Cuối tuần vừa qua, OD CLICK đã đồng hành cùng TDIC trong Chuyên đề đào tạo Phát triển kỹ năng huấn luyện cho đội ngũ quản lý công ty. Buổi đào tạo diễn ra rất thành công với giá trị tri thức truyền tải thông qua phương pháp giảng dạy hiệu quả kết hợp lý thuyết và thực hành. Học viên tiếp thu kiến thức để áp dụng vào thực hiện công việc thông qua những bài tập thực hành sôi nổi và trao đổi cởi mở với Chuyên gia. Bên cạnh đó, sự thành công của buổi đào tạo góp phần bởi sự chuẩn bị chu đáo của bộ phận Nhân sự TDIC.
 
Đào tạo và phát triển nhân sự hoàn toàn không phải là chi phí mà là khoản đầu tư mang đến nhiều lợi ích khi nhìn nhận được thành công mà chương trình đào tạo mang lại. Qua việc đào tạo, đội ngũ nhân sự TDIC không chỉ nâng cao kỹ năng trong công việc mà thêm hiểu, thêm trân quý công việc và tổ chức.
 
OD CLICK luôn truyền tải được giá trị tri thức đến doanh nghiệp để phát triển bền vững qua nền tảng là con người. Trong đó, năng lực của đội ngũ quản lý trong việc huấn luyện và phát triển nhân viên giúp cải thiện hiệu quả làm việc thông qua việc thấu hiểu con người, phản hồi và đánh giá. Đây là kỹ năng thiết yếu với tất cả các nhà quản lý, trong phát triển tổ chức, đặc biệt là các Doanh nghiệp có đặc thù kinh doanh nhân viên tương tác nhiều với khách hàng như TDIC.
 
 
error: Nội dung đã khóa !!