Học làm lãnh đạo

Tác giả: Warren Bennis và Joan Goldsmith

Hình ảnh:

Nội dung:

“Học làm lãnh đạo” sẽ cho bạn thấy cách vượt lên những điều hoang đường về công việc lãnh đạo, biến các thất bại thành các bước đệm cho tư duy sáng tạo mới, và truyền đạt tầm nhìn của bạn cho nhóm của mình và tổ chức của mình. Cuốn sách là một lời mời hãy bắt đầu từ bây giờ, thực hiện bước đi đầu tiên, và trở thành một người lãnh đạo trong cuộc sống của bạn. Sự thành công của một doanh nghiệp đòi hỏi cũng như phụ thuộc vào nhiều yếu tố, cả khách quan lẫn chủ quan, trong đó, vai trò của người lãnh đạo chiếm một vị trí rất quan trọng, nếu không muốn nói trong nhiều trường hợp là quyết định phần lớn đến sự trưởng thành của cả một tập thể.

Thông qua cuốn sách này cả hai tác giả Warren Bennis và Joan Goldsmith đã chứng minh thành công cách những nhà lãnh đạo được tạo ra, chứ không phải là được sinh ra.

Leave a Reply

error: Nội dung đã khóa !!