ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

Đào tạo là giải pháp, là một phần đầu tư không thể thiếu trong xây dựng một doanh nghiệp trong TK21. OD CLICK là đơn vị đi đầu về phát triển tổ chức và chiến lược giúp các nhà lãnh đạo, tổ chức tự nhận thức được tiềm lực, khơi dậy những tố chất bên trong con người, phát huy nội lực của tổ chức hướng tới sự phát triển bền vững. Đào tạo là một phần thiết yếu trong tư vấn phát triển doanh nghiệp, OD CLICK chú trọng và tập trung đào tạo phát triển năng lực quản lý, lãnh đạo và kỹ năng chuyên nghiệp cho đội ngũ nhân sự của các tổ chức với những sản phẩm trọng tâm theo mô hình sau đây:

Hai trọng tâm OD CLICK phát triển để hỗ trợ doanh nnghiệp quản trị tốt nguồn vốn nhân lực, nâng cao sức cạnh tranh bền vững: 

1. Đào tạo xây dựng nền tảng tổ chức, lấy năng lực lãnh đạo làm trung tâm.

2. Đào tạo phát triển các kỹ năng, phương pháp và tư duy làm việc chuyên nghiệp như một giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Với sứ mệnh “Khơi dậy tiềm năng, giá trị, sức sáng tạo của các nhà lãnh đạo và các tổ chức vì sự phát triển bền vững”, trên cơ sở những kinh nghiệm tư vấn quản lý và kiến thức quản trị hiện đại của đội ngũ chuyên gia, OD CLICK thấu hiểu những vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải, chúng tôi xây dựng và triển khai các Chương trình đào tạo Inhouse, các chương trình được thiết kế theo đặc thù riêng biệt của từng doanh nghiệp nhằm phát triển đội ngũ nhân lực, tạo nên sức mạnh từ bên trong tổ chức.
Dịch vụ đào tạo Inhouse theo nhu cầu doanh nghiệp do OD CLICK thiết kế với hơn 30 chương trình khác nhau đáp ứng đầy đủ nhu cầu và giải quyết triệt để vấn đề của doanh nghiệp.

TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

Nhằm mang lại kết quả cao nhất cho từng chuyên đề đào tạo, Đội ngũ chuyên gia OD CLICK tiến hành thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp thông qua 04 bước cụ thể gồm có:

GIÁ TRỊ CHUYỂN GIAO

Tất cả các chương trình đào tạo và tư vấn của OD CLICK không nhằm mục đích “làm thay” cho nhà lãnh đạo hay tổ chức, chúng tôi hướng đến việc đánh thức tiềm năng của đội ngũ nhân sự và gợi mở tư duy, tìm ra hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Chính vì vậy, kết thúc mỗi chuyên đề đào tạo, OD CLICK cam kết chuyển giao cho học viên các giá trị trọng tâm dưới đây:

Thứ nhất, giúp đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp nhận thức rõ vai trò của bản thân trong việc định hướng hoạt động của tổ chức, cũng như cách thức xây dựng hình ảnh là người lãnh đạo mẫu mực, chuyên nghiệp ảnh hưởng tích cực tới đội ngũ nhân sự trong toàn tổ chức.

Thứ hai, thông qua các chuyên đề đào tạo, đội ngũ cán bộ nhân sự tại doanh nghiệp chuyển từ tư duy, thói quen làm cũ sang phong cách làm việc cũng như phương pháp triển khai công việc theo hướng mới, hệ thống và hiệu quả hơn.

Thứ ba, đội ngũ nhân sự được trang bị các phương pháp, công cụ hiện đại, ứng dụng các kỹ năng đã được học vào công việc thường nhật theo từng chuyên đề chuyên biệt.

Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm Tư vấn, Đào tạo về Chiến lược, Nhân sự, Phát triển tổ chức của OD CLICK luôn sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp giải quyết những khó khăn, đưa ra giải pháp giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong môi trường cạnh tranh.

Nội dung của từng chuyên đề được mô tả chi tiết trong ba chuyên mục dưới đây:

1. Đào tạo xây dựng nền tảng tổ chức

2. Giải pháp phát triển kỹ năng nhân sự

3. Các chương trình chuyên sâu

 

Bình luận