ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP INHOUSE

Trong bối cảnh thị trường biến động nhanh và theo nhiều xu hướng khác nhau hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp phải thích ứng được và tiếp tục phát triển bền vững. Các doanh nghiệp cũng dần nhận ra tầm quan trọng trong việc nâng cao kỹ năng cho các cán bộ công nhân viên trong tổ chức của mình thông qua hình thức sử dụng dịch vụ đào tạo doanh nghiệp được cung cấp bởi các tổ chức khác. Thấu hiểu điều đó, OD CLICK xây dựng các chương trình đào tạo Inhouse theo nhu cầu riêng biệt của mỗi doanh nghiệp, với trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo và phát triển kỹ năng chuyên nghiệp. Hoạt động đào tạo Inhouse đang trở thành một xu thế mới bởi những lợi ích mà nó mang lại ưu việt hơn so với các hình thức đào tạo doanh nghiệp khác:

Thứ nhất, địa điểm, thời gian và lịch đào tạo được thống nhất giữa doanh nghiệp và công ty đào tạo, đảm bảo thuận lợi nhất cho công ty.

Thứ hai, các thành viên trong doanh nghiệp được đào tạo cùng lúc giúp mọi người thống nhất cách tiếp cận vấn đề và cách giải quyết vấn đề.

Thứ ba, lãnh đạo công ty nắm bắt đúng vấn đề của doanh nghiệp mình thông qua sự tư vấn của các chuyên gia trong lĩnh vực.

 

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO INHOUSE

Bước 1: Tư vấn, thiết lập và thống nhất mục tiêu đào tạo

Trong bước này, OD CLICK sẽ kết hợp với doanh nghiệp có nhu cầu tiến hành thu thập thông tin về kỳ vọng của lãnh đạo doanh nghiệp, về tình hình thực thế các đội ngũ lãnh đạo hiện có. Sau đó tiến hành phân tích, đánh giá và tư vấn trực tiếp nhằm xác lập mục tiêu đào tạo cụ thể, phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp.

Bước 2Phân tích đối tượng và thiết kế chương trình đào tạo

Sau khi thiết lập được mục tiêu đào tạo cho chương trình ở bước 1, các chuyên gia của OD CLICK sẽ phân tích cụ thể và thiết kế nội dung bài giảng cho phù hợp với tình hình của đối tác. Những nội dung không chỉ phù hợp mà còn đảm bảo tối ưu và về mặt kinh tế cho doanh nghiệp.

Bước 3: Biên soạn tài liệu, biểu mẫu, công cụ học tập và giảng dạy

Sau khi thống nhất chương trình đào tạo với doanh nghiệp, bên công ty OD CLICK sẽ in các tài liệu, công cụ phục vụ cho quá trình giảng dạy và chuyển cho bên đối tác.

Bước 4: Triển khai đào tạo

Đây là bước quan trọng nhất của một quy trình đào tạo Inhouse, OD CLICK sẽ phối hợp với doanh nghiệp để thực hiện việc đào tạo đã thỏa thuận và chuẩn bị từ trước cho doanh nghiệp.

Bước 5: Đánh giá hiệu quả sau đào tạo

Nhằm đánh giá chính xác được dịch vụ đào tạo doanh nghiệp mà công ty OD CLICK cung cấp cho các đối tác của mình, công ty sẽ tiến hành thực hiện thêm một số công việc nhằm thực hiện mục tiêu đó. Ngoài ra, việc đánh giá này sẽ giúp các nhà quản lý doanh nghiệp tham gia đào tạo có thêm thông tin và cơ sở để xây dựng các giải pháp phát triển doanh nghiệp mình phát huy tối đa những điểm mạnh và hạn chế tối thiểu các điểm yếu của họ.

 

CÁC GIÁ TRỊ CHUYỂN GIAO MÀ OD CLICK CAM KẾT MANG LẠI

OD CLICK cam kết chuyển giao các giá trị sau cho đối tác thông qua chương trình đào tạo Inhouse:

Thứ nhất, thông qua chuyên đề đào tạo Inhouse, cán bộ lãnh đạo hiểu rõ về nội bộ doanh nghiệp mình từ đó có định hướng và dẫn dắt các hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức mình.

Thứ hai, chuyên đề đào tạo Inhouse sẽ giúp cho các lãnh đạo doanh nghiệp thay đổi lối tư duy, thói quen và kinh nghiệm làm việc theo hưỡng cũ sang hướng tư duy, phong cách làm việc mới với kiến thức hệ thống, cập nhật và hiệu quả hơn.

Thứ ba, học viên các khóa học đào tạo doanh nghiệp sẽ được trang bị các phương pháp hiện đại, công cụ tiên tiến trong việc đánh giá kết quả hoạt động trong nội bộ của tổ chức, từ đó ban lãnh đạo tự ý thức điều chỉnh và xây dựng kế hoạch thực hiện, chiến lược phát triển phù hợp, đảm bảo phát huy tốt lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Leave a Reply

error: Nội dung đã khóa !!