Xây dựng để trường tồn

  • Tác giả: Jim Collins & Jerry I. Porras
  • Hình ảnh:

 Nội dung:

Chính hai tác giả Jim Collins & Jerry I. Porras đã tự nhận xét về tác phẩm của mình:

“Đây không phải là cuốn sách viết về các nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa trông rộng, có sức thu hút lớn. Cũng không phải là cuốn sách về các sản phẩm, các khái niệm sản phẩm hay những thấu hiểu về thị trường mang tính chất có tầm nhìn xa. Cuốn sách này cũng không trình bày về các hoài bão của một doanh nghiệp. Mà đây chính là cuốn sách viết về cái gì đó quan trọng, trường tồn hơn nhiều – những công ty hàng đầu, có tầm nhìn xa, hoài bão lớn”.  Đây chính là lời tự nhận xét của chính hai tác giả.

Quả thật vậy xuyên suốt 9 chương sách là một dự án nghiên cứu kéo dài 6 năm tại trường kinh doanh thuộc Đại học Stanford, các tác giả lập ra một danh sách gồm 18 công ty vĩ đại và trường tồn (có “độ tuổi” trung bình gần 100 năm và lợi nhuận cổ phần vượt hơn thị trường chung khoảng 15 lần kể từ năm 1962), sau đó nghiên cứu và so sánh từng công ty và với một trong những đối thủ cạnh tranh hàng đầu của họ. Nghiên cứu và so sánh được tiến hành trong suốt chiều dài lịch sử của các công ty, từ lúc khởi nghiệp đến khi đạt quy mô trung bình, rồi quy mô cỡ lớn.

Và chắc chắn cuốn sách sẽ là câu trả lời khách quan và thực tế nhất cho câu hỏi “ Điều gì tạo nên sự khác biệt và trường tồn của một công ty”.

Leave a Reply

error: Nội dung đã khóa !!