Không chọn chuyên mục

Kiến tạo Tư duy dịch vụ Khách hàng cùng Đội ngũ nhân sự TDIC

  Trong bối cảnh cạnh tranh, khách hàng luôn có nhiều lựa chọn về nhà cung cấp, về sản phẩm. Để nâng cao hiệu quả[...]

Phát triển Năng lực Đội ngũ Quản lý TDIC Chi nhánh Hà Nội

Cuối tuần vừa qua, OD CLICK đã đồng hành cùng TDIC trong Chuyên đề đào tạo Phát triển kỹ năng huấn luyện cho đội ngũ[...]

OD CLICK Đồng hành cùng sự Phát triển của VPIC1

Công ty TNHH công nghiệp chính xác Việt Nam 1 (VPIC1) là doanh nghiệp FDI hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và nghiên cứu[...]

OD CLICK Đồng hành cùng TDIC trong chuỗi Chương trình Phát triển Năng lực Nhân sự

Được thành lập vào năm 2014, trải qua 6 năm hình thành và phát triển Công ty CP Mỹ phẩm quốc tế Thùy Dung (TDIC)[...]

HỘI THẢO KHOA HỌC: QUẢN TRỊ VÀ LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

Xu thế chuyển đổi số, mở cửa thị trường theo các hiệp định thương mại đang mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp[...]

“POLITICS” TRONG QUẢN TRỊ THAY ĐỔI

Thời kỳ công nghệ số với nhiều sự thay đổi nhanh chóng, các doanh nghiệp cần có sự thích ứng để không bị bỏ lại[...]

MÔ HÌNH KIỂM SOÁT CÔNG VIỆC

MÔ HÌNH KIỂM SOÁT CÔNG VIỆC   Trong một nghiên cứu gần đây của nhóm nghiên cứu HAY, có 39% số nhân viên được hỏi[...]

MÔ HÌNH XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

MÔ HÌNH XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 1. Tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp Hiện nay, văn hóa doanh nghiệp luôn tồn[...]

PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP TƯ VẤN TẠI OD CLICK

PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP TƯ VẤN TẠI OD CLICK Tư vấn quản lý là nghề chuyên nghiệp, mang tính tri thức và phẩm chất chuyên[...]

QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT – KPIs

   [...]

3 Comments

error: Nội dung đã khóa !!