Hoạt động đào tạo nhân sự là khoản đầu tư dài hạn, được hoàn trả lại là hiệu quả công việc và sự tăng trưởng trong công ty. Đào tạo không phải là thấy chương trình nào lạ, hay sẽ triển khai mà cần có kế hoạch bài bản dựa trên sự thấu hiểu nhu cầu và năng lực đội ngũ. Đây là điều công ty nhận thấy rõ nét khi đồng hành đào tạo cho doanh nghiệp FDI.
 
 
Chương trình đào tạo trong tháng 6, đồng hành với doanh nghiệp FDI tập trung phát triển kỹ năng bổ trợ, hướng đến khả năng phân tích và tổng hợp cho đội ngũ. Phương pháp đào tạo hướng đến thay đổi nhận thức thông qua trao đổi và thực hành. Tác động theo chiều tương tác giữa học viên và nội tậm để tự tiếp thu, chuyển hóa kiến thức thành năng lực áp dụng vào thực tiễn công việc. 
 
Sự thành công của chương trình vừa qua là sự phối hợp chặt chẽ giữa người huấn luyện xây dựng bài giảng, học viên chủ động tích cực và sự hỗ trợ tạo môi trường của Ban lãnh đạo.
 
 
 
error: Nội dung đã khóa !!