KIẾN TẠO CÔNG TY ĐẲNG CẤP VỚI TRIẾT LÝ LÃNH ĐẠO THEO GIÁ TRỊ 

Lãnh đạo theo giá trị không chỉ là một cuốn sách hướng dẫn cách chúng ta phản ứng trước tình huống khó khăn, một vấn đề hay một khủng khoảng nảy sinh. Mà nó truyền tải và thúc đẩy một tinh thần hành động lớn lao hơn thế.

Các tổ chức ngày nay lớn hay nhỏ, công hay tư đều phải đối mặt với các vấn đề đạo đức, xuất phát từ những thay đổi về quy định pháp lý hay sự bất ổn xung quanh các ranh giới về pháp lý, đạo đức và lương tâm. Trong bối cảnh đầy phức tạp đó, đòi hỏi mỗi cá nhân ở mọi cấp độ cần cam kết làm những điều đúng đắn mọi lúc mọi nơi – và làm điều tốt nhất có thể.

Lãnh đạo theo giá trị được hình thành trên bốn nguyên tắc gồm có: Tự vấn; Cân bằng; Tự tin và Khiêm nhường. ở cấp độ cá nhân các nguyên tác này trở thành nền tảng cho các hành động có chủ đích và cam kết thật sự của mỗi người, ở cấp độ tổ chức, 4 nguyên tắc này giúp cá nhân thể hiện tốt nhất khả năng của mình trong công việc.

Cuốn sách giúp mỗi chúng ta, đặc biệt những cá nhân đang hướng đến việc hoàn thiện nhân cách lãnh đạo đích thực và xây dựng một tổ chức bền vững có một “con đường” để hiện thực hóa từ việc hiểu sâu sắc 4 nguyên tắc trên cho đến việc thực hành áp dụng. Harry M. Jansen Kraemer Jr chỉ ra 5 lĩnh vực để theo đuổi triết lý lãnh đạo theo giá trị bao gồm:

  1. Cái tôi tốt nhất (Best Seft): Bạn trở thành con người bạn muốn bằng sự hiểu biết đầy đủ về bản thân và thấu hiểu sâu sắc rằng để có thể ảnh hưởng tích cực lên người khác và lãnh đạo họ, trước hết phải gắn kết với họ;
  2. Nhóm tốt nhất (Best Team): Các thành viên trong nhóm hiểu rõ và đánh giá cao những gì họ đang làm, lý do họ làm điều đó và cách để phù hợp và thực hiện các mục tiêu của tổ chức;
  3. Đối tác tốt nhất (Best Partner): Tổ chức và các nhà cung cấp tạo nên một mối quan hệ đối tác tốt để đẩy mạnh trải nghiệm của khách hàng;
  4. Khoản đầu tư tốt nhất (Best Investment): Mỗi cá nhân trong tổ chức đều tập trung tạo ra thu nhập/ lợi ích cho tổ chức thông qua các hành động tích cực và có ý nghĩa hỗ trợ sứ mệnh, tầm nhìn và hệ giá trị cốt lõi. Là một khoản đầu tư tốt nhất, một doanh nghiệp cam kết sẽ phát triển tài sản lớn nhất của mình – các thành viên tài năng tại mọi cấp độ.
  5. Công dân tốt nhất (Best Citizen): Mỗi cá nhân cần hiểu được vai trò của mình, của tổ chức đối với xã hội thông qua trách nhiệm xã hội (Corporate Social Responsibility), vượt lên trên các hoạt động từ thiện thông thường, đóng góp những lợi ích lâu dài và bền vững. 

OD CLICK biên tập!

error: Nội dung đã khóa !!