng BSC. Mục tiêu gắn chặt với chiến lược của tổ chức và truyền đạt đến các thành viên. Trọng tâm xây dựng KPI hiệu quả là xác định các nhân tố quyết định thành công (CSF) và chỉ số kết quả chính KRI. 

Quy trình xây dựng KPI theo hướng tiếp cận của OD CLICK theo 6 bước chính: Đội ngũ CEO và quản lý cấp cao thống nhất, cam kết mục tiêu, Xây dựng nhận thức cho đội ngũ, Xác định nhân tố quyết định thành công, Xây dựng KPI trên các cấp độ của tổ chức, Thúc đẩy hiệu quả thước đo KPI, Đánh giá và điều chỉnh. Bên cạnh vấn đề về kỹ thuật, để xây dựng hệ thống KPI hiệu quả cần chú trọng đến sự giao tiếp và phản hồi xuyên suốt tổ chức giữa ban lãnh đạo và đội ngũ và giữa nhân sự với phòng ban để thống nhất nhận thức hướng đến mục tiêu chung.

Các nền tảng hỗ trợ:

*Mô tả công việc 

Tập trung làm rõ yêu cầu của các vị trí theo 3 thành phần chính: Yêu cầu theo chức danh, Yêu cầu theo năng lực, Yêu cầu theo kết quả

*Quy trình làm việc

Doanh nghiệp quản lý quá trình thực thi công việc/nhiệm vụ trong tổ chức với nền tảng là cách thức phối hợp giữa phòng ban, giữa cá nhân. Phạm vi trách nhiệm và quyền hạn trong các lĩnh vực công việc cần được làm rõ để tối ưu hóa hiệu quả phối hợp triển khai.

*Khung năng lực

Nâng cao hiệu suất đòi hỏi doanh nghiệp có bộ khung năng lực cho các vị trí chức danh. Từ đó xác định được khoảng trống để có cơ sở có kế hoạch củng cố, nâng cao năng lực của đội ngũ

*Đào tạo huấn luyện, ghi nhận và đãi ngộ

Yếu tố tác động trực tiếp đến hiệu suất nhân sự là sự ghi nhận và phần thưởng đến từ doanh nghiệp, các nhà lãnh đạo cần phải xây dựng hệ thống này phù hợp và hình thành chính sách rõ ràng với tổ chức. Đồng thời, vấn đề đào tạo huấn luyện là ưu tiên hàng đầu giúp cải thiện kỹ năng, năng lực gia tăng hiệu suất cũng như tạo sự gắn kết của đội ngũ với tổ chức.

Sự tham gia của các bên

Quản trị hiệu suất là vấn đề về con người, đòi hỏi sự phối hợp và tham gia của các bên. Đội ngũ nhân sự cần hiểu và cam kết với mục tiêu tổ chức đã đặt ra, gắn mục tiêu và công việc cá nhân với định hướng chung. Đội ngũ quản lý cần xác định, truyền đạt, giám sát, huấn luyện và phản hồi cho các nhân sự kịp thời.

Quản trị hiệu suất và KPI đặt trong bức tranh tổng thế gắn với tầm nhìn, mục tiêu chiến lược của tổ chức, sự phát triển năng lực của các cá nhân và hệ thống đãi ngộ. Sự triển khai đánh giá trong quá trình thực thi sẽ làm cơ sở để doanh nghiệp xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp cho đội ngũ và hình thành chính sách đãi ngộ gắn với năng lực. Mô hình tổng thể được mô tả như sau:

Xu thế quản trị hiệu suất hiệu quả hiện nay lấy con người làm trung tâm, tập trung vào năng lực của người triển khai và năng lực của tổ chức. Đội ngũ không có sự thấu hiểu về mục tiêu, tầm quan trọng và được trau dồi phát triển năng lực thì việc thực thi sẽ không đạt được sự hiệu quả. Theo nghiên cứu của Deloitte, 4 yếu tố quản trị hiệu suất lấy con người làm trung tâm là 01. Tập trung vào phát triển nhân viên. 02. Phản hồi hiệu quả. 03. Huấn luyện và giao tiếp. 04. Tích hợp công nghệ.

Để triển khai tốt cần đầu tư nguồn lực và thời gian cho đào tạo đội ngũ nhân sựđội ngũ cán bộ phản lý. Với đội ngũ nhân sự, họ cần trau dồi kỹ năng về giao tiếp, phối hợp, lập kế hoạch, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo. Đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung cần phát triển nhóm kỹ năng về lãnh đạo và định hướng, truyền đạt và thuyết phục, huấn luyện và phản hồi, văn hóa cam kết và hợp tác cũng như quản trị chiến lược.

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!


ĐÀO TẠO TẠI DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN HỆ THỐNG QUẢN LÝ

KHẢO SÁT PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

 

HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA

 

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI