TẠO ĐỘNG LỰC BẰNG HỆ THỐNG KHEN THƯỞNG

Một hệ thống khen thưởng nhân viên sẽ khuyến khích nhân viên thực hiện ở mức cao nhất của họ. Bảo đảm việc làm và cơ hội thăng tiến khuyến khích nhân viên tự hào về công việc của họ. Khi bạn đưa ra một hệ thống phần thưởng nhân viên cho doanh nghiệp của mình, hãy nhớ rằng không có hệ thống đúng hay sai. Đặc điểm nhân viên ở mỗi doanh nghiệp sẽ phù hợp với hệ thống khen thưởng riêng.

Về cơ bản, một hệ thống tạo động lực nên thừa nhận và khen thưởng cho hiệu suất cao và thái độ tích cực. Thông thường, thưởng hiệu suất là cách thức dễ đo lường, dễ thực hiện nhất vì nó phản ảnh trực tiếp qua kết quả cuối cùng và mục tiêu ban đầu. Trong khi đó, thưởng cho thái độ tích cực lại khó khăn hơn. Ví dụ như bạn dễ dàng biết được nhân viên nào mang lại doanh thu xuất sắc nhất cho công ty, nhưng lại khó đo lường được ai là người sẵn sàng tới sớm nhất hay ở lại muộn nhất để tìm ra các ý tưởng mới cho doanh nghiệp.

Một cách xây dựng hệ thống khen thưởng khác là tập trung vào bốn vấn đề: bù đắp, phúc lợi, sự công nhận và đánh giá cao.

Bù đắp

Khi chủ doanh nghiệp nghĩ về hệ thống thưởng, họ thường đặt bù đắp ở đầu danh sách. Không có gì sai với điều đó, vì rất ít người sẵn sàng hoặc có thể làm việc miễn phí. Mức lương và tiền công là phần thưởng đáp ứng nhu cầu cơ bản của nhân viên. Hệ thống phần thưởng nên liên kết với hệ thống lương và thiết lập các mục tiêu đo lường. Khi người lao động đạt được mục tiêu cho công việc, họ sẽ được tăng lương. Bạn cũng nên xác định một số phần thưởng cho những nhân sự chủ chốt trong công ty như cổ phần.

Phúc lợi

Một loại phần thưởng bên ngoài khác là phúc lợi mà bạn cung cấp cho mỗi nhân viên. Trong khi tiền lương, làm thêm giờ, hoa hồng, tiền công, chia sẻ lợi nhuận và tiền thưởng đều là đền bù trực tiếp cho công sức người lao động, phúc lợi thường ít trực tiếp hơn. Chúng bao gồm các hạng mục như bảo hiểm y tế, kế hoạch nghỉ dưỡng, sử dụng xe, điện thoại di động của công ty, phụ cấp ăn uống, đi lại và trợ cấp khác. Phúc lợi hấp dẫn có thể giúp thúc đẩy nhân viên thực hiện tốt và khuyến khích họ ở lại làm việc trong công ty của bạn.

Sự công nhận

Sự công nhận là một phần thưởng tâm lý, bằng cách thừa nhận những thành tựu của một nhân viên trước mặt các đồng nghiệp của mình. Loại phần thưởng này có thể đơn giản như duy trì “Bức tường danh vọng” cho những nhân viên đáp ứng và vượt quá mục tiêu đã được thiết lập. “Nhân viên của tháng” là một loại công nhận khác mà bạn có thể tạo ra. Các mục tiêu bạn thiết lập để công nhận có thể là ngắn hạn hoặc dài hạn hoặc kết hợp cả hai. Phần thưởng có thể là vật chất  như voucher quà tặng cho một nhà hàng, hoặc nó có thể là thứ gì đó vô hình, chẳng hạn như một ngày nghỉ. Bất kỳ loại công nhận nào đều mang lại ý nghĩa tích cực, miễn là nó phù hợp và công bằng cho nhân viên.

Sự đánh giá cao

Thể hiện sự đánh giá cao cho nhân viên của bạn bằng cách thừa nhận hiệu suất tuyệt vời và những hành động bạn muốn khuyến khích được thực hiện tốt nhất thông qua các biểu thức và công nhận đơn giản. Ví dụ: bạn có thể gửi ghi chú cá nhân hoặc dừng lại trước bàn của nhân viên để truyền đạt sự đánh giá cao của bạn.

Một cách tiếp cận khác là kết hợp sự công nhận và đánh giá cao dưới hình thức khen ngợi công khai, cảm ơn trước đồng nghiệp hoặc nhóm của nhân viên, trích dẫn các ví dụ cụ thể về những gì họ đã thực hiện đã ảnh hưởng tích cực đến tổ chức.

Khi xây dựng hệ thống khen thưởng nhân viên, các lưu ý để thành công có thể kể đến:

  • Xác định đúng mục tiêu của công ty hoặc nhóm mà hệ thống phần thưởng sẽ hỗ trợ
  • Xác định các hoạt động hoặc hành vi của nhân viên mong muốn sẽ củng cố mục tiêu của công ty
  • Xác định các phép đo chính về hiệu suất hoặc hành vi, dựa trên thành tích trước đây của cá nhân hoặc nhóm
  • Xác định phần thưởng phù hợp
  • Truyền thông chương trình cho nhân viên

Đã đến lức bạn xem xét hệ thống phần thưởng chiến lược của bạn. Nó có thỏa mãn bốn yếu tố đền bù, phúc lợi, sự công nhận và đánh giá cao hay không? Nó có phù hợp với chiến lược kinh doanh hay thúc đẩy những hành vi và thái độ tích cực của nhân viên hay không? Điều chỉnh hệ thống đãi ngộ và tưởng thưởng phù hợp sẽ trở thành động lực giúp nhân viên tăng thêm tinh thần làm việc và nâng cao hiệu quả hoạt động.

 

Tài liệu tham khảo:

https://blog.bonus.ly/15-creative-employee-reward-ideas/

https://www.inc.com/encyclopedia/employee-reward-and-recognition-systems.html

https://work.chron.com/successful-employee-reward-systems-12291.html

Leave a Reply

error: Nội dung đã khóa !!