QUẢN TRỊ DỰ ÁN HIỆU QUẢ

1. Sự cần thiết kỹ năng quản trị dự án 

Các dự án rất cần thiết cho sự tăng trưởng và sự sống còn của tổ chức. Các dự án tạo ra giá trị dưới hình thức các quy trình nghiệp vụ trong việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới và làm cho các công ty dễ dàng đáp ứng với những thay đổi về môi trường, cạnh tranh và thị trường. 

Ngày nay việc quản lý dự án ngày càng trở nên quan trọng mang tính chiến lược. Tuy nhiên không phải cá nhân nào cũng được trang bị đầy đủ những kiến thức xoay quanh kỹ năng này đặc biệt đặt trong bối cảnh các nguồn lực thực hiện dự án đều có giới hạn. Cán bộ quản lý dự án (PM – Person Management) là người luôn phải linh hoạt và cân bằng được tiến trình thực hiện dự án phải thỏa mãn tất cả các điều kiện ràng buộc, đảm bảo yêu cầu trong việc hoạch định cẩn thận để không dư thừa, điều khiển để thực hiện đúng công việc, giám sát để phát hiện bất thường, đo lường để biết mức độ hoàn thành. 

2. Giá trị chuyển giao cho khách hàng

Kết thúc chuyên đề đào tạo, học viên sẽ thu nhận được các giá trị sau:

Thứ nhất, Học viên phân biệt rõ được khái niệm dự án và quản lý dự án, thấu hiểu được các tiêu chí và yếu tố tạo nên sự thành công của một dự án;

Thứ hai, Chuyên đề đào tạo trang bị cho học viên một quy trình chuẩn trong quản lý dự án, đảm bảo giám sát hiệu quả triển khai dự án và tối ưu hóa chi phí đầu tư;

Thứ ba, Kết thúc chuyên đề học viên sẽ sở hữu các công cụ và quy trình tiên tiến trong việc lập kế hoạch dự án, kiểm tra và đánh giá rủi ro triển khai.

3. Nội dung chương trình đào tạo

Chuyên đề đào tạo được xây dựng dựa trên những đúc kết từ kinh nghiệm thực tế triển khai dự án. Chuyên đề đưa ra và giải quyết những vấn đề căn bản và cốt lõi nhất của dự án. Nội dung chính của chuyên đề gồm có: 

Phần 1

Tổng quan về Dự án và Quản lý Dự án

 • Khái niệm và các đặc điểm của dự án
 •  Các giai đoạn và vòng đời của dự án
 • Các tiêu chí và yếu tố thành công của dự án

Phần 2

Lập kế hoạch thực hiện Dự án

 • Các yếu tố của lập kế hoạch dự án
 • Các bước lập kế hoạch dự án

Các công cụ kỹ thuật cho việc lập kế hoạch dự án

 • Danh sách các hoạt động
 • Cấu trúc phân tích công việc (WBS)
 • Biểu đồ trách nhiệm trực tuyến (LRC- RACI)
 • Bài tập nhóm

Phần 3

Tổ chức thực hiện Dự án

 • Cấu trúc tổ chức của dự án
 • Tuyển giám đốc dự án và các thành viên
 • Các kỹ năng của người quản lý dự án
 • Quản lý nhóm dự án và Quản lý xung đột trong Dự án
 • Thảo luận

Phần 4

Kiểm soát dự án

 • Khái niệm, nội dung kiểm soát
 • Kiểm soát chi phí truyền thống
 • Kiểm soát theo giá trị làm ra
 • Kiểm soát rủi ro của dự án
 • Bài tập nhóm

Phần 5

Quản lý rủi ro dự án

 • Nhận dạng rủi ro dự án
 • Phân tích và đánh giá rủi ro dự án
 • Xử lý rủi ro
 • Quản lý rủi ro
 • Thảo luận

4. Phương pháp đào tạo

Chương trình đào tạo được OD CLICK có sự kết hợp của nhiều phương pháp học tập đa dạng. Kỹ thuật giảng dạy mang tính thực tiễn cao giúp học viên áp dụng dễ dàng các kiến thức đã học vào thực tế của doanh nghiệp như:

 • Brainstorming
 • Thảo luận tình huống
 • Liên tưởng thực tiễn
 • Role-play
 • Tự đánh giá
 • Chia sẻ tri thức

5. Lộ trình quản trị sau đào tạo

Sau đào tạo OD CLICK tiến hành lộ trình giám sát sau đào tạo gồm 4 bước: Khảo sát trước đào tạo, đánh giá sau đào tạo, khảo sát tái hiện kiến thức 1 tuần sau đào tạo và đánh giá áp dụng kiến thức vào thực tế sau 3 tháng đào tạo. Quá trình này giúp đảm bảo cung cấp hiệu quả lâu dài cho người học và tối ưu hóa hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp.

Tri thức là một quá trình rèn luyện và tích lũy, một số chuyên đề liên ngành OD CLICK khuyến nghị Anh/chị tiếp tục bổ sung như sau:

 1. Quản trị chất lượng 
 2. Phát triển năng lực lãnh đạo 
 3. Quản trị nhân sự hiệu quả
 4. Kỹ năng lập kế hoạch 
 5. Kỹ năng quản lý thời gian
error: Nội dung đã khóa !!