Tag Archives: phát triển tổ chức

XÂY DỰNG BẢN SẮC VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) là “sức mạnh mềm” của doanh nghiệp trong thu hút và giữ chân khách hàng, là yếu tố gắn kết,[...]

XÂY DỰNG HỆ THỐNG LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC

Lãnh đạo chiến lược là quá trình đưa tổ chức đi theo một tầm nhìn chiến lược, để hướng tới các mục tiêu cao, và[...]

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NGUỒN NHÂN LỰC VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

Trong thời kỳ chuyển đổi nhanh chóng của thị trường và khách hàng, các tổ chức đòi hỏi phải có sự thích ứng nhanh, linh[...]

KHẢO SÁT NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO 

KHẢO SÁT NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO  1. Đánh giá năng lực lãnh đạo Các tổ chức và doanh nghiệp đang đứng trước một kỷ nguyên[...]

KHẢO SÁT VĂN HÓA TỔ CHỨC

KHẢO SÁT VĂN HÓA TỔ CHỨC 1. Khảo sát văn hóa tổ chức Xây dựng văn hóa doanh nghiệp hay văn hóa tổ chức là[...]

KHẢO SÁT NĂNG LỰC TỔ CHỨC

KHẢO SÁT NĂNG LỰC TỔ CHỨC 1. Khảo sát năng lực tổ chức Hiện nay, các doanh nghiệp đang đặt trong bối cảnh thách thức[...]

MÔ HÌNH KINH DOANH TRONG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC

Có rất nhiều công ty lớn, nhỏ trên thế giới hiện nay đã từ bỏ soạn thảo bản Đề án Kinh doanh (Business Plan) vì[...]

MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT GIÁ TRỊ NHÂN LỰC TRONG XÂY DỰNG NĂNG LỰC TỔ CHỨC

Nếu như trước đây, chúng ta vẫn thường nghĩ, công việc của nhân lực là xây dựng đội ngũ, chính sách lương thưởng, đào tạo,[...]

error: Nội dung đã khóa !!