NĂM BƯỚC QUẢN TRỊ THAY ĐỔI TRONG TỔ CHỨC

 

Mô hình ADKAR là một mô hình quản lý thay đổi hướng mục tiêu hướng dẫn thay đổi cá nhân và tổ chức. Mô hình ADKAR là một trong những mô hình quan trọng nhất trong việc đảm bảo quá trình thay đổi diễn ra hiệu quả. Mô hình tập trung vào thay đổi yếu tố con người, cụ thể là đảm bảo nhân viên tham gia hỗ trợ và tin vào sự thay đổi. Mô hình này được phát triển từ một nghiên cứu của 900 tổ chức trên 59 quốc gia trong khoảng thời gian 14 năm, được thực hiện bởi tổ chức nghiên cứu của Mỹ, Prosci.

ADKAR là từ viết tắt đại diện cho năm kết quả hữu hình và cụ thể mà đội ngũ của tổ chức cần đạt được để thay đổi lâu dài: nhận thức, ham muốn, kiến thức, khả năng và tăng cường.

Nghiên cứu của Prosci cho thấy rằng việc nhân viên hỗ trợ chiến lược thay đổi là chìa khóa cho sự thành công của nó, và có 5 bước quan trọng để đảm bảo sự hỗ trợ của nhân viên.

Bước 1: Nhận thức

Nhân viên cần phải biết chính xác những thay đổi gì đang xảy ra và tại sao nó là cần thiết. Nếu nhân viên không nhận thức được những điều này, họ có thể mất động lực và phương hướng trong chiến lược. Người quản lý có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nhân viên nhận thức đầy đủ mọi yếu tố của quá trình thay đổi.

Bước 2: Mong muốn

Hỗ trợ cho chiến lược thay đổi nên đến một cách tự nhiên từ các nhân viên. Có nhiều lý do khiến mọi người ủng hộ hay phản đối sự thay đổi, nhà lãnh đạo cần tập trung để xây dựng tinh thần tự nguyện của các thành viên.

Bước 3: Kiến thức

Thay đổi có thể sẽ mang lại sự thay đổi về thói quen và kỹ năng cho nhân viên của bạn, cũng như thay đổi tổ chức tổng thể. Vì lý do này, nhân viên cần được hỗ trợ đầy đủ trong việc phát triển các kỹ năng này, thường thông qua đào tạo.

Bước 4: Khả năng

Đây là lúc nhân viên của bạn cần được tạo cơ hội để áp dụng những kiến thức, kỹ năng mới. Lúc này bạn có thể sử dụng mô hình tham vấn hay coaching để nhân viên quen với sự thay đổi.

Bước 5: Tăng cường

Quá trình thay đổi, và phần thưởng cho các cá nhân thay đổi phương pháp của họ, nên được củng cố sau khi thay đổi đã xảy ra. Điều này đảm bảo nhân viên chống lại sự cám dỗ trượt trở lại thói quen cũ.

 

Cả hai khía cạnh kinh doanh và con người phải được quan tâm để thực hiện một chiến lược thay đổi thành công. Việc bỏ qua nhân viên có thể tạo ra sự kháng cự, điều này có thể làm cho các thay đổi quy trình xảy ra chậm và các nhiệm vụ không được hoàn thành đúng cách. Mặt khác, mục tiêu của sự thay đổi chính là nâng cao chất lượng kinh doanh.

Mô hình ADKAR là một công cụ hữu ích để giúp các cá nhân thích ứng và lập kế hoạch cho quá trình thay đổi, cũng như theo dõi các kết quả đạt được khi thay đổi xảy ra. Bằng cách vạch ra các mục tiêu và kết quả của sự thay đổi thành công, Mô hình ADKAR là một công cụ hiệu quả để lập kế hoạch hoạt động quản lý thay đổi, trang bị cho các nhà lãnh đạo của bạn tạo điều kiện thay đổi và hỗ trợ nhân viên của bạn trong suốt thay đổi.

 

Tài liệu tham khảo:

Prosci. (2009). Best Practices in Change Management

Leave a Reply

error: Nội dung đã khóa !!