THÁCH THỨC SÁNG TẠO

Clayton M.Christensen đã 2 lần được đề cử để trở thành người đứng đầu trong danh sánh 50 tư tưởng gia quản trị có ảnh hưởng nhất thế giới trong 10 năm gần đây. Tác phẩm “Thách thức sáng tạo” của ông giới thiệu “Thuyết sáng tạo công phá /Theory of Disruptive Innovation”– Một mô hình có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất thế giới.

Cuốn sách nói về sự thất bại của các công ty hàng đầu trong một số ngành công nghiệp khi đứng trước thay đổi và giải thích lý do tại sao các ngành công nghiệp luôn chú tâm vào sự cạnh tranh, lắng nghe khách hàng, đầu tư quyết liệt cho các cộng nghệ mới tuy nhiên rủi ro về việc đánh mất vị thế đứng đầu luôn tồn tại. 

Chính vì vậy “Thách thức sáng tạo” của Clayton M.Christensen ra đời là sự tổng hợp và vận dụng những bài học của các công ty hàng đầu, đồng thời tập hợp các nguyên tắc dẫn đến sự đột phá. Những nguyên tắc này đóng vai trò là một phần quan trọng trong việc quyết định về khách hàng, thị trường. Mọi công ty bất kể quy mô, chuyên ngành đều đang đối mặt với thách thức đòi hỏi phải sáng tạo. Chính vì vậy nhờ có cuốn sách này, các doanh nghiệp có thể thấy trước những thay đổi có thể và sẽ xảy ra trong tương lai và chỉ ra phương án để đối phó với những thay đổi đó.

OD CLICK tổng hợp!

error: Nội dung đã khóa !!