Công cụ

XÂY DỰNG VÀ LAN TỎA THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

XÂY DỰNG VÀ LAN TỎA THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ Thông điệp mà một thuật ngữ quá quen thuộc trong PR. Thông điệp có thể mang tính chất gắn[...]

LÃNH ĐẠO GẮN KẾT ĐỘI NGŨ

LÃNH ĐẠO GẮN KẾT ĐỘI NGŨ   Trong một số ra mới của mình, The Gallup Management Journal đã công bố những chỉ số  giật mình về mức độ găn[...]

PHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP

PHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP Hầu hết các công ty đều cho rằng đổi mới doanh nghiệp là điều cần thiết trong kỉ nguyên số, nhưng rất ít người[...]

MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC MỚI

MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC MỚI   Phát triển tổ chức (Organization Development – OD) bao gồm một loạt các lý thuyết, quy trình và hoạt động, tất cả[...]

LÃNH ĐẠO TRONG THẾ GIỚI BIẾN ĐỘNG

LÃNH ĐẠO TRONG THẾ GIỚI BIẾN ĐỘNG   Để tìm lời đáp cho câu hỏi điều gì làm nên một nhà lãnh đạo xuất sắc, nhiều nghiên cứu trên khắp[...]

5 CẤP ĐỘ TRONG LÀM VIỆC NHÓM

5 CẤP ĐỘ TRONG LÀM VIỆC NHÓM   Mỗi nhân viên trong một tổ chức thường có khuynh hướng làm việc độc lập khi mỗi người tập trung vào lĩnh[...]

CẠNH TRANH DỰA TRÊN NĂNG LỰC TỔ CHỨC

 CẠNH TRANH DỰA TRÊN NĂNG LỰC TỔ CHỨC   Xây dựng năng lực tổ chức, chẳng hạn như phát triển năng lực lãnh đạo, phát triển  năng lực của nhân[...]

MÔ HÌNH GẮN KẾT TỔ CHỨC

MÔ HÌNH GẮN KẾT TỔ CHỨC   Một lực lượng lao động gắn bó có nghĩa là mỗi nhân viên đều hiểu và cam kết với giá trị và mục[...]

XÂY DỰNG VĂN HÓA LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRUNG TÂM

XÂY DỰNG VĂN HÓA LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRUNG TÂM   Mô hình lấy khách hàng là trung tâm (Customer Centric) không phải là một cách làm mới, và đang[...]

LÃNH ĐẠO TỐT PHẢI BIẾT CÁCH PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN

LÃNH ĐẠO TỐT PHẢI BIẾT CÁCH PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN   Các nhà quản lý và các nhà lãnh đạo đóng vai trò quan trọng đối với sự thành công[...]

error: Nội dung đã khóa !!