LỢI THẾ CẠNH TRANH TỐI ƯU

Tác giả: Shawn D. Moon, Sue Dathe-Douglass
Dịch giả: Phan Thị Công Minh

Trong thế giới ngày nay, với sự biến chuyển từng ngày, sự thành công chỉ là tạm thời. Trên cương vị là một nhà lãnh đạo lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ nhất của bạn so với đối thủ đó là Văn hóa và Con người, trong đó con người là tài sản cốt lõi của doanh nghiệp, con người “tốt” sẽ tạo ra văn hóa mạnh.

Thực tế cho thấy, thế hệ nhân sự trẻ bây giờ rất khác xưa. Họ cần một công việc, nhưng điều quan trọng hơn là họ cần giá trị của công việc đó. Vậy làm thế nào để khơi dậy sức mạnh nội tại của mỗi cá nhân, cho họ thấy những giá trị họ theo đuổi, công việc này, doanh nghiệp này sẽ đáp ứng cho họ, hoặc làm thế nào để sứ mệnh cá nhân đồng hành với sứ mệnh công ty?

Cuốn sách này sẽ chia sẻ tới những nhà Lãnh đạo và nhà Quản lý nhân lực 6 phương pháp thực hành để phát huy tối đa sức mạnh của văn hóa và đội ngũ. Những nguyên lý cơ bản nhưng hết sức quan trọng như: Chủ động; Chính trực; Đáng tin cậy; Đồng cảm và Trân trọng tính đa dạng sẽ được đề cập xuyên suốt cuốn sách như một cách để “cài đặt” tư duy cho người đọc, tạo nên một nền tảng suy nghĩ, thái độ, tác động đến hành vi trong công việc và cuộc sống của mỗi người. 

OD CLICK biên tập!

error: Nội dung đã khóa !!