• Tác giả: A.G Lafley & Ram Charan
  • Hình ảnh:

Nội dung:

“Cách tốt nhất để chiến thắng trong thế giới này là cách tân, là đổi mới. Bạn không thể đợi chiếc bóng đèn chợt lóe sáng trong đầu ai đó. Sự cách tân phải trở thành một nền văn hóa trong doanh nghiệp, trở thành trung tâm trong cách bạn vận hành doanh nghiệp” ( Trích trong “Kẻ làm thay đổi cuộc chơi”).

Vậy kẻ làm thay đổi cuộc chơi là ai? Họ sẽ thay đổi như thế nào?

  1. Một nhà chiến lược với tầm nhìn làm thay đổi cuộc chơi mà doanh nghiệp của mình đang chơi hay nghĩ ra một cuộc chơi hoàn toàn mới.
  2. Một người tạo lập sử dụng sự cách tân như cơ sở cho tăng trưởng lợi nhuận tự thân bền vững và liên tục cải thiện các mức cận biên.
  3. Một nhà lãnh đạo hiểu người tiêu dùng hay khách hàng – không phải CEO – mới là chủ nhân.
  4. Một nhân vật xúc tác sử dụng sự sáng tạo lôi kéo mọi nhân tố của một doanh nghiệp từ chiến lược tới tổ chức, và từ hoạch định ngân sách và phân bổ nguồn lực tới lựa chọn, khen thưởng và đề bạt nhân sự.
  5. Một người hợp nhất nhìn thấy sự cách tân như một quy trình từ đầu tới cuối, chứ không phải một loạt các bước đi riêng lẻ.
  6. Một người phá vỡ những xiềng xích của sự tầm thường hóa sản phẩm, người tạo ra những thương hiệu và doanh nghiệp khác biệt và có giá trị gia tăng thông qua sự cách tân.

Cuốn sách chính là những chia sẻ thực tế, những trải nghiệm sâu sắc cách mà A. G. Lafley đã hồi sinh tập đoàn P & G.

Leave a Reply

error: Nội dung đã khóa !!