Là khu công nghiệp kiểu mẫu của Nam Định, hoạt động kinh doanh dựa trên tài nguyên. Nhưng doanh nghiệp luôn đề cao giá trị tri thức hướng đến tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế. Với đặc thù riêng biệt, OD CLICK tập trung xây dựng chương trình đào tạo phát triển năng lực cho đội ngũ lãnh đạo quản lý với kỹ năng đặc thù, đề cao tầm quan trọng của làm việc với con người. 

(KCN Bảo Minh)

Trọng tâm đào tạo hướng đến Kỹ năng lãnh đạo và tạo động lựcgiao tiếp và phối hợp; Kỹ năng giao việc và giám sát; Kỹ năng giải quyết vấn đề; Kỹ năng lập kế hoạch.

Hoạt động trong lĩnh vực đặc thù, đặc điểm đội ngũ nhân sự có sự khác biệt. Họ là người có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm. Nhưng vẫn tồn tại khoảng cách thế hệ trong tổ chức. Do vậy, công ty đào tạo kết hợp các hoạt động tạo sự gắn kết và truyền tải tri thức. Các hoạt động mô phỏng theo các tình huống điển hình các nhà lãnh đạo, quản lý gặp phải. Học viên trao đổi cùng nhau và tự đưa ra giải pháp. Kết thúc chương trình học viên có phản hồi tích cực và thay đổi tư duy, áp dụng nâng cao hiệu quả làm việc.

(Hoạt động trong chuyên đề)

Chương trình đào tạo đóng vai trò giải pháp giúp giải quyết vấn đề về khoảng cách thế hệ. Mục tiêu là hình thành góc nhìn và tiếng nói chung trong tổ chức thông qua trao đổi cũng như lắng nghe giữa các thành viên. Đội ngũ gắn kết và thấu hiểu hướng đến mục tiêu chung là nền tảng doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ đến khách hàng, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế như triết lý Bảo Minh đã đặt ra. 

error: Nội dung đã khóa !!