Bước 1. Rà soát trách nhiệm công việc và chuẩn hóa các chức danh cho năm kế tiếp  Xem xét tính phù hợp của cơ cấu tổ chức hiện tại và chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, xem liệu rằng có thừa, thiếu, chồng chéo hoặc không rõ ràng về nhiệm vụ không? Tiến hành cập nhật, sửa đổi và bổ sung các trách nhiệm công việc của các bộ phận và mô tả công việc của từng chức danh. Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức, mô tả công việc và đề xuất ban hành kịp thời. Bước 2. Tham khảo mức lương thị trường của các chức danh trong công ty – xác định đường tiền lương thị trường (market pay line) Thu thập và tham chiếu dữ liệu khảo sát tin cậy về mức lương thị trường của các chức danh trong công ty. Thông thường sẽ lấy bách phân vị 50th để tham chiếu. Tính mức trung bình thị trường (Mid) của các chức danh trong cùng một thang lương hay còn gọi là nhóm lương. Xác định các mức trung bình của các nhóm/thang lương và vẽ lên đường xu hướng tiền lương thị trường (market pay line) cho các nhóm lương hiện có của công ty. Bước 3. So sánh lương hiện tại của công ty (company pay line) với lương thị trường So sánh mức lương trung bình (Mid) cho từng nhóm/thang lương giữa dữ liệu khảo sát tiền lương thị trường với mức hiện tại của công ty. Xác định các chênh lệch (cao hơn hoặc thấp hơn) bằng tỷ lệ phần trăm giữa 2 mức trung bình. Phân tích, kiểm tra tính phù hợp và tin cậy của các dữ liệu từ các nguồn khảo sát khác nhau và bản chất, giá trị và sự tương đồng của các chức danh công việc trong công ty với các chức danh trong nguồn khảo sát tiền lương. Bước 4. Điều chỉnh lại mức Mid hiện tại của các nhóm lương, phù hợp với chính sách nhân sự của công ty Xem xét chiến lược thu hút và sử dụng nhân sự cho mỗi đối tượng lao động, nghề nghiệp, đảm bảo tính cạnh tranh và công bằng trong nội bộ công ty. Xác định các mức Mid mới (điều chỉnh tăng) cho từng nhóm/thang lương và dự kiến ngân sách tiền lương – đãi ngộ kế hoạch, bao gồm cho cả lao động hiện có và dự kiến tuyển mới. Xây dựng đường tiền lương đề xuất (predicted pay line) và biễu diễn trên biểu đồ so sánh với đường tiền lương thị trường và hiện tại của công ty. Đề xuất phương án điều chỉnh thang lương, xếp/tăng lương từng người lao động và ngân sách kế hoạch. Phương án cần kèm theo bản giải trình căn cứ, cơ sở và biểu đồ phân tích, so sánh. Lưu ý: ngoài việc xem xét các nhân tố bên trong, doanh nghiệp cần xét đến cả các chỉ số như: tỷ lệ lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng, v.v. Bước 5. Phê duyệt, công bố và sắp xếp lại mức lương cho người lao động Chuẩn hóa lại thang lương và quy chế tiền lương (nếu có) theo quyết định của ban lãnh đạo và thực hiện các thủ tục ban hành. Công bố rõ ràng và minh bạch đến mọi người lao động, ghi nhận và giải đáp kịp thời mọi thắc mắc của người lao động. Xếp và tăng lương cho từng người lao động theo phương án đã được phê duyệt. Sẵn sàng lắng nghe phản hồi từ người lao động, cập nhật các dữ liệu khảo sát tiền lương hàng quý để có điều chỉnh kịp thời vì mọi diễn biến trên thị trường đều rất nhanh – thị trường lao động cũng không ngoại lệ. Hãy đăng nhập jobcloud.vn để tham chiếu kết quả khảo sát tiền lương tin cậy và được cập nhật thường xuyên. Chúng tôi luôn sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ bạn. Chúc bạn thành công và doanh nghiệp thịnh vượng!

One thought on “5 bước rà soát, điều chỉnh gói đãi ngộ và mức lương

Leave a Reply

error: Nội dung đã khóa !!