Khởi nghiệp tinh gọn

– Tác giả: Eric Ries

– Hình ảnh:

Nội dung chính:

Tại Việt Nam tinh thần khởi nghiệp chưa bao giờ mạnh mẽ như những năm gần đây. Đó là một dấu hiệu đáng mừng cho nền kinh tế của nước ta. Tuy nhiên khởi nghiệp sao cho đúng, bước đi như thế nào là hợp lý, đó là điều mà bất cứ một nhà khởi nghiệp nào cũng trăn trở.

Trong bối cảnh ấy, việc giới thiệu đến bạn đọc những đầu sách về khởi nghiệp như là một sự tiếp sức, tạo động lực cho bất cứ ai đang có khát vọng khởi nghiệp cũng như cho những doanh nghiệp đang xây đắp sự nghiệp thịnh vượng của mình. Khởi nghiệp tinh gọn (“Lean start up”, tác giả Eric Ries) là một  quyển sách rất đáng để chúng ta cùng suy ngẫm.

Theo nhiều doanh nhân đã từng đọc cuốn sách này thì: Cuốn Khởi nghiệp tinh gọn này lại rất “tinh gọn”, không chỉ “tinh gọn” về “lượng” (rất ngắn, chỉ hơn 300 trang), mà còn rất “tinh gọn” về “chất”. Cuốn sách này không chỉ “dạy chiêu” (toolset) rất tốt, mà còn là một cuốn sách “dạy thức” (mindset) rất nhiều. Nó không chỉ giúp người đọc thay đổi “cách nghĩ”, mà còn giúp thay đổi “cách làm” của các doanh nhân, các nhà quản lý muốn khởi tạo, muốn sáng tạo, đổi mới và cách tân liên tục…

Leave a Reply

error: Nội dung đã khóa !!