PHÁT TRIỂN VÀ ĐƯA VĂN HÓA VÀO THỰC TIỄN

——————-

Xác định giá trị văn hóa mới và đưa vào thực tiễn trở thành thói quen mới và tư duy mới của đội ngũ là quá trình liên tục gắn với 4 bước chính. Trong đó, vai trò của lãnh đạo làm trung tâm, là tấm gương hành động, truyền cảm hứng. Đưa ra định hướng về cơ chế chính sách và đào tạo phát triển nhân lực

Bước 1: Hoàn thiện cơ chế quản trị văn hóa 

Sau khi có sự khảo sát và coaching để xác định vấn đề, sẽ tiến hành xây dựng các giải pháp để hoàn thiện hệ thống quản lý, cơ chế quản trị theo 4 trụ cột văn hóa:

  1. Tư tưởng văn hóa: Sứ mệnh, Tầm nhìn, Hệ giá trị cốt lõi của doanh nghiệp
  2. Con đường văn hóa: Chiến lược và mô hình kinh doanh
  3. Con người văn hóa: Chính sách quản trị
  4. Không gian văn hóa: Không gian tổ chức, truyền thông nội bộ và cơ chế chính sách quản trị

Mục tiêu là thống nhất các giá trị văn hóa, hành vi doanh nghiệp muốn xây dựng. Chuyển giao những giá trị này thành các cơ chế, chính sách để hữu hình hóa trong hoạt động của tổ chức

Bước 2: Đào tạo nhân lực theo định hướng văn hóa

 

Hoạt động này hướng tới xây dựng nhận thức và củng cố năng lực, đảm bảo đội ngũ hiểu và có sự chuẩn bị, cũng như động lực để thay đổi:

  1. Hiểu rõ về giá trị văn hóa và mục tiêu của tổ chức: Đào tạo giúp nhân viên hiểu sâu hơn về giá trị, mục tiêu và triết lý của tổ chức. Kế hoạch truyền thông liên tục. Lãnh đạo làm gương giúp nhân viên cảm nhận rõ hơn. Từng bước giúp hình thành thói quen mới thông qua cơ chế, quy trình, chính sách.

  2. Phát triển kỹ năng và thay đổi thái độ làm việc: Xác định khoảng trống kỹ năng gắn với giá trị văn hóa mới. Triển khai đào tạo cho đội ngũ lãnh đạo và quản lý nòng cốt, giúp phát triển, nâng cao khả năng tự chủ, học hỏi. Từ đó thay đổi thái độ, vượt qua rào cản thói quen cũ

Bước 3: Xây dựng sổ tay văn hóa, bản đồ văn hóa và truyền thông nội bộ

 

Hình thành và lan tỏa giá trị văn hóa dựa trên chiến lược truyền thông nội bộ và xây dựng các công cụ bao gồm: sổ tay văn hóa, bản đồ văn hóa, Canvas văn hóa.

Mục tiêu: lãnh đạo và các thành viên nòng cốt có hình dung tổng thể về văn hóa cũng như các hành vi cụ thể cần xây dựng, hiện hữu trong công việc hàng ngày. Với đội ngũ nhân sự, họ có thể cảm nhận văn hóa bước đầu thông qua những công cụ, tài liệu hữu hình.

Bước 4: Xây dựng cơ chế, theo dõi, giám sát, củng cố văn hóa

Mục tiêu: giúp đảm bảo giá trị văn hóa mới đi vào thực tiễn, từng bước trở thành hành động cụ thể và hành vi mới của đội ngũ. Tránh tình trạng quay trở lại nếp làm việc cũ. Để làm được điều này cần có hệ thống cơ chế, quy chế:

  1. Quy chế ban hành về sự thay đổi văn hóa
  2. Quy chế triển khai
  3. Quy chế kỷ luật và khen thưởng
  4. Cơ cấu tổ chức hội đồng văn hóa doanh nghiệp

 

 

 

 

CÔNG CỤ BẢN ĐỒ VĂN HÓA

————

Bản đồ văn hóa mang tính trực quan đến từng con người hay bộ phận, nhằm xác định các hành vi cần xây dựng mới và những hành vi cần loại bỏ trong tổ chức.

Công cụ Canvas Văn hóa

Công cụ có khả năng đánh giá và phát triển văn hóa, bắt đầu từ cốt lõi là: Sứ mệnh và giá trị. Tiếp đến là văn hóa cảm xúc và cuối cùng là Văn hóa chức năng.

Cẩm nang xây dựng sổ tay văn hóa

 CHUYÊN GIA
OD CLICK

Đăng ký lịch gặp

CG. Đỗ tiến Long

Chuyên gia về Phát triển tổ chức và

Chiến lược

CG. Đoàn Văn Tình

Chuyên gia về xây dựng hệ thống; quản trị tổ chức và nguồn nhân lực

CG. Phan thế vinh

Chuyên gia về chiến lược, xây dựng hệ thống nhân sự, quản lý dự án đầu tư

CG. Nguyễn tuấn anh

Chuyên gia về tư vấn và huấn luyện phát triển văn hóa doanh nghiệp

CG. trẦN THỊ MINH HẢI

Chuyên gia về gắn kết đội ngũ, xây dựng văn hóa chuẩn mực, ứng xử

CG. lê như anh

Chuyên gia về Truyền thông nội bộ, Trải nghiệm nhân viên

Coaching 1-1

Khảo sát văn hóa doanh nghiệp

 

TRI THỨC QUẢN TRỊ

Văn hóa đổi mới – Chìa khóa phát triển trong kỷ nguyên số

Trong kỷ nguyên số và cạnh tranh toàn cầu, doanh nghiệp cần tăng cường xây [...]

Xây dựng văn hóa số – nền tảng chuyển đổi số thành công

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu cho sự phát triển của doanh nghiệp. [...]

KHÁCH HÀNG KẾT NỐI DỊCH VỤ