CHỈ SỐ NHÂN SỰ TRỌNG YẾU

Quản trị nguồn nhân lực là nhiệm vụ hàng đầu của doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh. Những thách thức về quản trị nguồn nhân lực liên quan thu hút nhân sự tài năng, đào tạo và phát triển nâng cao hiệu suất làm việc cũng như giữ chân nhân sự nòng cốt đòi hỏi doanh nghiệp cần có chiến lược hiệu quả. Để làm được điều này các nhà lãnh đạo liên tục đánh giá (HR Audit) và cải tiến về chất lượng, quy trình hệ thống nhân sự. Thấu hiểu các chỉ số nhân sự chính (HR Metrics) là cơ sở để nhà quản lý nhân sự nắm bắt và thấu hiểu hiệu quả hoạt động nhân lực trong tổ chức. 

Các chỉ số nhân sự chính (HR Metrics) là một phần cơ bản của phân tích nhân sự và cung cấp thông tin đầu vào có giá trị cho việc ra quyết định chiến lược nguồn nhân lực. Các chỉ số này mang đến một cái nhìn tổng quan  về hiệu quả của hoạt động nhân sự và có thể được sử dụng làm chỉ số hiệu suất chính (KPI).

Dưới đây là 11 chỉ số chính cùng với cách tính để giúp các nhà quản lý, bộ phận nhân sự có thể đo lường và nắm bắt hoạt động. Từ đó, xác định lĩnh vực/hoạt động nào chưa tốt trong tổ chức.

error: Nội dung đã khóa !!