DOANH NGHIỆP CÓ VĂN HÓA CHIẾN THẮNG

Tầm quan trọng của văn hóa chiến thắng

Văn hóa tổ chức là một yếu tố quan trọng có hiệu quả lâu dài và bền vững cho gần như tất cả các công ty thành công. Một công ty có văn hóa chiến thắng sẽ được thể hiện trong con người và sản phẩm, dịch vụ họ cung cấp.

Tầm quan trọng của văn hóa chiến thắng đã được nhấn mạnh trong cuộc khảo sát mới nhất trên toàn cầu về các công cụ và xu hướng quản trị trên toàn thế giới của Bain & Company’s.

Trong một cuộc khảo sát gần đây khác của Bain, 81% giám đốc điều hành đã đồng ý rằng một công ty không có văn hóa chiến thắng là do cam chịu sự tầm thường. Chính xác, văn hóa chiến thắng là gì? Và, cũng quan trọng không kém, làm thế nào một nhà lãnh đạo công ty có thể thấm nhuần nó?

Đặc điểm của văn hóa chiến thắng

Một nền văn hóa chiến thắng có hai đặc điểm xác định:

Một “tính cách” độc đáo và linh hồn dựa trên các giá trị và di sản được chia sẻ. Toyota Tập trung vào chất lượng và hiệu quả chi phí, không giống như Enterprise Rent-A-Car tập trung vào dịch vụ khách hàng. Cả hai đều khác với sự đầu tư của Nucor trong việc tìm kiếm và phát triển công nghệ luyện thép mới nhất. Mọi nhân viên trong các công ty này sẽ không gặp khó khăn trong việc xác định các giá trị và ưu tiên của công ty.

Các chuẩn mực và hành vi văn hóa giúp tổ chức biến “tính cách” và tâm hồn độc đáo thành các hành động tập trung vào khách hàng và kết quả cuối cùng. Các công ty có nền văn hóa chiến thắng có khả năng thực hiện chiến lược tốt hơn; nhân viên của họ duy trì sự tập trung vào khách hàng và đối thủ cạnh tranh hơn là vào mẫu thuẫn nội bộ. Nhân viên suy nghĩ và hành động như người làm chủ, họ chịu trách nhiệm cá nhân về hiệu quả kinh doanh tổng thể, không chỉ là phần của họ. Họ cũng thể hiện sự tập trung cho hành động, với ít thời gian cho các cuộc tranh luận không mang lại lợi ích cho công ty.

Thấm nhuần một nền văn hóa chiến thắng có thể là một thách thức khó khăn, vì nó đòi hỏi thay đổi cách mọi người nghĩ về công ty và thay đổi các hành vi theo thói quen. Tuy nhiên, trong bất kỳ thị trường nào, sự tham gia của các đối thủ cạnh tranh mới, các công nghệ mới, quy định mới, buộc doanh nghiệp phá bỏ các thói quen cũ không hiệu quả và xây dựng nên văn hóa hiệu suất cao.

Bảy điều giúp doanh nghiệp xây dựng văn hóa chiến thắng

Văn hóa không chỉ là một bản sắc độc đáo. Các công ty hoạt động tốt nhất thường hiển thị một tập hợp các thuộc tính hiệu suất phù hợp với chiến lược của công ty và cổ vũ các hành vi đúng đắn của nhân viên. Nghiên cứu của HBR chỉ ra bảy trong số này gồm có:

7 ĐIỀU GIÚP DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG VĂN HÓA CHIẾN THẮNG

 

  1. Trung thực: Sự trung thực trong tất cả các tương tác, với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác giúp mọi người thấu hiểu nhau hơn;
  2. Hướng kết quả: Phần thưởng, sự phát triển và các chính sách phát triển tài năng khác đồng bộ với mục tiêu hiệu quả của doanh nghiệp;
  3. Tư duy làm chủ: Nhân sự có trách nhiệm và thái độ như chủ sở hữu với công việc. Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của họ đều củng cố quyền sở hữu đối với công việc và kết quả;
  4. Hợp tác: Có một sự thật rằng các ý tưởng tốt nhất đến từ việc trao đổi và chia sẻ ý tưởng giữa các cá nhân và các nhóm;
  5. Tinh gọn và thích nghi nhanh: Tổ chức có thể nhanh chóng nắm bắt cơ hội và thích nghi với những thay đổi trong môi trường bên ngoài;
  6. Sáng tạo: Nhân viên luôn tìm cách làm mới, cải tiến công việc của mình;
  7. Hướng tới chiến thắng: Doanh nghiệp có tham vọng mạnh mẽ tập trung vào các biện pháp đạt được thành công, so với đối thủ hoặc vượt trên tiêu chuẩn của người dẫn đầu.

Rất ít tổ chức thể hiện rõ tất cả bảy thuộc tính này. Nhưng các tổ chức có hiệu suất cao thường nổi bật dựa trên ba hoặc bốn điều quan trọng nhất đối với thành công của họ.

Văn hóa đóng một vai trò quan trọng trong hiệu quả. Các nền văn hóa chiến thắng coi kết quả kinh doanh như một đầu ra rõ ràng và thúc đẩy một môi trường thuận lợi để tạo ra kết quả tốt nhất có thể – không chỉ cho nhân viên, mà còn cho khách hàng, nhà cung cấp, và ngay cả các cổ đông.

 

Tài liệu tham khảo:

https://www.td.org/insights/3-proven-ways-to-create-a-winning-organizational-culture-01-2013

https://www.itagroup.com/insights/organizational-culture-examples-win-talent-war

https://hbr.org/2013/12/the-definitive-elements-of-a-winning-culture

https://hbr.org/2008/02/creating-and-sustaining-a-winn-1

https://www.onpointconsultingllc.com/blog/3-companies-with-winning-organizational-culture

Leave a Reply

error: Nội dung đã khóa !!