CHUYÊN GIA NGUYỄN HOÀNG HẢI

Ông Nguyễn Hoàng Hải là chuyên gia tư vấn về lĩnh vực Quản trị chiến lược; Thẻ điểm cân bằng (BSC); Mô tả công việc (JD); Hệ thống đo lường hiệu suất (KPI); Năng lực lãnh đạo; Hành vi tổ chức; Kỹ năng bán hàng và quản lý đội nhóm; Lập kế hoạch kinh doanh; Quản trị rủi ro; Quản trị tài chính; Hệ thống thông tin quản lý (MIS); Quản trị hệ thống công nghệ; Hệ thống ERP; Phân tích vĩ mô và Phân tích ngành kinh tế; Phân tích hoạt động kinh doanh; QTKD quốc tế; Tài chính – Ngân hàng;

Với hơn 10 năm kinh nghiệm ông Nguyễn Hoàng Hải đã tham gia tư vấn và đào tạo cho rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp như: Vietnam Airlines – Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam; DPM; Công ty Xây lắp điện 1 (PCC1); Hateco (Chủ đầu tư dự án Bất động sản); Công ty Hichem (ngành keo silicone); Ngân hàng TPBank; Tập đoàn T&T; Bệnh viện Giao thông vận tải; Ngân hàng SeABank; Công ty Thương mại Tràng Thi, Unimex, Vegetexco: và nhiều Tổ chức, doanh nghiệp khác.