TÀI LIỆU XÂY DỰNG CẨM NANG VĂN HÓA

1. Tại sao OD CLICK xây dựng tài liệu cẩm nang văn hóa

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp là trọng tâm trong quản lý và là ưu tiên chiến lược của lãnh đạo doanh nghiệp trên toàn cầu. 92% nhân viên nói rằng văn hóa ảnh hưởng đến trải nghiệm và quyết định ở lại của họ, số liệu từ EY. 

Ở Việt Nam, văn hóa là chủ đề nóng với doanh nghiệp lớn và vấn đề ưu tiên với doanh nghiệp đang phát triển, quy mô vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp đang nỗ lực học hỏi từ nhiều nguồn khác nhau, từ các mô hình văn hóa thành công để xây dựng và truyền đạt hiệu quả đến đội ngũ nhân viên. 

Văn hóa doanh nghiệp hình thành dựa trên nền tảng giá trị, tư tưởng và thái độ, với trọng tâm là lãnh đạo. Và cần được củng cố bởi chính sách, công cụ, cẩm nang để giúp nhân sự cảm nhận rõ hơn, đưa gia trí văn hóa vào trong hành động. 

Cẩm nang văn hóa là công cụ trực quan hóa giá trị văn hóa, những hành vi, di sản trong tổ chức, giúp nhân sự có thể định hình, cảm nhận rõ ràng hơn, những gì doanh nghiệp hướng đến. Củng cố về nhận thức, hành vi của nhân viên gắn với giá trị riêng biệt của tổ chức. Nhằm giúp doanh nghiệp có thể chủ động trong việc xây dựng cẩm nang này, truyền đạt văn hóa hiệu quả, OD Click đã xây dựng tài liệu hướng dẫn cụ thể.

2. Triết lý xây dựng cẩm nang văn hóa của OD CLICK

OD Click xây dựng dựa trên triết lý 4 trụ cột cho doanh nghiệp từ tạo ra giá trị với khách hàng, thị trường đến hội nhập và tương tác nội bộ, mang đến giá trị cho nhân viên. 

Quá trình xây dựng cẩm nang được thiết kế dựa trên kinh nghiệm, thành công của các doanh nghiệp lớn trong các ngành, vừa là khách hàng vừa là đối tác của công ty. Có sự rà soát và phát triển từ các công cụ, cách thức truyền thông của doanh nghiệp quốc tế trong ngành sản xuất, công nghệ. Trên cơ sở đó, cẩm nang gồm những nội dung chính:

  1. Thông điệp từ lãnh đạo
  2. Nền tảng doanh nghiệp
  3. Giá trị văn hóa 
  4. Hành động thể hiện giá trị văn hóa
  5. Chính sách quản trị
  6. Dấu mốc phát triển
  7. Hoạt động và sự kiện truyền thống

Doanh nghiệp download tài liệu hướng dẫn tại:

3. Đồng hành xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Chúng tôi nhận thấy doanh nghiệp xây dựng văn hóa vẫn mang tính bề mặt, nặng về tính truyền thông. Cốt lõi của văn hóa là hành động, định hướng tư tưởng, tư duy, thái độ, hướng tới hiệu quả kinh doanh và trải nghiệm nhân viên, giúp doanh nghiệp đứng vững trên thị trường.

Ở dưới cẩm nang là quy trình xây dựng văn hóa, OD Click đồng hành cùng doanh nghiệp nghiệp trong việc tìm ra tư tưởng và tinh thần cốt lõi, khác biệt để xây dựng văn hóa đặc trưng.

error: Nội dung đã khóa !!